Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Wesprzyj Wolne Lektury 1% podatku - to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Nowoczesna Polska do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | grecki | historia, historyczny | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | rosyjski | staropolskie | ukraiński | włoski

By language: all | polski


396 footnotes found

indormimus vitiis saeculi nostri (łac.) — śpimy na błędach wieku naszego. [przypis redakcyjny]

inducere gallicismum (łac.) — narzucić gallicyzm; tj. francuską formę rządu. [przypis redakcyjny]

indukować (z łac.) — wprowadzać. [przypis redakcyjny]

in dulci (…) recordatione (łac.) — w miłym wspomnieniu. [przypis redakcyjny]

in duplo (łac.) — w dwójnasób. [przypis redakcyjny]

induunt naturam (łac.) — przywdziewają naturę. [przypis redakcyjny]

in eadem qualitate (łac.) — w tymże stanie. [przypis redakcyjny]

in effigie (łac.) — pod postacią obrazu (dawny zwyczaj wykonywania symbolicznego wyroku śmierci na podobiźnie zmarłych lub zbiegłych przestępców). [przypis redakcyjny]

in electione (łac.) — w obiorze. [przypis redakcyjny]

in eo passu (łac.) — w tym stanie. [przypis redakcyjny]

in eundem sensum (łac.) — w tejże samej myśli. [przypis redakcyjny]

in facie publica (łac.) — na zgromadzeniu publicznym. [przypis redakcyjny]

in facie publica (łac.) — wobec stanów. [przypis redakcyjny]

infallibiliter (łac.) — niechybnie. [przypis redakcyjny]

infallibiliter (łac.) — niewątpliwie. [przypis redakcyjny]

infame (łac.) — hańbą. [przypis redakcyjny]

infamia, exilium i privatio (łac.) — pozbawienie czci, wygnanie i pozbawienie. [przypis redakcyjny]

infamis (łac.) — człowiek bez czci, niegodziwy. [przypis redakcyjny]

infamis (z łac.) — człowiek pozbawiony honoru. [przypis redakcyjny]

in Februario (łac.) — w lutym. [przypis redakcyjny]

infelicitati temporis (łac.) — nieszczęśliwym okolicznościom. [przypis redakcyjny]

inferius (łac.) — niżej. [przypis redakcyjny]

in fidem Reipublicae (łac.) — na kredyt Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

in fidem Reipublicae (łac.) — wierząc Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

infima minorum (łac.) — najniższa klasa w dawnej szkole polskiej, nauczano tam głównie podstaw gramatyki łacińskiej. [przypis redakcyjny]

in folio (łac.) — dosł. w formacie arkusza; największy format, w jakim drukuje się książki. [przypis redakcyjny]

in forma amplissima (łac.) — stylem bardzo ozdobnym. [przypis redakcyjny]

in forma (łac.) — w kształcie. [przypis redakcyjny]

in frequentia (łac.) — licznym zgromadzeniem. [przypis redakcyjny]

in fructum Reipublicae (łac.) — na rzecz skarbu Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

in fuga (łac.) — w ucieczce. [przypis redakcyjny]

in functione (łac.) — na urzędzie. [przypis redakcyjny]

in functione (łac.) — w urzędowaniu. [przypis redakcyjny]

in genere (łac.) — ogólnie. [przypis redakcyjny]

in genere (łac.) — w ogólności. [przypis redakcyjny]

inglorios actus (łac.) — czyny niesławne. [przypis redakcyjny]

in gradu absoluto (łac.) — w sposób stanowczy, niezachwianie. [przypis redakcyjny]

in gratiam (łac.) — korzystając z łaski (jaką otrzymał Radziejowski). [przypis redakcyjny]

in habitu Minorum sancti Francisci (łac.) — w habicie braci mniejszych św. Franciszka (tj. bernardyńskim). [przypis redakcyjny]

in hac palaestra (łac.) — w tej szkole. [przypis redakcyjny]

in haec verba (łac.) — tymi słowy. [przypis redakcyjny]

in haec verba (łac.) — w te słowa. [przypis redakcyjny]

in hoc silentio (łac.) — w takiej ciszy. [przypis redakcyjny]

in hostico (łac.) — w kraju nieprzyjacielskim. [przypis redakcyjny]

in hostico ostentare (łac.) — w ziemi nieprzyjacielskiej ukazać. [przypis redakcyjny]

inhumaniter (łac.) — nieludzko. [przypis redakcyjny]

inibunt operam (łac.) — dołożą starania. [przypis redakcyjny]

inicjacja (z łac.) — wprowadzenie w coś, początek czegoś. [przypis redakcyjny]

in illo fervore (łac.) — w owej gorącej chwili. [przypis redakcyjny]

inimicus homo (łac.) — nieprzyjazny człowiek. [przypis redakcyjny]

in integro (łac.) — w całości. [przypis redakcyjny]

initia (łac.) — wstępne starania. [przypis redakcyjny]

Initium Calamitatis Regni (łac.) — początek nieszczęść królestwa. [przypis redakcyjny]

initium (z łac.) — początek. [przypis redakcyjny]

iniunctum (łac.) — zalecone. [przypis redakcyjny]

iniungimus (łac.) — poruczamy. [przypis redakcyjny]

In Iunio, id est (łac.) — w czerwcu, to jest. [przypis redakcyjny]

iniuriam (łac.) — krzywdę. [przypis redakcyjny]

iniuriam recentem (łac.) — świeżą krzywdę. [przypis redakcyjny]

iniurias (łac.) — srogości. [przypis redakcyjny]

iniustitiam (łac.) — niesprawiedliwość. [przypis redakcyjny]

injuriamus (łac.) — krzywdzimy. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac. incommodum: niedogodność, nieprzyjemność) — narażać na niewygody. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, męczyć, sprawiać kłopot. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, pozbawiać wygody, sprawiać kłopot. [przypis redakcyjny]

inkrement (z łac.) — wzrost. [przypis redakcyjny]

inkursja (z łac.) — najazd, napad. [przypis redakcyjny]

inkwietować (łac.) — niepokoić. [przypis redakcyjny]

in lancem considerationis (łac.) — na szalę rozwag. [przypis redakcyjny]

in laudem dominicae Nativitatis (łac.) — na uroczysty obchód Bożego Narodzenia. [przypis redakcyjny]

in legem perpetuam et irrevocabilem (łac.) — za wieczne i nieodwołalne prawo. [przypis redakcyjny]

in liberis suffragiis (łac.) — w wolnych wyborach. [przypis redakcyjny]

in maiori (łac.) — w większej. [przypis redakcyjny]

in malam partem (łac.) — na złą stronę. [przypis redakcyjny]

in manibus bene meritorum (łac.) — w ręku dobrze zasłużonych. [przypis redakcyjny]

in mari Baltico (łac.) — na morzu Bałtyckim. [przypis redakcyjny]

in materia status (łac.) — o sprawach państwowych; o polityce. [przypis redakcyjny]

in memoriam (łac.) — na pamiątkę. [przypis redakcyjny]

in mente Reipublicae (łac.) — z woli Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

in monumentis veneranda (…) antiquitas (łac.) — czcigodna starożytność w pomnikach. [przypis redakcyjny]

in muneribus res praestantissima mens est (łac.) — w podarunkach najważniejsza rzecz — to wola (intencja). [przypis redakcyjny]

innatum (łac.) — wrodzone. [przypis redakcyjny]

in natura (łac.) — w naturze; składano je w zbożu, sianie itd.; w wielu miejscowościach przetrwały w tej postaci do drugiej poł w. XIX. [przypis redakcyjny]

innocencją (z łac.) — niewinność, czystość. [przypis redakcyjny]

innocuus (łac.) — niewinny. [przypis redakcyjny]

innocuus lapidor (łac.) — niewinnego mię kamienują. [przypis redakcyjny]

In nomine (…) immunde (łac.) — w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zaklinam cię, duchu nieczysty… — kościelna formuła egzorcyzmu. [przypis redakcyjny]

innotescet (łac.) — wiadomym będzie. [przypis redakcyjny]

innotuit (łac.) — wiadomo. [przypis redakcyjny]

in nova felicitate (łac.) — wśród nowego szczęścia. [przypis redakcyjny]

innovare (łac.) — wznawiać. [przypis redakcyjny]

in Novembre (łac.) — w listopadzie. [przypis redakcyjny]

in oboedientia (łac.) — w posłuszeństwie. [przypis redakcyjny]

in omni foro (łac.) — w każdym sądzie. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading