TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Chrystus: 1
  4. Dziecko: 1
  5. Miłość: 1
  6. Pokora: 1

  Pójdźmy wszyscy do stajenki…

  1

  Pójdźmy wszyscy do stajenki,

  Do Jezusa i Panienki,

  Powitajmy maleńkiego

  I Maryję, Matkę Jego.

  5

  Witaj, Jezu ukochany,

  Od[1] Patriarchów[2] czekany,

  Od Proroków ogłoszony,

  Od narodów upragniony.

  Dziecko, BógWitaj, Dziecineczko w żłobie,

  10

  Wyznajemy Boga w Tobie,

  Coś się narodził tej nocy,

  Byś nas wywarł z czarta mocy.

  Witaj, Jezu, nam zjawiony,

  Witaj, dwakroć narodzony,

  15

  Raz z Ojca przed wieków wiekiem,

  A teraz z Matki człowiekiem.

  Któż to słyszał takie dziwy?

  Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

  Ty łączysz w Boskiej osobie

  20

  Dwie natury różne sobie. [3]

  Tyś świat stworzył, a świat Ciebie

  Nie poznał, mając wśród siebie;

  Idziesz dla jego zbawienia,

  On ci odmawia schronienia.

  25

  Chrystus, BiedaZa to u świata ubogich[4],

  Ale w oczach Twoich drogich

  Pastuszków, którzy czuwali,

  Wzywasz, by Cię przywitali.

  O, szczęśliwi pastuszkowie,

  30

  Któż radość waszą wypowie?

  Czego Ojcowie żądali,

  Wyście pierwsi oglądali.

  Obietnica w raju dana

  Dziś została wykonana;

  35

  Boże, jakżeś miłosierny,

  W darach hojny, w słowach wierny!

  Takżeś świat ten umiłował,

  Iżeś Syna nie żałował;

  Zesłałeś Go na cierpienia

  40

  Od samego narodzenia.

  O Jezu, nasze kochanie,

  Czemu nad niebios mieszkanie

  Przekładasz[5] nędzę, ubóstwo,

  I wyniszczasz Swoje Bóstwo.

  45

  Miłość, PokoraMiłości to Twojej dzieło,

  Z miłości początek wzięło;

  Byś nas zrównał z Aniołami,

  Poniżasz się między nami.

  Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,

  50

  Niech Cię kochamy nad życie;

  Niech miłością odwdzięczamy

  Miłość, której doznawamy.

  Święta Panno, Twa przyczyna[6]

  Niech nam wyjedna u Syna,

  55

  By to Jego narodzenie

  Zapewniło nam zbawienie.

  Przypisy

  [1]

  od (daw.) — tu: przez. [przypis edytorski]

  [2]

  patriarchów — ze względu na rytm czytamy czterosylabowo („patryjarchów”); patriarcha — w Biblii: jeden z legendarnych przodków Izraela, np. Abraham, Izaak, Jakub. [przypis edytorski]

  [3]

  Któż to słyszał takie dziwy?/ Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,/ Ty łączysz w Boskiej osobie/ Dwie natury różne sobie — strofa popularyzuje katolicki dogmat o podwójnej, zarazem boskiej i ludzkiej, naturze Chrystusa. [przypis edytorski]

  [4]

  u świata ubogich — sens: u ludzi, którzy na tym świecie są ubodzy. [przypis edytorski]

  [5]

  przekładać (daw.) — częściej: przedkładać, czyli woleć, wybierać zamiast czegoś innego. [przypis edytorski]

  [6]

  przyczyna — tu: wstawiennictwo. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...