5523 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Motyw: Fircyk

  1. Aleksander Fredro, Zemsta

  2. Charles de Montesquieu (Monteskiusz), Listy perskie

Motyw: Fircyk

Zasadniczo jest to postać charakterystyczna dla literatury oświeceniowej, w której wyśmiewano typ młodzieńca modnego (wedle francuskich, nienarodowych wzorów), niepoważnego, lekkomyślnego, zajętego przede wszystkim strojami i blichtrem życia towarzyskiego (szczególnie tego dworskiego — stanowiła negatywny wzorzec osobowy.

Zamknij

* Ładowanie