Biografia

Sortuj:

O gatunku

Biografia

Najważniejsi twórcy
S. Zweig

Tekst prezentujący opis życia danej osoby, zazwyczaj znanej z powodu swoich dokonań, doświadczeń, wydarzeń, w których brała udział. Nazwa gatunku pochodzi od greckich słów bíos – 'życie' i gráphō – 'piszę'. Biografia może przybierać różne formy: literacką (powieść biograficzna), popularnonaukową (esej biograficzny) lub naukową (monografia). W zależności od przyjętego przez autora sposobu przedstawiania życiorysu może obejmować całe życie danej postaci lub przedstawiać jakiś wyrywek z niego, trzymać się porządku chronologicznego lub go ignorować, wykorzystywać i przytaczać źródła historyczne (listy, pamiętniki, dokumenty) lub przeplatać narrację fikcyjnymi wstawkami dialogowymi. Specyficzną odmianą biografii jest autobiografia, w której sam autor opisuje historię swojego życia.