Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 462 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

   Sudabartinta:

   * fleksją, pvz.: veiksmažodžių liepiamosios nuosakos vns. 3 asm. formas (lėkk -> lėk);
   * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: bet-gi -> betgi.

   Wiktoras GomulickisTroškimastłum. Vincas Kudirkas

   1
   Kad alkaną dainomis pasotint galėčiau,
   Versčiau dainas į duoną ir jus papenėčiau,
   Kuriems duonos kąsnelis labiau reikalingas,
   Kaip saldus dainų balsas, betgi apgavingas.
   5
   Kad tiktų mano dainos nuogam apsidengti,
   Aš imčiau iš dainelių tuoj verpalus rengti
   Ir padengčiau tą vargą, kursai jus taip žeidžia,
   Nes nuogas apdengimo, o ne dainų geidžia.
   Kad iš dainų galėčiau pastatyti sienas,
   10
   Tai dvasią išdainuočiau, idant jus kiekvienas
   Užsislėptų nuo saulės spindulių skaudingų
   Ir nuo gamtos tyčiojimų nemielaširdingų.
   Bet daina tolyn lekia, troškimas gi lieka…
   O kad silpnumas spaudžia ir laiko per nieką,
   15
   Trenkčiau kankles į žemę iš gailesčio tvano,
   Kad jums jos nenaudingos, o vargdieniai mano!
   Taigi jau lėk, dainele! Ant griuvėsio naujo
   Tu buk kviesliu ramybės, ne verksmo, ne kraujo!
   O nįstengdama kūnui — dvasiai peną tyrą
   20
   Nešk ir mokink, kad veltui ašaros nebyra!
   Zamknij
   Proszę czekać...
   x