Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Głupota: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Przekleństwo: 1
  4. Rozkosz: 1
  5. Samobójstwo: 1
  6. Walka: 1
  7. Wiedza: 1

  Kazimierz Przerwa-TetmajerKoniec wieku

  1

  PrzekleństwoPrzekleństwo?… Tylko dziki, kiedy się skaleczy,

  złorzeczy swemu bogu, skrytemu w przestworze[1].

  Ironia?… Lecz największe z szyderstw czyż się może

  równać z ironią biegu najzwyklejszych rzeczy?[2]

  5

  GłupotaWzgarda… Lecz tylko głupiec gardzi tym ciężarem

  którego wziąć na słabe nie zdoła ramiona,

  SamobójstwoRozpacz? … Więc za przykładem trzeba iść skorpiona,

  co się zabija, kiedy otoczą go żarem[3]?

  WalkaWalka?… Ale czyż mrówka rzucona na szyny

  10

  może walczyć z pociągiem, nadchodzącym w pędzie,

  Rezygnacja?… Czyż przez to mniej się cierpieć będzie,

  gdy się z poddaniem schyli pod nóż gilotyny[4]?

  WiedzaByt przyszły?… Gwiazd tajniki któż z ludzi ogląda,

  kto zliczy zgasłe słońca[5] i kres światu zgadnie?

  15

  RozkoszUżycie? … Ależ w duszy jest zawsze coś na dnie,

  co wśród użycia pragnie, wśród rozkoszy żąda.

  Kondycja ludzkaCóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy,

  dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza?

  Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza

  20

  człowiecze z końca wieku? … Głowę zwiesił niemy.

  Przypisy

  [1]

  przestwór — rozległa przestrzeń, tu: niebo. [przypis edytorski]

  [2]

  (…) równać z ironią biegu najzwyklejszych rzeczy? — w niektórych wydaniach po tej strofie pojawiała sie jeszcze jedna: Idee?… Ależ lat już minęły tysiące, / A idee są zawsze tylko ideami. / Modlitwa?… Lecz niewielu tylko jeszcze mami / Oko w trójkąt wprawione i na świat patrzące. [przypis edytorski]

  [3]

  Więc za przykładem trzeba iść skorpiona,/ co się zabija, kiedy otoczą go żarem — mówi się, że skorpion, zaatakowany ogniem, nie mogąc znaleźć drogi ucieczki, sam w siebie wbija umieszczony w odwłoku kolec jadowy. W istocie jest to efekt przedśmiertnych drgawek. [przypis edytorski]

  [4]

  gilotyna — urządzenie do wykonywania egzekucji przez ścięcie; na szyję skazańca spadał w nim ciężki (ok 30-40kg) nóż o skośnym ostrzu, umieszczony na pionowych prowadnicach. [przypis edytorski]

  [5]

  słońca — tu: gwiazdy. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...