Proza poetycka

Sortuj:

O gatunku

Proza poetycka

Najważniejsi twórcy
Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Bruno Schulz

Typ utworów prozatorskich o charakterze refleksyjnym z prostą strukturą fabularną i językiem bliskim językowi poezji. Jej początki w literaturze polskiej sięgają romantyzmu i wiążą się ze stylizacją biblijną, np. w Anhellim Słowackiego lub Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza. Może charakteryzować się: bogatą metaforyką, nagromadzeniem różnych figur stylistycznych, specyficznym ukształtowaniem zdań, a także rytmizacją, wynikającą z licznych powtórzeń oraz instrumentacji głoskowej.

  • autorka: Ilona Kalamon