Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 363 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Chrystus: 1
  4. Dziecko: 1
  5. Miłość: 1
  6. Pokora: 1

  Pójdźmy wszyscy do stajenki…

  Pójdźmy wszyscy do stajenki,
  Do Jezusa i Panienki,
  Powitajmy maleńkiego
  I Maryję, Matkę Jego.
  Witaj, Jezu ukochany,
  Od[1] Patriarchów[2] czekany,
  Od Proroków ogłoszony,
  Od narodów upragniony.
  Dziecko, BógWitaj, Dziecineczko w żłobie,
  Wyznajemy Boga w Tobie,
  Coś się narodził tej nocy,
  Byś nas wywarł z czarta mocy.
  Witaj, Jezu, nam zjawiony,
  Witaj, dwakroć narodzony,
  Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
  A teraz z Matki człowiekiem.
  Któż to słyszał takie dziwy?
  Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
  Ty łączysz w Boskiej osobie
  Dwie natury różne sobie. [3]
  Tyś świat stworzył, a świat Ciebie
  Nie poznał, mając wśród siebie;
  Idziesz dla jego zbawienia,
  On ci odmawia schronienia.
  Chrystus, BiedaZa to u świata ubogich[4],
  Ale w oczach Twoich drogich
  Pastuszków, którzy czuwali,
  Wzywasz, by Cię przywitali.
  O, szczęśliwi pastuszkowie,
  Któż radość waszą wypowie?
  Czego Ojcowie żądali,
  Wyście pierwsi oglądali.
  Obietnica w raju dana
  Dziś została wykonana;
  Boże, jakżeś miłosierny,
  W darach hojny, w słowach wierny!
  Takżeś świat ten umiłował,
  Iżeś Syna nie żałował;
  Zesłałeś Go na cierpienia
  Od samego narodzenia.
  O Jezu, nasze kochanie,
  Czemu nad niebios mieszkanie
  Przekładasz[5] nędzę, ubóstwo,
  I wyniszczasz Swoje Bóstwo.
  Miłość, PokoraMiłości to Twojej dzieło,
  Z miłości początek wzięło;
  Byś nas zrównał z Aniołami,
  Poniżasz się między nami.
  Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,
  Niech Cię kochamy nad życie;
  Niech miłością odwdzięczamy
  Miłość, której doznawamy.
  Święta Panno, Twa przyczyna[6]
  Niech nam wyjedna u Syna,
  By to Jego narodzenie
  Zapewniło nam zbawienie.

  Przypisy

  [1]

  od (daw.) — tu: przez. [przypis edytorski]

  [2]

  patriarchów — ze względu na rytm czytamy czterosylabowo („patryjarchów”); patriarcha — w Biblii: jeden z legendarnych przodków Izraela, np. Abraham, Izaak, Jakub. [przypis edytorski]

  [3]

  Któż to słyszał takie dziwy?/ Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,/ Ty łączysz w Boskiej osobie/ Dwie natury różne sobie — strofa popularyzuje katolicki dogmat o podwójnej, zarazem boskiej i ludzkiej, naturze Chrystusa. [przypis edytorski]

  [4]

  u świata ubogich — sens: u ludzi, którzy na tym świecie są ubodzy. [przypis edytorski]

  [5]

  przekładać (daw.) — częściej: przedkładać, czyli woleć, wybierać zamiast czegoś innego. [przypis edytorski]

  [6]

  przyczyna — tu: wstawiennictwo. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...