Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Dar: 1
  4. Kondycja ludzka: 1
  5. Krew: 1 2
  6. Miłość: 1
  7. Serce: 1
  8. Śmierć: 1
  9. Zbawienie: 1

  W żłobie leży…[1]

  W żłobie leży, któż pobieży[2],
  Kolędować małemu
  Jezusowi Chrystusowi
  Dziś do nas zesłanemu[3]?
  Pastuszkowie, przybywajcie,
  Jemu wdzięcznie przygrywajcie
  Jako Panu naszemu.
  My zaś sami z piosneczkami
  Za wami pospieszymy,
  A tak tego maleńkiego
  Niech wszyscy zobaczymy:
  Jak, ubogo narodzony,
  Płacze w stajni położony,
  Więc Go dziś ucieszymy.
  Najprzód[4] tedy[5] niechaj wszędy
  Zabrzmi świat w wesołości,
  Że posłany, nam jest dany
  Emanuel[6] w niskości,
  Jego tedy przywitajmy,
  Z aniołami zaśpiewajmy:
  Chwała na wysokości!
  Bóg, Kondycja ludzka, MiłośćWitaj, Panie, cóż się stanie,
  Że rozkosze niebieskie
  Opuściłeś, a zstąpiłeś
  Na te niskości ziemskie?
  Miłość moja to sprawiła,
  By człowieka wywyższyła
  Pod nieba Empirejskie[7].
  BiedaCzem'[8] w żłobeczku, nie w łóżeczku
  Na siankuś położony?
  Czem' z bydlęty[9], nie z panięty,
  W stajni jesteś złożony?
  By człek[10] sianu przyrównany[11],
  Grzesznik bydlęciem nazwany,
  Przeze mnie był zbawiony.
  Twoje państwo i poddaństwo
  Jest świat cały, o Boże!
  Tyś polny kwiat, czemu Cię świat
  Przyjąć nie chce, choć może?
  Bo świat doczesne wolności
  Zwykł kochać, mnie zaś w swej złości
  Krzyżowe ściele łoże.
  Krew, ŚmierćW Ramie głosy pod niebiosy
  Wzbijają się Racheli,
  Gdy swe syny bez przyczyny
  W krwawej widzi kąpieli[12],
  Krew, ZbawienieWiększe mnie dla nich kąpanie
  W krwawym czeka oceanie
  Skąd niebo będą mieli.
  Trzej królowie, monarchowie
  Wschodni kraj opuszczają,
  Serc ofiary z trzema dary[13]
  Tobie Panu oddają,
  Dar, SerceDarami się kontentujesz[14],
  Bardziej serca ich szacujesz[15],
  Za co niech niebo mają.

  Przypisy

  [1]

  W żłobie leży — tekst pieśni przypisuje się Piotrowi Skardze. [przypis edytorski]

  [2]

  bieżeć — biec, podążać, przybywać. [przypis edytorski]

  [3]

  Dziś do nas zesłanemu — obecnie śpiewa się: „Dziś nam narodzonemu”. [przypis edytorski]

  [4]

  najprzód (daw.) — najpierw. [przypis edytorski]

  [5]

  tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  [6]

  Emanuel — męskie imię biblijne, oznaczające „Bóg z nami”, często odnoszone do Chrystusa. [przypis edytorski]

  [7]

  nieba Empirejskie — Empireum to miała być najwyższa sfera niebieska, w której przebywał sam Bóg. [przypis edytorski]

  [8]

  czem — skrócone „czemu”. [przypis edytorski]

  [9]

  bydlęty — dziś popr. forma N. lm: bydlętami. [przypis edytorski]

  [10]

  człek — człowiek. [przypis edytorski]

  [11]

  sianu przyrównany — porównany (pod względem wartości) do siana. [przypis edytorski]

  [12]

  W Ramie głosy pod niebiosy/ Wzbijają się Racheli,/ Gdy swe syny bez przyczyny/ W krwawej widzi kąpieli — mowa jest o tzw. rzezi niewiniątek, nakazanej przez króla Judy Heroda, zob. Mt2, 16-18: Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama,/ płacz i jęk wielki./ Rachel opłakuje swe dzieci/ i nie chce utulić się w żalu,/ bo ich już nie ma. [przypis edytorski]

  [13]

  z trzema dary — za dary trzech królów tradycyjnie uważa się złoto, kadzidło i mirrę. [przypis edytorski]

  [14]

  kontentować się (daw.) — być zadowolonym. [przypis edytorski]

  [15]

  szacować — tu: cenić. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x