Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5555 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | grecki | historia, historyczny | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | rosyjski | staropolskie | ukraiński | włoski | łacina, łacińskie

By language: all | polski


395 footnotes found

iactantia (łac.) — chełpliwość. [przypis redakcyjny]

Iam perditae rei patrocinari (łac.) — bronić tak złej sprawy. [przypis redakcyjny]

igne et ferro (łac.) — ogniem i żelazem. [przypis redakcyjny]

Ille enim magnus et nobilis est, qui more magnae ferae scit latratus canum securus exaudire (łac.) — Ten bowiem jest wielki i szlachetny, kto zwyczajem wielkiego zwierza słucha spokojnie szczekania psów (Seneka, De ira, XI, 32, 2; cytat niedokładny). [przypis redakcyjny]

illustrissimus princeps (łac.) — najjaśniejszy książę. [przypis redakcyjny]

im summa cum invidia (łac.) — z najwyższym niezadowoleniem. [przypis redakcyjny]

im ultro (łac.) — sami, bez przymusu. [przypis redakcyjny]

imainacja (z łac. imaginatio) — wyobraźnia, wyobrażenie. [przypis redakcyjny]

imainować sobie (daw., z łac.) — imaginować sobie, wyobrażać sobie. [przypis redakcyjny]

imbelles (łac.) — niewojennych. [przypis redakcyjny]

imbibere (łac.) — skorzystać. [przypis redakcyjny]

immarcescibilem (łac.) — niezwiędłe, niezatarte. [przypis redakcyjny]

immediate (łac.) — bezpośrednio. [przypis redakcyjny]

immunitatem (łac.) — wolności. [przypis redakcyjny]

imo praxim (łac.) — mimo zwyczaju. [przypis redakcyjny]

impari nec eo quem Veritas meretur affectu (łac.) — nie z takim samym uczuciem i nie z takim, na jakie by prawda zasługiwała. [przypis redakcyjny]

impediment (z łac.) — przeszkoda, kłopot. [przypis redakcyjny]

impediment (z łac.) — przeszkoda, trudność. [przypis redakcyjny]

impedimenta (łac.) — przeszkody. [przypis redakcyjny]

impedimenta (łac.) — przeszkody, utrudnienia. [przypis redakcyjny]

impedimentum (z łac.) — przeszkoda; tu B. lm impedimenta. [przypis redakcyjny]

imperiose (łac.) — hardo. [przypis redakcyjny]

imperiosus mulier (łac.) — chciwy władzy babsztyl. [przypis redakcyjny]

imperium (łac.) — cesarstwo. [przypis redakcyjny]

imperium (łac.) — państwo. [przypis redakcyjny]

imperium potissimum floret (łac.) — państwo najbardziej kwitnie. [przypis redakcyjny]

imponere (łac.) — wmówić. [przypis redakcyjny]

importuny (z łac.) — natręty. [przypis redakcyjny]

in absentia (łac.) — w nieobecności. [przypis redakcyjny]

in absolutis dominiis: sic voto sic jubeo, stet pro ratione voluntas (łac.) — w państwach samowładnych: tak chcę, tak każę; za powód niech starczy wola. [przypis redakcyjny]

in accessu (łac.) — w przystępie. [przypis redakcyjny]

in acie (…) (łac.) — na wojnie … w kuchni. [przypis redakcyjny]

in adversis et prosperis cum cotiservatione (łac.) — w przeciwnych i pomyślnych okolicznościach z zachowaniem. [przypis redakcyjny]

in aemulam (łac.) — w wrogą. [przypis redakcyjny]

in aequa lance (łac.) — na równej szali. [przypis redakcyjny]

in aeternum (łac.) — na wieczność. [przypis redakcyjny]

in aleam fortunae (łac.) — na los szczęścia. [przypis redakcyjny]

in aleam (łac.) — na rozgrywkę, na szaniec. [przypis redakcyjny]

in alio proposito occurrentem materiam (łac.) — rzecz, która się nawija w innej rozprawie. [przypis redakcyjny]

in anno (łac.) — roku. [przypis redakcyjny]

in anno praeterito (łac.) — w roku przeszłym. [przypis redakcyjny]

in aperium evasit amicitia odium (łac.) — zerwana przyjaźń zamieniła się w otwartą nienawiść. [przypis redakcyjny]

in armis exsistit (łac.) — pod bronią się znajduje. [przypis redakcyjny]

in armis (łac.) — pod bronią. [przypis redakcyjny]

in armis pro parte (łac.) — pod bronią po stronie. [przypis redakcyjny]

in articulo mortis (łac.) — w obliczu śmierci. [przypis redakcyjny]

in Augusto (łac.) — w sierpniu. [przypis redakcyjny]

In Augusto (łac.) — w sierpniu. [przypis redakcyjny]

in bivio (łac.) — na rozdrożu. [przypis redakcyjny]

in capita antecessorów (łac.) — na głowy poprzedników. [przypis redakcyjny]

in casu improlitatis suae (łac.) — na wypadek bezpotomności. [przypis redakcyjny]

in casum saevientis fortunae (łac.) — na wypadek, gdyby się los srożyć zaczął. [przypis redakcyjny]

in censuram (łac.) — w posądzenie. [przypis redakcyjny]

in coelesti etiam alimento (łac.) — w Najświętszym nawet Sakramencie. [przypis redakcyjny]

in collateralitate (łac.) — w bliskim sąsiedztwie. [przypis redakcyjny]

in commissis (łac.) — poruczony. [przypis redakcyjny]

in complicium (łac.) — do wspólnictwa. [przypis redakcyjny]

in confuso (łac.) — w zamieszaniu. [przypis redakcyjny]

in consiliis, proponendo fructum (łac.) — w radach, wystawiając korzyść. [przypis redakcyjny]

in consilio impiorum (łac.) — w radzie bezbożnych. [przypis redakcyjny]

in contiguitate (łac.) — w styczności. [przypis redakcyjny]

in continuo belli opere; verbo dicam (łac.) — w ciągłej wojnie; słowem. [przypis redakcyjny]

in contrarium (łac.) — przeciwnie. [przypis redakcyjny]

in crimine (…) laesae maiestatis (łac.) — co do zarzutu obrazy majestatu. [przypis redakcyjny]

in cubiculo (łac.) — w komnacie. [przypis redakcyjny]

in cuius sinu (łac.) — na której łonie. [przypis redakcyjny]

in debita methodo (łac.) — w należyty sposób. [przypis redakcyjny]

in decursu Augusti (łac.) — pod koniec sierpnia. [przypis redakcyjny]

in delationibus aures praebeas, non etiam fidem, nam quis innocens erit, si accusasse sufficiet (łac.) — w oskarżeniach podawaj ucho, ale nie wiarę, bo któż będzie niewinnym, jeśli wystarczy samo oskarżenie? [przypis redakcyjny]

in direptionem (łac.) — na rozgrabienie. [przypis redakcyjny]

in disciplina militari (łac.) — w karności wojskowej. [przypis redakcyjny]

in discrimen vitae (łac.) — w niebezpieczeństwo życia. [przypis redakcyjny]

in domum Inctus (łac.) — w domu żałoby. [przypis redakcyjny]

in dulci (…) recordatione (łac.) — w miłym wspomnieniu. [przypis redakcyjny]

in duplo (łac.) — w dwójnasób. [przypis redakcyjny]

in eadem qualitate (łac.) — w tymże stanie. [przypis redakcyjny]

in effigie (łac.) — pod postacią obrazu (dawny zwyczaj wykonywania symbolicznego wyroku śmierci na podobiźnie zmarłych lub zbiegłych przestępców). [przypis redakcyjny]

in electione (łac.) — w obiorze. [przypis redakcyjny]

in eo passu (łac.) — w tym stanie. [przypis redakcyjny]

in eundem sensum (łac.) — w tejże samej myśli. [przypis redakcyjny]

in facie publica (łac.) — na zgromadzeniu publicznym. [przypis redakcyjny]

in facie publica (łac.) — wobec stanów. [przypis redakcyjny]

in Februario (łac.) — w lutym. [przypis redakcyjny]

in fidem Reipublicae (łac.) — na kredyt Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

in fidem Reipublicae (łac.) — wierząc Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

in folio (łac.) — dosł. w formacie arkusza; największy format, w jakim drukuje się książki. [przypis redakcyjny]

in forma amplissima (łac.) — stylem bardzo ozdobnym. [przypis redakcyjny]

in forma (łac.) — w kształcie. [przypis redakcyjny]

in frequentia (łac.) — licznym zgromadzeniem. [przypis redakcyjny]

in fructum Reipublicae (łac.) — na rzecz skarbu Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

in fuga (łac.) — w ucieczce. [przypis redakcyjny]

in functione (łac.) — na urzędzie. [przypis redakcyjny]

in functione (łac.) — w urzędowaniu. [przypis redakcyjny]

in genere (łac.) — ogólnie. [przypis redakcyjny]

in genere (łac.) — w ogólności. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading