TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Niewola: 1
  2. Wolność: 1
  3. Żołnierz: 1

  Uwspółcześniono interpunkcję: Idą, — — stęp miarowy, — -> Idą — — stęp miarowy —; i pchnął do komnat, — zawstydzoną w czynie tę, — -> i pchnął do komnat — zawstydzoną w czynie tę —; którego chcą pana, — wszakże aż trzeba było Zamojskiego -> którego chcą pana — wszakże aż trzeba było Zamojskiego

  Inne zmiany: Maxymiliana -> Maksymiliana.

  Stanisław Wyspiański(Habt ach![1])

  1

  Wolność, ŻołnierzHabt acht![2]Marschiren[3], Zug marsch![4] — — —

  Idą — — stęp miarowy —

  — — — — — — — — — — — — —

  Odeszli, schodząc w dół przez drogi zbocze

  5

  a On nad nimi rósł, za nimi w podobłocze,

  coraz górniejszy, rozległy, przestrony,

  rósł w grzywy dachów, rósł w baszt dziwne głowy

  i wołał w Miasto, aż het za łan polny

  z iglic i szczytów wież we wszystkie strony:

  10

  «Otom jest wolny, wolny, wolny, wolny!»

  O niechaj ci, co czcić chcą dumę twoję[5],

  dziś uszanują święte twe pustkowie;

  niechaj witając cię w witalnej mowie

  imion niemiłych nie wnoszą w podwoje.

  15

  Dymitr z Goraja[6] kapryśnej dziewczynie

  onego czasu topór wydarł z dłoni[7]

  i pchnął do komnat — zawstydzoną w czynie

  tę — co jak Święta zmarła w tej ustroni.

  NiewolaNie upodlenie to, kto w walce pada,

  20

  czyli zwyciężon przemocą czy zdradą;

  lecz ci, podobni do owczego stada,

  co stopę cudzą na kark własny kładą.

  Oni zaiste nie widzą nic złego,

  że biorą tego, którego chcą pana —

  25

  wszakże aż trzeba było Zamojskiego,

  by precz Cesarza zgnał Maksymiliana[8].

  Przypisy

  [1]

  Habt ach! — wiersz, pisany do p. Adama Chmiela [historyka sztuki, żyjącego w latach 1865–1934 — red. WL.] w lecie 1905 z Bad-Hall [uzdrowiska w Austrii — red. WL.] pod wrażeniem ewakuacji Wawelu; drukowany częściowo w warszawskim piśmie „Świat”. [W 1905 r. wojska Austriackie opuściły Wawel, w którym wcześniej stacjonowały — red. WL.] [przypis redakcyjny]

  [2]

  Habt ach! (z niem.) — baczność; uwaga! [przypis edytorski]

  [3]

  marschiren (z niem.) — właśc.: marschieren; maszerować. [przypis edytorski]

  [4]

  Zug marsch! (z niem.) — pluton marsz! [przypis edytorski]

  [5]

  twoję — dziś popr.: twoją. [przypis edytorski]

  [6]

  Dymitr z Goraja — w XIV wieku marszałek wielki koronny; doradca Kazimierza III Wielkiego; opiekun młodej królowej Jadwigi. [przypis edytorski]

  [7]

  Dymitr z Goraja kapryśnej dziewczynie… — scena uwieczniona na obrazie Matejki. Dymitr z Goraja powstrzymuje na nim Jadwigę przed wyważeniem drzwi toporem i ucieczką z Wilhelmem Habsburgiem, z którym była zaręczona zanim objęła tron Polski. [przypis edytorski]

  [8]

  trzeba było Zamojskiego, by precz Cesarza zgnał Maksymiliana — w 1588 armia Rzeczypospolitej pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, stronnika Zygmunta III Wazy, pokonała wojska pretendującego do tronu polskiego arcyksięcia austriackiego Maksymiliana III Habsburga w bitwie pod Byczyną. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...