Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 434 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

Spis treści

  1. Bieda: 1
  2. Bóg: 1
  3. Chrystus: 1
  4. Dziecko: 1
  5. Miłość: 1
  6. Pokora: 1

  Pójdźmy wszyscy do stajenki…

  1
  Pójdźmy wszyscy do stajenki,
  Do Jezusa i Panienki,
  Powitajmy maleńkiego
  I Maryję, Matkę Jego.
  5
  Witaj, Jezu ukochany,
  Od[1] Patriarchów[2] czekany,
  Od Proroków ogłoszony,
  Od narodów upragniony.
  Dziecko, BógWitaj, Dziecineczko w żłobie,
  10
  Wyznajemy Boga w Tobie,
  Coś się narodził tej nocy,
  Byś nas wywarł z czarta mocy.
  Witaj, Jezu, nam zjawiony,
  Witaj, dwakroć narodzony,
  15
  Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
  A teraz z Matki człowiekiem.
  Któż to słyszał takie dziwy?
  Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
  Ty łączysz w Boskiej osobie
  20
  Dwie natury różne sobie. [3]
  Tyś świat stworzył, a świat Ciebie
  Nie poznał, mając wśród siebie;
  Idziesz dla jego zbawienia,
  On ci odmawia schronienia.
  25
  Chrystus, BiedaZa to u świata ubogich[4],
  Ale w oczach Twoich drogich
  Pastuszków, którzy czuwali,
  Wzywasz, by Cię przywitali.
  O, szczęśliwi pastuszkowie,
  30
  Któż radość waszą wypowie?
  Czego Ojcowie żądali,
  Wyście pierwsi oglądali.
  Obietnica w raju dana
  Dziś została wykonana;
  35
  Boże, jakżeś miłosierny,
  W darach hojny, w słowach wierny!
  Takżeś świat ten umiłował,
  Iżeś Syna nie żałował;
  Zesłałeś Go na cierpienia
  40
  Od samego narodzenia.
  O Jezu, nasze kochanie,
  Czemu nad niebios mieszkanie
  Przekładasz[5] nędzę, ubóstwo,
  I wyniszczasz Swoje Bóstwo.
  45
  Miłość, PokoraMiłości to Twojej dzieło,
  Z miłości początek wzięło;
  Byś nas zrównał z Aniołami,
  Poniżasz się między nami.
  Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,
  50
  Niech Cię kochamy nad życie;
  Niech miłością odwdzięczamy
  Miłość, której doznawamy.
  Święta Panno, Twa przyczyna[6]
  Niech nam wyjedna u Syna,
  55
  By to Jego narodzenie
  Zapewniło nam zbawienie.

  Przypisy

  [1]

  od (daw.) — tu: przez. [przypis edytorski]

  [2]

  patriarchów — ze względu na rytm czytamy czterosylabowo („patryjarchów”); patriarcha — w Biblii: jeden z legendarnych przodków Izraela, np. Abraham, Izaak, Jakub. [przypis edytorski]

  [3]

  Któż to słyszał takie dziwy?/ Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,/ Ty łączysz w Boskiej osobie/ Dwie natury różne sobie — strofa popularyzuje katolicki dogmat o podwójnej, zarazem boskiej i ludzkiej, naturze Chrystusa. [przypis edytorski]

  [4]

  u świata ubogich — sens: u ludzi, którzy na tym świecie są ubodzy. [przypis edytorski]

  [5]

  przekładać (daw.) — częściej: przedkładać, czyli woleć, wybierać zamiast czegoś innego. [przypis edytorski]

  [6]

  przyczyna — tu: wstawiennictwo. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x