Motyw: Poezja

Twórczość

powieść psychologiczna powieść grozy Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Dante Alighieri Anakreontyk Hans Christian Andersen Artykuł naukowy Krzysztof Kamil Baczyński Honoré de Balzac Baśń Charles Baudelaire Hela Blumengraber Wojciech Bogusławski Tadeusz Borowski Tadeusz Boy-Żeleński Stanisław Brzozowski George Gordon Byron Miguel de Cervantes Saavedra chanson de geste Józef Czechowicz Deotyma Dialog Tadeusz Dołęga-Mostowicz Dramat Dramat poetycki Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat współczesny Dziennik Epika Epos Esej Felieton Fraszka Tadeusz Gajcy Gall Anonim Zuzanna Ginczanka Johann Wolfgang von Goethe Wiktor Gomulicki Maksim Gorki Seweryn Goszczyński Stefan Grabiński Fryderyk Hebbel Paul Heyse Fryderyk Hölderlin E. T. A. Hoffmann Homer Horacy Karol Irzykowski Max Jacob Eleonora Kalkowska Jan Kasprowicz Søren Kierkegaard Andrzej Kijowski Rudyard Kipling Jan Kochanowski Komedia Maria Konopnicka Julian Kornhauser Karl Arnold Kortum Michał Dymitr Krajewski Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Kronika Ksenofont Antoni Lange Bolesław Leśmian Gotthold Ephraim Lessing Jerzy Liebert Leo Lipski Liryka List Karol Maliszewski Pierre de Marivaux Prosper Mérimée Tadeusz Miciński Adam Mickiewicz Molière (Molier) Michel de Montaigne Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Jan Andrzej Morsztyn Adam M-ski Friedrich Nietzsche Autor nieznany Cyprian Kamil Norwid Novalis Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Pamiętnik Pieśń Platon Poemat Poemat alegoryczny Poemat dygresyjny Poemat heroikomiczny Wacław Potocki Powieść powieść dla dzieci i młodzieży Powieść epistolarna powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka Marcel Proust Bolesław Prus Kazimierz Przerwa-Tetmajer François Rabelais Władysław Stanisław Reymont Rainer Maria Rilke Różne Edmond Rostand Rozprawa Safona Maurycy Schlanger William Shakespeare (Szekspir) Henryk Sienkiewicz Juliusz Słowacki Sonet Stendhal Władysław Syrokomla Maciej Szarek Mikołaj Sęp Szarzyński Władysław Szlengel Rabindranath Tagore Tragedia Traktat Łesia Ukrainka Wiersz Oscar Wilde Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Kazimierz Wyka Stanisław Wyspiański Stefan Żeromski Jerzy Żuławski Adam Zagajewski Marian Zdziechowski

Motyw: Poezja

Została odróżniona jako wyjątkowa odmiana sztuki ze względu na swą romantyczną sławę: miała ona dzięki natchnieniu umożliwiać intuicyjne poznanie, dawać dostęp do istotnej prawdy, do świata idei. Taka poezja jest bytem odrębnym od samego poety — jak strumień piękna przepływający przez niego, ale z nim nie tożsamy, ani od niego nie pochodzący (jak pisał Z. Krasiński w Nie-Boskiej komedii). Jednakże i w klasycznym ujęciu poezja, jako sztuka pięknego, trafnego i melodyjnego wysłowienia posiadała wielką wartość i moc. Zaś Kochanowski wyrażał nadzieję, że jego poezja (określana przez niego zwykle metaforycznie mianem „lutni”) mogłaby otworzyć przed nim bramy Hadesu, tak jak niegdyś uczyniła to czarodziejska muzyka Orfeusza.