TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj opowiadanie Pawła Sołtysa napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Poeta: 1
  2. Poezja: 1
  3. Walka: 1

  Uwspółcześniono:

  Leksykę: bolem -> bólem;

  Pisownię wielką literą: O nie budźcie! bolem jest czuć, żeś pył -> O, nie budźcie! Bólem jest czuć, żeś pył

  Interpunkcję: O nie budźcie! -> O, nie budźcie!; coś kochać czegoś chcieć! -> coś kochać, czegoś chcieć!

  Adam M-skiNie módlcie się!

  1

  Nie módlcie się wy za mną, tu modłów nie potrzeba,

  Bym jeszcze młodą piersią odetchnąć mógł głęboko

  By duch mój śmiały, dzielny, unosił się do nieba

  I stamtąd ku swej ziemi miłośne[1] zwracał oko!

  5

  PoetaJeżelim ja nie umarł, jeżeli to możebne[2],

  Muszę się jeszcze zbudzić, jak ogień w łonie skał,

  I wulkaniczną pieśnię w krainy śląc podniebne,

  Wypowiem ból wulkanu i piersi ludzkiej szał.

  Życia mi tylko dajcie! Dajcie szerokie pole

  10

  I drobnych trosk codziennych zerwijcie twardą sieć;

  Puśćcie w świat, gdzie na czołach myśli się skrzą sokole,

  By dźwignąć trud olbrzymi, coś kochać, czegoś chcieć!

  Poezja, WalkaWtenczas ja sam powstanę i wstrząsnę mym wezgłowiem

  I jak potężny mocarz dźwignę poezji berło,

  15

  I wspomnień się przeszłości oprzędę złotogłowiem

  I ku przyszłości błysnę zaklętą pieśni perłą,

  Gdy cierń na drogę padnie — ja cierni nie poczuję;

  W spiż[3] twardy się zamienię od skroni aż do stóp;

  Lud cały zamknę w łono, z łez jego broń ukuję

  20

  Zwycięską — lub zwyciężon jak głaz zalegnę grób.

  Straszneż te głazy grobów, żywych pokoleń zmora.

  Choć wielbi je artysta dla sztuki pełen czci;

  Wszak znacie ból kamienny, ból straszny gladiatora,

  Który przez wieki woła: «O Romo[4], hańba ci!»

  25

  Ja znam sam tylko jeden mej duszy głębie ciemne,

  I skalę mego głosu i dźwięk mej lutni strun;

  Wy znacie tylko krater, gdzie ognie wrą podziemne,

  Lub granit pokreślony znakami tajnych run.

  Kędyś[5] snem granitowym sfinksy śpią wśród pustyni,

  30

  I ja śpię. — O, nie budźcie! Bólem jest czuć, żeś pył:

  Jeśli przyjdzie godzina — w duszy się cud uczyni,

  I orzeł moc poczuje, by się ku niebu wzbił.

  Lecz jeśli ból przebyty to serce już spopielił,

  Jeśli po skarbach piękna został nadgrobny głaz —

  35

  Gdyby słuchano z góry — błagać bym się ośmielił:

  «Zagaś skrę mego życia, zbliż znicestwienia[6] czas!»

  Przypisy

  [1]

  miłośne — dziś popr.: miłosne. [przypis edytorski]

  [2]

  możebne — możliwe. [przypis edytorski]

  [3]

  spiż — twardy stop miedzi, cynku, cyny i ołowiu. [przypis edytorski]

  [4]

  Roma (łac.) — Rzym. [przypis edytorski]

  [5]

  kędyś — gdzieś. [przypis edytorski]

  [6]

  znicestwienie (daw.) — unicestwienie, zniszczenie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...