Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Góry: 1
  3. Kondycja ludzka: 1
  4. Los: 1
  5. Rzeka: 1

  Jan KasprowiczSiądź na kamieniu

  1
  Góry, Rzeka, BógSiądź na kamieniu, który się odłamał
  Z odwiecznych skał,
  I przez potoku odwieczny szum
  Rozmawiaj z Bogiem.
  5
  Wiem: nie odgadniesz Jego tajemnicy,
  Ale usłyszysz z daleka
  Tajemnic pełne westchnienie,
  Którym On, wielki, miłosierny Pan,
  Twym towarzyszy losom.
  10
  I zasłuchany w ten odwieczny szum
  Potoku, mknącego z dalekich,
  Poza światami skrytych gór,
  Nie troszcz o swoje się jutro,
  Albowiem nić jego przędzie
  15
  Na niewidzialnej kądzieli
  Bóg.
  LosJeżeliś synem jest światła,
  światłością będą twoje przyszłe dni,
  A jeśli w czas twych narodzin
  20
  Płakała ziemia
  Pod ciężkim brzemieniem mroków,
  Nie znajdziesz w sobie tej mocy,
  Ażeby z zaćmień gwiazd
  Wydobyć blask dla swych dróg.
  25
  Kondycja ludzkaNa czyn się nie sil i chęci oporu
  Folgi nie dawaj:
  Krzyk i gniew to druhy
  Ludzkiego rąk podnoszenia
  Przeciwko temu, co jutro
  30
  Ma się wypełnić…
  Twym czynem
  Siąść na kamieniu, który się odłamał
  Z odwiecznych skał,
  I przez potoku odwieczny szum
  35
  Rozmawiać z Bogiem,
  I ludziom krzyczącym i gniewnym
  Nosić orędzie[1] wieczności,
  Pełne dalekich, tajemniczych westchnień,
  Którymi wielki, miłosierny Pan
  40
  W dal towarzyszy ich losom.

  Przypisy

  [1]

  orędzie — apel, odezwa; skierowane do ogółu społeczeństwa uroczyste przemówienie osoby piastującej ważny urząd (przywódcy państwa, dostojnika kościelnego), często wygłaszane z okazji jakiegoś wydarzenia lub święta. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x