Dedykacja

Sortuj:

O gatunku

Dedykacja


Tekst wskazujący osobę lub instytucję, której dane dzieło zostało poświęcone. Może być napisana odręcznie lub wydrukowana przed właściwą częścią utworu. Czasem może wskazywać na polemiczny charakter dzieła – taką funkcję mają np. dedykacje umieszczane przez Tadeusza Borowskiego w opowiadaniach z cyklu Kamienny świat.

  • autorka: Ilona Kalamon