Motyw: Ziemia

Twórczość

powieść psychologiczna powieść fantastyczna Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Krzysztof Kamil Baczyński Bajka Baśń Charles Baudelaire Władysław Bełza Wojciech Bogusławski Stanisław Brzozowski Joseph Conrad Józef Czechowicz Julien Offray de La Mettrie Dramat Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dziennik Epika Epos Esej Felieton Tadeusz Gajcy Johann Wolfgang von Goethe Kenneth Grahame Halina Górska Fryderyk Hebbel Eleonora Kalkowska Jan Kasprowicz Wespazjan Hieronim Kochowski Maria Konopnicka Julian Kornhauser Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Ksenofont Antoni Lange Legenda Bolesław Leśmian Jerzy Liebert Liryka List Antoni Malczewski Marek Aureliusz Tadeusz Miciński Adam Mickiewicz Michel de Montaigne Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Friedrich Nietzsche Autor nieznany Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Bronisława Ostrowska Pamiętnik Pieśń Poemat Powieść powieść dla dzieci i młodzieży Powieść epistolarna powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka Bolesław Prus Stanisław Przybyszewski Przypowieść Psalm Mikołaj Rej Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Różne Maria Rodziewiczówna Rozprawa Rozprawa polityczna William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Edward Słoński Juliusz Słowacki Jan Słomka Sonet Stanisław Staszic Władysław Syrokomla Alexis de Tocqueville Tragedia Traktat Teodor Tripplin Zofia Urbanowska Émile Verhaeren François Villon Wergiliusz Wiersz Stefan Witwicki Bogdan Wojdowski Stefan Żeromski

Motyw: Ziemia

Nie myśleliśmy tu o Ziemi jako planecie (wizje z perspektywy kosmicznej opatrywalibyśmy hasłem: obraz świata), ale o jednym z żywiołów. Jako taka związana była od wieków z wyobrażeniami na temat ciała i płodności (ziemia-matka). Ziemia jest również żywiołem melancholii, przypominając o przytłaczającej ociężałości materii. Z jednej strony z jej łona rodzi się ziarno, z drugiej — składane są w nią ciała zmarłych. Kojarzona z grobami (szczególnie zaś grobami przodków), ziemia nie tylko przypomina o śmierci i przemijaniu, ale też i historii i dziedzictwie; tradycja wypisana jest na jej powierzchni za pomocą budowli (lub ich ruin) oraz właśnie rozmaicie oznaczanych miejsc pochówku. Istotnym elementem znaczeniowym tego motywu, częściowo powiązanym z tematyką dziedzictwa i ojczyzny jest ziemia jako własność, część dziedzicznego majątku rodziny. Kwestia prawa do posiadania ziemi na własność była dyskutowana (stając się powodem konfliktów, w tym również rewolucyjnych); np. Mickiewicz był zdania, że cała ziemia jest własnością Boga, zaś ludzie mają jedynie użyczone prawa do niej — o czym z pokorą winni pamiętać właściciele ziemscy (zob. też: szlachcic, sarmata).