Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Cierpienie: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Los: 1
  4. Poeta: 1

  Jan KasprowiczBądź pozdrowiona!

  1

  Kondycja ludzkaChociaż mną miotasz po spienionej fali,

  Jak burza morska resztkami okrętu,

  Tutaj, gdzie chmur mi słońce nie przepali,

  Gdzie każdy jęk mój ginie w głuchej dali

  5

  Zamętu —

  Chociaż mi w duszę wlewasz żółci zdroje,

  Że myśl tu nieraz myśli przeciwieństwem,

  Że gdy ogarną mnie twe niepokoje,

  Rzucam na siebie i na bliskie swoje[1]

  10

  Przekleństwem —

  LosCierpienie, PoetaChociaż mnie krwawym naznaczyłaś chrzestem[2],

  Stanąwszy blada już nad mą kołyską;

  Choć przez cię[3] nieraz jako starzec jestem,

  Że mi śmierć zda się z swych skrzydeł szelestem

  15

  Tak bliską:

  Bądź pozdrowiona, o ty bez promienia,

  Który nadzieją martwe serca pieści,

  Spowita płaszczem bezdennego cienia,

  Źródło mej pieśni, macierzy[4] natchnienia,

  20

  Boleści!…

  Przypisy

  [1]

  na bliskie swoje — dziś popr.: na swoich bliskich. [przypis edytorski]

  [2]

  chrzestem — dziś popr. forma: chrztem. [przypis edytorski]

  [3]

  przez cię — dziś popr.: przez ciebie. [przypis edytorski]

  [4]

  macierz — tu: matka. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...