Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Chrystus: 1
  2. Dar: 1
  3. Omen: 1
  4. Proroctwo: 1

  Mędrcy świata…

  1

  Mędrcy świata, monarchowie,

  gdzie śpiesznie dążycie?

  Chrystus, ProroctwoPowiedzcież nam, Trzej Królowie,

  chcecie widzieć Dziecię?

  5

  Ono w żłobie, nie ma tronu

  i berła nie dzierży[1],

  a proroctwo Jego zgonu

  już się w świecie szerzy.

  Mędrcy świata, złość okrutna

  10

  Dziecię prześladuje,

  wieść okropna, wieść to smutna,

  Herod[2] spisek knuje[3].

  Nic monarchów nie odstrasza,

  do Betlejem śpieszą,

  15

  Omengwiazda Zbawcę im ogłasza,

  nadzieją się cieszą.

  Przed Maryją stają społem[4],

  niosą Panu dary,

  przed Jezusem biją czołem,

  20

  składają ofiary.

  Trzykroć szczęśliwi Królowie,

  któż wam nie zazdrości?

  Cóż my damy, kto nam powie,

  pałając[5] z miłości?

  25

  Oto jak każą nam kapłani,

  Damy dar troisty,

  Modły, pracę niosąc w dani[6]

  I żar serca czysty.

  DarTo kadzidło, mirrę[7], złoto,

  30

  Niesiem[8], Jezu, szczerze.

  Dajem[9] to z serca ochotą,

  Przyjm[10] od nas w ofierze.

  Przypisy

  [1]

  dzierżyć (daw.) — trzymać. [przypis edytorski]

  [2]

  Herod — (72 p.n.e.–4 p.n.e), król Judei, namiestnik rzymski. [przypis edytorski]

  [3]

  spisek knuje — doniesienie do tzw. rzezi niewiniątek. [przypis edytorski]

  [4]

  społem (daw.) — razem. [przypis edytorski]

  [5]

  pałać — być rozognionym, doznawać silnych uczuć. [przypis edytorski]

  [6]

  dań — danina a. dar. [przypis edytorski]

  [7]

  mirra — żywica balsamowca mirry, używana jako pachnidło bądź kadzidło. [przypis edytorski]

  [8]

  niesiem — dziś popr. forma 3 os. lm: niesiemy. [przypis edytorski]

  [9]

  dajem — dziś popr. forma 1 os. lm: dajemy. [przypis edytorski]

  [10]

  przyjm — dziś popr. forma trybu rozkazującego: przyjmij. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...