TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bohaterstwo: 1
  2. Kara: 1
  3. Nadzieja: 1
  4. Odrodzenie: 1
  5. Ojczyzna: 1
  6. Patriota: 1
  7. Polak: 1
  8. Sława: 1
  9. Śmierć bohaterska: 1

  interpunkcja - dodano przecinek: Drogich osób niech Cię strata, / Niech nie trwoży śmierci cień; W którymś ufność swą złożyła, / Jeszcze żyje — stary Bóg; Bohaterem — ten, co mężnie / Rzekł: mścicielem moim Pan!; dla jasności logicznej zmieniono: wróg, > wróg. («Jeszcześ Polsko nie zginęła» / Brzmi wciąż, choć się pieni wróg. / W którymś ufność swą złożyła, / Jeszcze żyje — stary Bóg.); trud. > trud, (Kto w cierpieniach, kto wśród znoju / Świętej sprawy dźwigał trud. / Niechaj wzniesie w górę czoło);

  poprawiono błąd logiczny źródła: przemknął > przemkną (W oczach Jego długie lata / Jako jeden przemknął dzień)

  Jeszcześ Polsko nie zginęła

  1

  «Jeszcześ Polsko nie zginęła»

  Brzmi wciąż, choć się pieni wróg.

  W którymś[1] ufność swą złożyła,

  Jeszcze żyje — stary Bóg.

  5

  W oczach Jego długie lata

  Jako jeden przemkną dzień;

  Drogich osób niech Cię strata,

  Niech nie trwoży śmierci cień.

  KaraBóg na wrogów ześle karę,

  10

  Co nad liczbę dręczą Was!

  Kto najświętsze zgwałcił prawa

  I zbrodniczy dzielił plon:

  Tego pomsta rychło krwawa

  Przed odwieczny pozwie tron.

  15

  PatriotaŚmierć bohaterskaKto się w świętym stawił boju

  Za ołtarze, kraj i lud,

  Kto w cierpieniach, kto wśród znoju

  Świętej sprawy dźwigał trud,

  Niechaj wzniesie w górę czoło,

  20

  Które wrogów gnębił gniew,

  Bo ot wschodzi już wokoło

  Z krwi męczeńskiej nowy siew.

  BohaterstwoBohaterem — kto orężnie

  Z wrogiem bieży w krwawy tan;

  25

  Bohaterem — ten, co mężnie

  Rzekł: mścicielem moim Pan!

  PolakJuż się jasny przedświt zbliża

  Wzorem ludów zna Cię świat,

  Bohaterze wiary, krzyża

  30

  I ofiaro strasznych zdrad.

  Duchy przodków z fal błękitów,

  Już ku Tobie w wieńcach mkną,

  Już powstają z Karpat szczytów,

  Widzę świetną przyszłość Twą.

  35

  Sława, Ojczyzna, Odrodzenie, NadziejaDawna sławo, coś się zćmiła[2],

  W Sobieskiego[3] ślady spiesz,

  Jeszcześ Polsko nie zginęła,

  Tylko ufaj, cierp i wierz!

  Przypisy

  [1]

  W którymś ufność swą złożyła, Jeszcze żyje stary Bóg — tj. jeszcze żyje stary Bóg, w którym złożyłaś swą ufność. [przypis edytorski]

  [2]

  zćmić (daw.) — tu: przyćmić, osłabić. [przypis edytorski]

  [3]

  Jan III Sobieski (1629–1696) — król Polski w latach 1674–1696, pokonał armię turecką w bitwie pod Wiedniem (1683). [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...