Odczyt

Sortuj:

O gatunku

Odczyt

Najważniejsi twórcy
B. Prus, I. Moszczeńska-Rzepecka

Wypowiedź naukowa poświęcona omówieniu wybranych aspektów danego zagadnienia wygłoszona ustnie. Może ona mieć na celu przedstawienie stanu badań w danej dziedzinie, zaprezentowanie postulatów dotyczących dalszego postępowania naukowego lub stanowić polemikę wobec innych stanowisk badawczych.