Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

Spis treści

  1. Próżność: 1
  2. Sława: 1
  3. Teatr: 1
  4. Twórczość: 1

  Uwspółcześnienia:

  pisownia joty: Galicyi -> Galicji; protekcyę -> protekcję; lekcyę -> lekcję;

  fleksja: ogólno-ludzkiem -> ogólno-ludzkim; nowem -> nowym.

  Inne zmiany:

  Uwspółcześnienie pisowni wyrazu obcego: Tantjeme -> Tantieme.

  Stanisław Wyspiański(Był u mnie ktoś[1])

  Był u mnie ktoś, direkt von Wien[2],
  z Galicji[3] jednak rodem,
  zachęcał, bym szedł śmielej — hin[4]
  utartym — szerszym chodem…
  TeatrEin Mann von pleine Intelligenz[5],
  aux traits d'un[6] Hofschauspieler[7],
  radził, bym kiedy skończył też
  den Dimitri von Schiller[8].
  To może być genialna rzecz,
  ogromne mieć znaczenie;
  w Burgu[9] protekcję przyrzekł dać,
  bym ujrzał to na scenie.
  Obym proroczo sprawić mógł,
  im breiten Kreis Sie schaffen![10]
  Tantieme werden haben Sie,
  ganz Wien wird auf Euch gaffen![11]
  TwórczośćDas Thema andern sollen Sie[12]
  w ogólno-ludzkim pędzie,
  so was wie Sudermann[13], wie Bahr[14][15]
  by grane było wszędzie.
  SławaObiecał mnie tłumaczyć też
  für ReclamBibliotheke[16],
  bym wyszedł raz za koło to
  krakowskie — wo ich stecke[17].
  Bym w nowym dziele zawarł ból
  ludzkości, ten ból wieczny,
  bym zdobył Dramas-Ehrenstuhl[18],
  bo stempel to konieczny.
  PróżnośćKoniecznie chciał posadzić mnie
  na tronie mej próżności
  i czytał mi artykuł swój,
  gdzie spisał był różności.
  Dobrze jest czasem lekcję wziąć;
  każdy się dudek[19] przyda.
  Osy — trza żądłem osy ciąć…
  beim Fahren nach Kolchida[20][21].

  Przypisy

  [1]

  Był u mnie ktoś — z listu do p. Adama Chmiela [żyjącego w latach 1865–1934 historyka i archiwisty, przyjaciela Stanisława Wyspiańskiego — red. WL.], pisanego z Bad-Hall [uzdrowiska w Austrii — red. WL.] w sierpniu 1904 r. pod wrażeniem rozmowy, mianej we Wiedniu z jakimś literatem niemieckim; ogłosił drukiem „Czas” w nrze 296 z 24 grudnia 1907 r. [przypis redakcyjny]

  [2]

  direkt von Wien (niem.) — prosto z Wiednia. [przypis edytorski]

  [3]

  Galicja — ziemie dawnej Rzeczypospolitej pozostające w latach 1772–1918 pod zaborem austriackim. [przypis edytorski]

  [4]

  hin (niem.) — w tamtą stronę, tam. [przypis edytorski]

  [5]

  Ein Mann von pleine Intelligenz (niem. i z fr. plein, pleine: pełny, pełna) — człowiek o pełnej inteligencji; człowiek pełny inteligencji. [przypis edytorski]

  [6]

  aux traits d'un (fr.) — o cechach, mający cechy. [przypis edytorski]

  [7]

  Hofschauspieler (niem.) — nadworny aktor. [przypis edytorski]

  [8]

  den Dimitri von Schiller (niem.) — Dymitra [pióra] Schillera; Dymitr, Demetrius, nieukończona sztuka Friedricha Schillera, niemieckiego poety i dramaturga. [przypis edytorski]

  [9]

  Burg — Burgtheater; założony w 1741 r. teatr w Wiedniu, w XIX w. uznawany za jeden z najlepszych w Europie. [przypis edytorski]

  [10]

  im breiten Kreis Sie schaffen! (niem.) — powiedzie się panu w szerokich kręgach! [przypis edytorski]

  [11]

  Tantjeme werden haben Sie, ganz Wien wird auf Euch gaffen! (niem.) — Będzie pan dostawał tantiemy, cały Wiedeń będzie się na pana gapił! [przypis edytorski]

  [12]

  Das Thema andern sollen Sie (niem.) — powinien pan zmienić temat. [przypis edytorski]

  [13]

  Sudermann, Hermann (1857–1928) — niemiecki dramaturg i powieściopisarz; jego sztuki łączyły naturalizm z cechami francuskiego dramatu mieszczańskiego. [przypis edytorski]

  [14]

  Bahr, Hermann (1863–1934) — austriacki dramaturg, krytyk literacki i autor opowiadań; w swojej twórczości przechodził przez różne etapy, m.in. naturalizm, symbolizm i ekspresjonizm. Uważa się, że jako pierwszy odniósł termin modernizm do literatury. [przypis edytorski]

  [15]

  so was wie Sudermann, wie Bahr (niem.) — coś jak Sudermann, jak Bahr. [przypis edytorski]

  [16]

  für Reclam — Bibliotheke (z niem.) — Reclam: wydawnictwo niemieckie; Reclam-Bibliothek, właśc. „Reclams Universal-Bibliothek”: popularna wówczas wysokonakładowa seria wydawnicza obejmująca wybitne dzieła literatury światowej, w formacie broszurowym i niskiej cenie. [przypis edytorski]

  [17]

  wo ich stecke (niem.) — gdzie tkwię. [przypis edytorski]

  [18]

  Dramas-Ehrenstuhl (niem.) — honorowe miejsce w teatrze, wśród dramatopisarzy. [przypis edytorski]

  [19]

  dudek — tu: głupiec. [przypis edytorski]

  [20]

  Kolchida — kraina historyczna położona na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego. [przypis edytorski]

  [21]

  beim Fahren nach Kolchida (niem.) — podczas podróży do Kolchidy. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...