Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Władysław SyrokomlaWybryki dobrego humoruEkspiacja[1] pozapustna[2]Do łacińskiego poety ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

   1

   Ach ojcze Sarbiewski! zgrzeszyłem, zgrzeszyłem,

   Już tydzień jak z tobąm nie gwarzył[3] ni słowa —

   Szanowne twe karty pokryły się pyłem,

   Cóż było przyczyną? — ach marność światowa!

   5

   Szczęśliwy, szczęśliwy, kto jej nie doznawał!

   Kto czas swój urządził pod wagę i miarę:

   Mnie, przebóg, grzesznika spokusił karnawał,

   Tęsknota do ludzi, i chętka: saltare[4],

   Ach! paenitet mihi[5]! lecz czemuż mi w serce

   10

   Uderza aż dotąd wspomnienie zabójcze?

   O gdybyś się mojej przypatrzył tancerce,

   Ty sam byś powiedział… o przebacz mi ojcze!

   I pozwól, że spytam: czyż w stronach Pułtuska,

   Nim jeszcze przywdziałeś sukienkę Lojoli[6],

   15

   Nie tknęła twej duszy nadobna pokuska?

   Czy nigdy nie czułeś, jak serce swawoli?

   Być może… bo teraz zepsucie się krzewi,

   A wtedy gdy żyłeś, świat wcale był inny…

   Absolve, absolve o pater Sarbievi[7]!

   20

   Lub zresztą — rzuć kamień jeżeliś niewinny.

   Już cisza urocza, nadzieja i wiara

   Orzeźwia mą duszę — pomału, pomału…

   I popiół pokutny z mojego cygara

   Posypię na głowę za szał karnawału;

   25

   I w mojéj kochanéj, ustronnéj izdebce,

   Sarbiewski! na łono przytulę się twoje,

   I twoją szlachetną piosenkę wyszepcę,

   I ducha w twych myślach wysokich napoję;

   Przebaczysz mi wtedy, żem jakie pół chwili

   30

   Przebawił w światowéj marności i dymie;

   Żem trzpiocąc się w gronie wesołych motyli,

   Zapomniał o tobie, o Grekach, o Rzymie.

   12 lutego 1849

   Przypisy

   [1]

   ekspiacja (łac.) — oczyszczenie; też: żal za grzechy. [przypis edytorski]

   [2]

   pozapustny — pokarnawałowy; zapusty: okres zabaw, uczt i spotkań towarzyskich po świętach Bożego Narodzenia i Nowym Roku, kończący się wraz z początkiem Wielkiego Postu, obejmującego 40 dni przed Wielkanocą. [przypis edytorski]

   [3]

   z tobąm nie gwarzył — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika: z tobą nie gwarzyłem. [przypis edytorski]

   [4]

   saltare (łac.) — tańczyć; tu: by tańczyć. [przypis edytorski]

   [5]

   paenitet mihi (łac.) — ukarz mnie. [przypis edytorski]

   [6]

   przywdziać sukienkę Lojoli — wstąpić do zakonu jezuitów; Ignacy Loyola (1491–1556) był założycielem zakonu jezuitów. [przypis edytorski]

   [7]

   Absolve, absolve o pater Sarbievi (łac.) — rozgrzesz, ojcze Sarbiewski. [przypis edytorski]

   Close
   Please wait...