Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 374 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Do czytelników i do autora kilka słów wydawcy →

Spis treści

   Informacja o dokonanych zmianach w całym zbiorze gawęd

   Uwspółcześnienia:

   Fleksja. Pozostawiono dawne formy odmiany przymiotników, imiesłowów przymiotnikowych, liczebników porządkowych, zaimków w Msc. i N. r.n. lp oraz r.ż. i r.n.lm (np. którem; szlachetnemi). Wprowadzono zmiany w poszczególnych przypadkach np: urzędzika -> urzędziku (zdrobn. od: urząd); w Słonimie -> w Słonimiu; przyspasabiali -> przysposabiali; chłoscze -> chłoszcze; książe ->książę i in. Uwspółcześniono zapis fonetyczny daw. form typu: prowincyja, sesyja, stosując odmianę taką jak w przypadku dzisiejszego rzeczownika „szyja” (exekucyi->egzekucyi; deklaracyę -> deklaracyję).

   Pisownia małą/wielką literą. Uwspółcześniono zgodnie z obowiązującymi zasadami; np. Ojcami Dominikanami Nowogródzkimi -> ojcami dominikanami nowogródzkimi; Boski -> boski; wielki piątek -> Wielki Piątek; Mszy S.->mszy świętej; Panów->panów; Ksiądz->ksiądz; Litewski ->litewski; Warecki->warecki itp.; Barskiej Konfederacji->barskiej konfederacji; Dzień Zaduszny -> dzień zaduszny; wszystkich Świętych -> Wszystkich Świętych; Generalność -> generalność, Carowej -> carowej; Petersburgskim -> petersburskim; żyda -> Żyda; Sędzina -> sędzina;

   Pisownia joty, np.: partij -> partyj; pacientów -> pacjentów; konfederacii->konfederacji; nowiciatu -> nowicjatu; chrześciańskiej ->chrześcijańskiej; bestye->bestyje; dykteryek -> dykteryjek.

   Ubezdźwięcznienia/udźwięcznienia, np. nizko -> nisko, zwycięztwie -> zwycięstwie; ztąd -> stąd; mnóztwo -> mnóstwo; juryzdykcyi -> jurysdykyji; Nieświezkim-> nieświeskim.

   Zmiany leksykalne, w tym ortograficzne, np.: bóty -> buty; półk -> pułk; wskurać -> wskórać; okrótnie->okrutnie; bydź -> być; biedz -> biec; wziąść -> wziąć; przyjśdź -> przyjść, Xiądz -> ksiądz, Xiąże -> książę; exorty -> egzorty; xiążkami -> książkami; axamitu -> aksamitu itp.; vicesgerent->wicesgerent; han -> chan; kuntusza -> kontusza; kalwakata -> kawalkada; piędziesiąt -> pięćdziesiąt; indigenat -> indygenat; Upitski -> upicki; pończem -> ponczem; miękiego -> miękkiego; wataszką -> watażką; arędarz -> arendarz; Soczawą-> Suczawą.

   Pisownia łączna/rozdzielna. Uwspółcześniono zgodnie z obowiązującymi zasadami; np.: nie jeden -> niejeden; niedotykając -> nie dotykając, nieznał -> nie znał, niezrobi-> nie zrobi, nieobjawił->nie objawił, niema->nie ma; ubićby -> ubić by; radbym -> rad bym; nie zaprzeczonego -> niezaprzeczonego; na prędce -> naprędce; nakoniec -> na koniec.

   Inne zmiany: ś.p. -> śp.; WPana -> waćpana; Wna -> wielmożna; Wda ->wojewoda; S. -> święty; wielmoż. ->wielmożnym; ; WCPana -> waszmość pana; Ks.->książę; Wdy ->wojewody; W. pan -> wszmość pan, konst. -> konstytucji; marszałka W.K. -> marszałka wielkiego koronnego; Podcz.W.K. -> podczaszy wielki koronny; juryzdykcji->jurysdykcji; exorcystą->egzorcystą, Idzy->Idzi, Betleeem -> Betlejem; 40 ->czterdziestu; ale taki życie -> ale tak i życie; ktemu -> k'temu; żeby mi nie kazał na kobyłę drewnianą wsadzić -> żeby mnie (…) („Pan Dzierżanowski”); zapisali się na kompromis na pana Białopiotrowicza -> zapisali się na kompromis u pana Białopiotrowicza („Książę Radziwiłł”).

   Interpunkcja. Uwspółcześniono interpunkcję, starając się dostosować ją do obowiązujących zasad.

   Błędy źródła:

   „Pan Dzierżanowski”: wielmożnym -> wielomownym. „Pan Sawa”: preciso scartabellatum -> praeciso scartabellatu; penoe talionis -> poena talionis; ad destruendam, sed ad oedificandam patriam -> ad destruendum, sed ad oedificandum patriae; półkownik -> półkownika (po uwspółcz.-> pułkownika)
   „Pan Ryś”: oromego -> ornego
   „Pan Ogiński”: Przybwyszy -> Przybywszy;
   „Ożenienie (…)” : zapżoyczywszy -> zapożyczywszy; soiadłem -> osiadłem
   „Pawlik”: si vis pacem, para belli -> (…) bellum; już raz był w ręku Gontara niezawodnie by wisiał -> już raz był w ręku Gontara i niezawodnie by wisiał; jak wodę wpadł -> jak w wodę wpadł; przeprawiliśmy -> przeprawialiśmy.
   „Pan Borowski”: innnych -> innych; najwławłaściwiej -> najwłaściwiej; powinnny ->powinny; przyjani -> przyjaźni; wymała -> wymagała.
   „Pan Wołodkowic”: dwana-> dawna. „Książę Radziwiłł (…)”: bernadyni-> bernardyni; okazujcie szwagrów->okazując (…).
   „Sicz”: i fajką -> i z fajką; bo -> ba; niemiała -> nie imała.
   „Tadeusz Rejten”: Sciso -> Sisto.

   Henryk RzewuskiPamiątki Soplicy[1][Pamiątki Soplicy - Motto]

   Przypisy

   [1]

   Pamiątki Soplicy — pierwotny tytuł brzmiał: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego [przypis edytorski]

   [2]

   Polonus sum, Poloni nihil a me alienum puto (łac.) — Polakiem jestem i nic, co polskie, nie jest mi obce. Parafraza sentencji Terencjusza: Homo sum: humanum nihil a me alienum puto, tj. człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce. [przypis edytorski]

   Close
   Please wait...