Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Dar: 1
  4. Kondycja ludzka: 1
  5. Krew: 1 2
  6. Miłość: 1
  7. Serce: 1
  8. Śmierć: 1
  9. Zbawienie: 1

  W żłobie leży…[1]

  1
  W żłobie leży, któż pobieży[2],
  Kolędować małemu
  Jezusowi Chrystusowi
  Dziś do nas zesłanemu[3]?
  5
  Pastuszkowie, przybywajcie,
  Jemu wdzięcznie przygrywajcie
  Jako Panu naszemu.
  My zaś sami z piosneczkami
  Za wami pospieszymy,
  10
  A tak tego maleńkiego
  Niech wszyscy zobaczymy:
  Jak, ubogo narodzony,
  Płacze w stajni położony,
  Więc Go dziś ucieszymy.
  15
  Najprzód[4] tedy[5] niechaj wszędy
  Zabrzmi świat w wesołości,
  Że posłany, nam jest dany
  Emanuel[6] w niskości,
  Jego tedy przywitajmy,
  20
  Z aniołami zaśpiewajmy:
  Chwała na wysokości!
  Bóg, Kondycja ludzka, MiłośćWitaj, Panie, cóż się stanie,
  Że rozkosze niebieskie
  Opuściłeś, a zstąpiłeś
  25
  Na te niskości ziemskie?
  Miłość moja to sprawiła,
  By człowieka wywyższyła
  Pod nieba Empirejskie[7].
  BiedaCzem'[8] w żłobeczku, nie w łóżeczku
  30
  Na siankuś położony?
  Czem' z bydlęty[9], nie z panięty,
  W stajni jesteś złożony?
  By człek[10] sianu przyrównany[11],
  Grzesznik bydlęciem nazwany,
  35
  Przeze mnie był zbawiony.
  Twoje państwo i poddaństwo
  Jest świat cały, o Boże!
  Tyś polny kwiat, czemu Cię świat
  Przyjąć nie chce, choć może?
  40
  Bo świat doczesne wolności
  Zwykł kochać, mnie zaś w swej złości
  Krzyżowe ściele łoże.
  Krew, ŚmierćW Ramie głosy pod niebiosy
  Wzbijają się Racheli,
  45
  Gdy swe syny bez przyczyny
  W krwawej widzi kąpieli[12],
  Krew, ZbawienieWiększe mnie dla nich kąpanie
  W krwawym czeka oceanie
  Skąd niebo będą mieli.
  50
  Trzej królowie, monarchowie
  Wschodni kraj opuszczają,
  Serc ofiary z trzema dary[13]
  Tobie Panu oddają,
  Dar, SerceDarami się kontentujesz[14],
  55
  Bardziej serca ich szacujesz[15],
  Za co niech niebo mają.

  Przypisy

  [1]

  W żłobie leży — tekst pieśni przypisuje się Piotrowi Skardze. [przypis edytorski]

  [2]

  bieżeć — biec, podążać, przybywać. [przypis edytorski]

  [3]

  Dziś do nas zesłanemu — obecnie śpiewa się: „Dziś nam narodzonemu”. [przypis edytorski]

  [4]

  najprzód (daw.) — najpierw. [przypis edytorski]

  [5]

  tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  [6]

  Emanuel — męskie imię biblijne, oznaczające „Bóg z nami”, często odnoszone do Chrystusa. [przypis edytorski]

  [7]

  nieba Empirejskie — Empireum to miała być najwyższa sfera niebieska, w której przebywał sam Bóg. [przypis edytorski]

  [8]

  czem — skrócone „czemu”. [przypis edytorski]

  [9]

  bydlęty — dziś popr. forma N. lm: bydlętami. [przypis edytorski]

  [10]

  człek — człowiek. [przypis edytorski]

  [11]

  sianu przyrównany — porównany (pod względem wartości) do siana. [przypis edytorski]

  [12]

  W Ramie głosy pod niebiosy/ Wzbijają się Racheli,/ Gdy swe syny bez przyczyny/ W krwawej widzi kąpieli — mowa jest o tzw. rzezi niewiniątek, nakazanej przez króla Judy Heroda, zob. Mt2, 16-18: Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama,/ płacz i jęk wielki./ Rachel opłakuje swe dzieci/ i nie chce utulić się w żalu,/ bo ich już nie ma. [przypis edytorski]

  [13]

  z trzema dary — za dary trzech królów tradycyjnie uważa się złoto, kadzidło i mirrę. [przypis edytorski]

  [14]

  kontentować się (daw.) — być zadowolonym. [przypis edytorski]

  [15]

  szacować — tu: cenić. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x