Maria Więckowska

Sortuj:

O autorze

Maria Więckowska

Ur.
ok. 1903 r.
Najważniejsze dzieła:
Oskarżam, (Wysepko mała...), (Garstko maleńka...), Europa (,,Jestem jedna wielka boleść ..."), Córce – Mirusi, Pamięci córki

Poetka narodowości żydowskiej. Jej wiersze ukazały się drukiem po raz pierwszy w antologii Tango łez śpiewajcie muzy. Poetyckie dokumenty Holokaustu w opracowaniu Bożeny Keff (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2012).

O autorce zachowały się szczątkowe informacje zamieszczone jako adnotacje w teczce z jej utworami w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH): ,,Rękopisy i maszynopis. Niektóre wiersze podpisane Ela Rozenblatt”. W książce Tango łez... przy utworach Więckowskiej znajduje się informacja, że autorka sama po wojnie przesłała wiersze, przytoczony jest również list od niej do ŻIH podpisany M. Węckowska, w którym informuje, że niebawem wyjeżdża (nie jest jasne, czy z Warszawy, czy z Polski).

W bazie danych dotyczącej getta warszawskiego Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN zachowały się informacje o Eli Rozenblatt, ur. w 1903 r., przed i po wojnie zamieszkałej w Warszawie. Zachowała się również informacja o dr. Więckowskim, który przechowywał żonę chirurga Rosenblatta. ,,Żona chirurga dr Jana Rosenblatta ukrywała się w okresie od utworzenia getta do powstania warszawskiego u dr Więckowskiego, nie tając swojej obecności i wychodząc z domu. Jej mąż był w czasie wojny w wojsku angielskim. Jego nieostrożne dowiadywanie się listowne o adres żony spowodowało najście gestapowców poszukujących Żydówki. Uratowały ją papiery zmarłej bratowej dr Więckowskiego i potwierdzające jego zeznanie w Gestapo".

W innym miejscu pojawia się informacja dot. córki Eli Rozneblatt, której dane pokrywają się z treścią utworów literackich Więckowskiej: ,,13-letnią córkę pani Rosenblattowej dr Więckowski umieścił w klasztorze, w którym dożyła do powstania; wzięła udział w walkach i zginęła na posterunku".

Informacje te wskazują, że Maria Więckowska to nazwisko przybrane przez Elę Rozenblatt (a. Rosenblatt) i że autorka, choć przeżyła Zagładę, z dużym prawdopodobieństwem już nie żyje.

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ustalić aktualną tożsamość i dokładną datę śmierci autorki, ale nie było to możliwe. Przyjmujemy, że utwór ten jest w domenie publicznej — bądź autorka zmarła 70 lub więcej lat temu, bądź pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 70 lub więcej lat temu, a brak danych o tożsamości (imieniu i nazwisku zmienionym w czasie wojny, po niej, lub przyjętym po emigracji) każe traktować te utwory jako pisane przez autora, którego twórca nie jest znany (Art. 36(2) Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.). Jeżeli ktokolwiek posiada informacje o tożsamości i/lub dokładnej dacie śmierci autorki, bardzo prosimy o kontakt.