Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków i włączyć subskrypcję.

x
X
Support!
Help free the book!George Orwell - Rok 1984
collected: 14742.50 złneeded: 18750.00 złuntil fundraiser end:
Help free the book!

5647 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | grecki | gwara, gwarowe | holenderski | język, językowy, językoznawstwo | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | potocznie | przenośnie | przestarzałe | regionalne | rosyjski | staropolskie | ukraiński | włoski

By language: all | polski


367 footnotes found

per promotionem (łac.) — z pomocą. [przypis redakcyjny]

per rationem (łac.) — z (tej) przyczyny. [przypis redakcyjny]

per regulam (łac.) — stosując się do zasady. [przypis redakcyjny]

per respectum (łac.) — przez wzgląd. [przypis redakcyjny]

persekucja (z łac.) — prześladowanie. [przypis redakcyjny]

persistit (łac.) — trwa przy swoim. [przypis redakcyjny]

persuasiones continuae (łac.) — ciągłe namowy. [przypis redakcyjny]

persuasiones (łac.) — namowy. [przypis redakcyjny]

persuasiones (łac.) — poduszczenia. [przypis redakcyjny]

perversa capita (łac.) — przewrotne głowy. [przypis redakcyjny]

perversionem status Reipublicae, fabricationem malitiosam indiciorum (łac.) — odmiany ustroju Rzeczypospolitej, złośliwej kuźni oskarżeń. [przypis redakcyjny]

perversis delatorum consiliis (łac.) — przewrotnymi radami donosicieli. [przypis redakcyjny]

per vim (łac.) — gwałtem. [przypis redakcyjny]

Pervincit (łac.) — zwycięża. [przypis redakcyjny]

pestilentiam (łac.) — powietrze zaraźliwe. [przypis redakcyjny]

pestylencja (z łac.) — zaraza. [przypis redakcyjny]

petit consilium (łac.) — domaga się uchwały. [przypis redakcyjny]

physim (łac.) — natura, wygląd zewnętrzny. [przypis redakcyjny]

pia vota nostra (łac.) — dobre nasze chęci. [przypis redakcyjny]

pie credimus (łac.) — pobożnie wierzymy. [przypis redakcyjny]

pie defunctis (łac.) — pobożnie zmarłym. [przypis redakcyjny]

pignora (łac.) — klejnoty, kosztowności. [przypis redakcyjny]

pignora (łac.) — skarby. [przypis redakcyjny]

piktura (z łac.) — malowidło, obraz. [przypis redakcyjny]

piscari in turbido (łac.) — ryby łowić w mętnej wodzie. [przypis redakcyjny]

plane (łac.) — zupełnie. [przypis redakcyjny]

planetae eo tardius moventur, quo sunt in sublimiori sphaera; ita quanto maior est principum auctoritas, tanto magis suos affectus moderare eosque temperare debent (łac.) — planety tym powolniejszy ruch odbywają, im w wyższej znajdują się sferze; tak też im większą powagę mają władcy, tym bardziej powinni miarkować i hamować swoje skłonności. [przypis redakcyjny]

plebeiorum (łac.) — (zasługi) plebejuszów. [przypis redakcyjny]

plenarie (łac.) — zupełnie. [przypis redakcyjny]

plenis buccis (łac.) — całą gębą. [przypis redakcyjny]

plenis buccis (łac.) — pełną gębą, nie półgębkiem; wyraźną. [przypis redakcyjny]

pleno numero (łac.) — w pełnej liczbie. [przypis redakcyjny]

plenus dierum placida morte (łac.) — syt wieku, łagodną śmiercią. [przypis redakcyjny]

pleuritis purulenta (łac.) — zapalenie opłucnej z wysiękiem ropnym. [przypis redakcyjny]

plus quam satis (łac.) — więcej, niż potrzeba. [przypis redakcyjny]

poëtis atque pictoribus (łac.) — poetom i malarzom. [przypis redakcyjny]

poenam colli (łac.) — karę gardła (śmierci). [przypis redakcyjny]

poenam (łac.) — karę. [przypis redakcyjny]

poena peccati (łac.) — kara za grzech. [przypis redakcyjny]

poena peccati (łac.) — kara za zbrodnię. [przypis redakcyjny]

poena, poenae (łac.) — kara, tu B. lp poenam: karę. [przypis redakcyjny]

pokora i submisja (łac.) — poddanie się, uległość. [przypis redakcyjny]

politius (łac.) — polityczniej, przyzwoiciej. [przypis redakcyjny]

polityczny (z łac. politicus) — tu: obyczajny, cywilizowany. [przypis redakcyjny]

polityczny (z łac. politicus) — uprzejmy, cywilizowany. [przypis redakcyjny]

polityczny (z łac.) — tu: cywilizowany, przestrzegający prawa. [przypis redakcyjny]

polityczny (z łac.) — uprzejmy, cywilizowany. [przypis redakcyjny]

polityczny (z łac.) — uprzejmy, grzeczny. [przypis redakcyjny]

polityka (z łac.) — tu: grzeczność, ogłada. [przypis redakcyjny]

polityka (z łac.) — tu: grzeczność, uprzejmość. [przypis redakcyjny]

polityka (z łac.) — tu: uprzejmość, obyczajność. [przypis redakcyjny]

polityka (z łac.) — uprzejmość, dobry obyczaj. [przypis redakcyjny]

pollicitationes (łac.) — obietnice. [przypis redakcyjny]

Poloni sunt genitores Germaniae (łac.) — Polacy urodzili (tj. ocalili) Niemców. [przypis redakcyjny]

polor (z łac. polire: polerować, wygładzać) — przen. ogłada towarzyska, dobre maniery. [przypis redakcyjny]

popularitatem (łac.) — wziętość, popularność. [przypis redakcyjny]

popularitatem (łac.) — wziętość. [przypis redakcyjny]

porrigere posteritati (łac.) — przekazywać potomności. [przypis redakcyjny]

portentum est (łac.) — jest to potworność. [przypis redakcyjny]

portionem (łac.) — cząstkę. [przypis redakcyjny]

portionem (łac.) — części. [przypis redakcyjny]

portiunculam in oboedientia (łac.) — garstkę w posłuszeństwie. [przypis redakcyjny]

portorium (łac.) — opłata portowa. [przypis redakcyjny]

post absoluta vota (łac.) — po oddaniu głosów. [przypis redakcyjny]

post bellum auxilium (łac.) — po skończonej wojnie pomoc. [przypis redakcyjny]

post bellum auxilium (łac.) — po wojnie posiłki. [przypis redakcyjny]

posteritatem (łac.) — potomstwo. [przypis redakcyjny]

posteritati (łac.) — potomstwu. [przypis redakcyjny]

posteritatis (łac.) — potomstwa. [przypis redakcyjny]

post fata indeplorata (łac.) — po nieopłakanym zgonie. [przypis redakcyjny]

post fata regnantis (łac.) — po śmierci panującego. [przypis redakcyjny]

post fundatam ordinationem (łac.) — po ustanowieniu ordynacji (1601). [przypis redakcyjny]

post funera vivit (łac.) — żyje po śmierci. [przypis redakcyjny]

post multas deliberationes (łac.) — po długich namysłach. [przypis redakcyjny]

post sterilem decessum (łac.) — po bezpotomnym zejściu. [przypis redakcyjny]

post tot tantasque procellas (łac.) — po tylu i tak licznych burzach. [przypis redakcyjny]

postulata et desideria (łac.) — żądania i życzenia. [przypis redakcyjny]

potencja (daw., z łac.) — moc, potęga. [przypis redakcyjny]

potens manu et consilio (łac.) — możny ręką i radą. [przypis redakcyjny]

potentia (łac.) — potęga. [przypis redakcyjny]

potentiores (łac.) — możniejsi; tj. Stanisław, a po jego śmierci Józef Władysław Myszkowscy. [przypis redakcyjny]

potentissime (łac.) — jak najmocniej. [przypis redakcyjny]

potentissime (łac.) — najmocniej. [przypis redakcyjny]

potentissime (łac.) — potężnie. [przypis redakcyjny]

potentissimos impetus (łac.) — najpotężniejsze natarcia. [przypis redakcyjny]

potitius (łac.) — polityczniej, przyzwoiciej. [przypis redakcyjny]

pozytura (daw., z łac.) — położenie. [przypis redakcyjny]

practicatum axioma: Rex erat Helisabeth, verum regina Iacobus, imperiosus mulier (łac.) — powtarzane zdanie: „Była królem Elżbieta, ale królową był Jakub, chciwy władzy niewieściuch”; mowa o Elżbiecie I Tudor (1533–1603), królowej Anglii i Irlandii od 1558 r. oraz jej następcy, Jakubie I Stuarcie (1566–1625), królu Szkocji od 1567 r. i Anglii od 1603 r. [przypis redakcyjny]

praecedentia saecula patres calumniarum (łac.) — przeszłe wieki ojcami potwarzy. [przypis redakcyjny]

praecipua rerum ad famam dirigenda (łac.) — najważniejsze sprawy kierować trzeba ku sławie. [przypis redakcyjny]

praecipue (łac.) — zwłaszcza. [przypis redakcyjny]

praecipuum annalium munus, ne virtutes sileantur, utque pravis dictis factisqne ex posteritate, ex infamia metus sit (łac.) — głównym zadaniem roczników, żeby cnót nie pomijano milczeniem i żeby nikczemne słowa i czyny lękały się potomności i niesławy. [przypis redakcyjny]

praeconceptum odium (łac.) — powziętą nienawiść. [przypis redakcyjny]

praecursores (łac.) — straż przednia. [przypis redakcyjny]

praefixionem (łac.) — oznaczony termin. [przypis redakcyjny]

praeiudicata antecedentia (łac.) — przykłady z przeszłości. Pasek ma tu na myśli rokosze, które podnosiły jednostki, takie jak Zebrzydowski czy Lubomirski, gdy teraz występuje kilku malkontentów, całe stronnictwo oligarchów. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading