Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 433 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

   Wprowadzono następujące zmiany przy opracowaniu tekstu:

   1. Zmiany zapisu tekstu:
   * dodano autora i tytuł;
   * połączono w jednym wersie funkcję i nazwisko każdego z adresatów
   * zmieniono podział na linie tekstu w zakończeniu listu: „(…) i wszystko, co
   mi było (…)” -> „(…) i wszystko,
   co mi było (…)”.

   2. Korekta (poprawienie błędów źródła):

   Generala -> Generała; odpowiednią akcje > (…) akcję;
   Sikorskiego? -> Sikorskiego
   Odpowiedtialność > Odpowiedzialność
   teź -> też
   skierują skierują > skierują
   odpowiadało rozmiarom dramatu, dokonującego się > odpowiadało rozmiarom dramatu dokonującego się

   3. Uwspółcześnienia i zmiany zapisu:

   rozszerzenie skrótu: R.P. -> R[zeczpospolitej] P[olskiej]
   'Bundu' -> Bundu
   okrócieństwem -> okrucieństwem; żydowstwa > żydostwa
   Zamurami -> Za murami, nie dostatecznie -> niedostatecznie
   przedewszystkiem -> przede wszystkim
   ghett -> gett, w ghecie > w getcie
   tragedji > tragedii, miljinów > milionów, opnji > opinii
   Żydów Polskich > Żydów polskich
   700. 000 > 700 000; 300, 000 > 300 000

   Interpunkcja została uwspółcześnieona zgodnie z obowiązującą normą.

   Szmul ZygielbojmOstatni list

   Szmul M. Zygielbojm

   członek Rady Narodowej R. P.

   11 maja 1943, 12, Porchester Square, London W. 2

   Phone: Bayswater 1626


   1

   Do Pana Prezydenta R[zeczpospolitej] P[olskiej], Władysława Raczkiewicza,

   2

   Do Pana Prezesa Rady Ministrów, Generała Władysława Sikorskiego


   3

   Panie Prezydencie,

   4

   Panie Premierze,

   5

   Pozwalam sobie kierować do Panów ostatnie moje słowa, a przez Panów — do Rządu i społeczeństwa polskiego, do Rządów i Narodów państw sprzymierzonych, do sumienia świata:


   6

   Z ostatnich wiadomości z Kraju wynika bez żadnych wątpliwości, że Niemcy z całym bezwzględnym okrucieństwem mordują już obecnie resztki Żydów w Polsce. Za murami gett odbywa się obecnie ostatni akt niebywałej w dziejach tragedii.

   7

   Odpowiedzialność za zbrodnię wymordowania całej narodowości żydowskiej w Polsce spada przede wszystkim na sprawców, ale pośrednio obciąża ona również ludzkość całą, Narody i Rządy Państw Sprzymierzonych, które do dziś dnia nie zdobyły się na żaden czyn konkretny w celu ukrócenia tej zbrodni. Przez bierne przypatrywanie się temu mordowi milionów bezbronnych i zmaltretowanych dzieci, kobiet i mężczyzn stały się jego współwinowajcami.

   8

   Muszę też stwierdzić, że, aczkolwiek Rząd Polski w bardzo dużym stopniu przyczynił się do poruszenia opinii świata, jednak niedostatecznie, jednak nie zdobył się na nic takiego nadzwyczajnego, co by odpowiadało rozmiarom dramatu dokonywującego się w Kraju.

   9

   Z blisko 3 i pół miliona Żydów polskich i około 700 000 Żydów deportowanych do Polski z innych krajów żyło jeszcze w kwietniu tego roku, według doniesień oficjalnych kierownictwa podziemnego Bundu, przesłanych nam przez Delegata Rządu, około 300 000. A mord trwa nadal bez przerwy.

   10

   Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem.

   11

   Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku[1], w ostatnim porywie bohaterskim.

   12

   Nie było mi dane zginąć tak jak oni, razem z nimi. Ale należę do nich, do ich grobów masowych.

   13

   Przez śmierć swą pragnę wyrazić najgłębszy protest przeciwko bezczynności, z jaką świat się przypatruje i pozwala lud żydowski wytępić. Wiem, jak mało znaczy życie ludzkie, szczególnie dzisiaj. Ale skoro nie potrafiłem tego dokonać za życia, może śmiercią swą przyczynię się do wyrwania z obojętności tych, którzy mogą i powinni działać, by teraz jeszcze, w ostatniej bodaj chwili, uratować od niechybnej zagłady tę garstkę Żydów polskich, jaka jeszcze żyje.

   14

   Życie moje należy do ludu żydowskiego w Polsce, więc je daję. Pragnę, by ta garstka, która ostała się jeszcze z kilkumilionowego żydostwa polskiego, dożyła wraz z masami polskimi wyzwolenia, by mogła oddychać w Kraju i w świecie wolności i sprawiedliwości socjalizmu, za wszystkie swe męki i cierpienia nieludzkie. A wierzę, że taka właśnie Polska powstanie i że taki właśnie świat nastąpi.

   15

   Ufam, że Pan Prezydent i Pan Premier skierują powyższe moje słowa do wszystkich tych, dla których przeznaczone są, i że Rząd Polski natychmiast rozpocznie odpowiednią akcję na terenie dyplomatycznym i propagandowym, ażeby jednak tę resztkę żyjących jeszcze Żydów polskich uratować przed zagładą.

   Żegnam wszystkich i wszystko,

   co mi było drogie i co kochałem.

   [odręczny podpis:] S. Zygielbojm

   Przypisy

   [1]

   Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku (…) — nawiązanie do powstania zbrojnego na terenie warszawskiego getta, trwającego od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku, którego uczestnikami byli m.in. liczni członkowie Bundu (np. Marek Edelman), partii, z ramienia której Szmul Zygielbojm został członkiem Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie w Londynie. [przypis edytorski]

   Zamknij
   Proszę czekać…
   x