Spis treści

   Uwspółcześnienia:

   Pisownia łączna/rozdzielna, np.: niema -> nie ma, nie zdrowo -> niezdrowo, nie mądrze -> niemądrze, poco -> po co, dla czego -> dlaczego, zdaleka -> z daleka, napróżno -> na próżno, powtóre -> po wtóre, jabym -> ja bym, któżby -> któż by, jakiejby -> jakiej by, coby -> co by, z pod -> spod.

   Pisownia wielką literą: amazonki -> Amazonki

   Pisownia joty, np.: Antjopy -> Antiopy, Troizena -> Trojzena, Pandjon -> Pandion, Ojchalji -> Ojchalii, Heljos -> Helios.

   Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych: shańbiwszy -> zhańbiwszy, z pod -> spod

   tem, czem -> tym, czym (z wyjątkiem pozycji rymowej)

   Fleksja: -em, -emi -> -ym, ymi.

   Inne: j. w. -> jw. Pozejdon, Posejdon -> Posejdon (ujednolicenie)

   Poprawione błędy źródła: Zeusza -> Zeusa, swtyd -> wstyd

   EurypidesHippolytos uwieńczonytłum. Jan Kasprowicz

   OSOBY DRAMATU:

   1. Afrodyte, bogini miłości
   2. Hippolytos, syn Tezeusa i Amazonki Antiopy
   3. Służba
   4. Chór kobiet trojzeńskich
   5. Piastunka
   6. Fedra, małżonka Tezeusza, córka Minosa, króla Krety
   7. Tezeusz, król Aten, syn Ajgajosa (Egeusa)
   8. Poseł
   9. Artemis, bogini łowów

   Rzecz dzieje się w mieście Trojzenie przed pałacem króla Pitteusza.

   Na scenie jawi się

   AFRODYTE

   1

   Me imię na niebiesiech niepomiernie słynie

   I ludzie znają dobrze kipryjską władczynię.

   A jacy są mieszkańcy od ponckich wybrzeży

   Po fale Atlantyku, ten, kto we mnie wierzy,

   5

   Doznaje mojej łaski, zaś poniżon będzie

   Pod słońcem, kto śmie deptać me święte orędzie.

   I bóstwa bowiem lubią, jeśli człek jest skory

   Oddawać przynależne niebianom honory.

   Wykażę ja tu zaraz prawdę mego słowa.

   10

   Hippolit, amazonki syn, Tezeuszowa

   Latorośl, wychowaniec cnego Pitteusza,

   Jedyna śród trojzeńskiej ziemi żywa dusza

   Najlichszą mnie śród bogów mianuje i dumnie

   Miłosnym gardzi łożem. Nie znajdując u mnie

   15

   Radości, Artemidę, siostrzycę Fojbosa,

   Uważa za najpierwszą śród tych, co niebiosa

   Zajmują, i z Zeusa tą córą dziewiczą

   Na łowy, tępić zwierza, wyrusza z swą smyczą —

   Za wielka to zażyłość dla śmiertelnych ludzi.

   20

   Zazdrości przecież we mnie zaszczyt ten nie budzi,

   Bo po cóż? Tylko jeszcze dzisiaj zobaczycie,

   Że zemszczę się za krzywdę swą na Hippolycie.

   Rzecz dawna, pójdzie łatwo, nie będzie zawodu:

   Na obchód gdy świąteczny z Pitteusza grodu

   25

   Pojawił się ten młodzian w ziemi Pandiona,

   Ujrzała go cna Fedra, ojca jego żona,

   I straszną się ku niemu rozpaliła żądzą —

   Przeze mnie to się stało. Jeszcze nim zabłądzą

   Jej kroki do Trojzeny, na znak swej miłości

   30

   świątynię zbudowała śród ateńskich włości,

   Na zboczu Palladyjskim, skąd widać te łany —

   Przybytek ten, w Kiprydy cześć ufundowany.

   Ma zwać się od tej pory na zawsze kościołem

   Bogini Hippolyta… Potem, kiedy społem

   35

   Z małżonką porzuciwszy mury Kekropsowe,

   Tezeusz tu zawitał, aby swoją głowę

   Od klątwy uratować, i roczną pokutę

   Odprawiać jął z daleka od domu za lute

   Wylanie Pallantydów krwi, od onej chwili

   40

   Na próżno się nieszczęsna ta kobieta sili

   Uwolnić się od cierpień: wzdycha, jęczy, ginie

   Z miłości, ale milczy. Jakiej by to winie

   Przypisać, z domowników nie wiada nikomu.

   Lecz długo tak nie można kochać po kryjomu:

   45

   Wyjawię Tezejowi i ojciec młodziana

   Zabije, mego wroga. Tak więc wykonana

   Zostanie obietnica, jedna z trzech, którymi

   Obdarzył Tezeusza władca, nad morskimi

   Falami władający, Posejdon. I żona

   50

   Paść musi, acz chwalebnie. Bo juścić mi ona

   I los jej nie oznacza znów tyle, bym miała

   Poniechać swojej zemsty na wrogach, jak chwała,

   Jak cześć moja wymaga… Lecz oto me oczy

   Spostrzegły Hippolyta: Z łowieckiej-ci kroczy

   55

   Wyprawy syn Tezejów. Ustąpię mu z drogi.

   Pospiesza tu z nim razem służby orszak mnogi

   I głośną składa pieśnią hołdy Artemidzie:

   On nawet nie przeczuwa, że ku śmierci idzie,

   Że słońce mu przyświeca już po raz ostatni.

   HIPPOLYTOS

   60

   Za mną, szeregu mój bratni,

   Hymny nam trzeba wznieść

   W cześć Artemidy, w córki Zeusa cześć!

   CHÓR STRZELCÓW

   O pani dostojna, o pani!

   Zeusa ty córo i Latony,

   65

   Z dziew najpiękniejsza,

   Z dziew, zajmujących gmach złocony

   Twego rodzica, nieboskłony

   Zeusa promienne: tobie w dani,

   Tobie jedynej hołd składamy:

   70

   Niech się twa cześć nie umniejsza,

   O Artemido bez plamy,

   O dziew olimpijskich królowo!

   HIPPOLYTOS

   Ten wieniec tobie składam, zioła woniejące,

   Zerwane, o władczyni, na dziewiczej łące,

   75

   Na którą żaden pasterz nie pognał swych owiec

   I z sierpem nikt nie zaszedł. Nietknięty manowiec!

   Tu tylko skrzętna pszczoła pobrzękuje w wiośnie,

   Dziewicza rosa łan ten orzeźwia, kwiat rośnie

   Jedynie dla wybrańców, co nie wyuczoną,

   80

   Lecz szczerą wstydliwością w swoim sercu płoną —

   Kto podły, temu wara! Więc, pani niebiosów,

   Racz przyjąć tę ozdobę twych złocistych włosów

   Z mej ręki nieskalanej. Ja jeden na ziemi

   Zażywam takiej łaski, że mogę się z swemi

   85

   Do ciebie zwracać słowy, żeśmy towarzysze,

   Że głos twój, o władczyni, każdej chwili słyszę,

   Choć lic twoich nie widzę! Chciałbym w takiej mierze

   Przez życie przejść, aż grób mnie w swe mroki zabierze.

   Odwraca się od ołtarza w kierunku domostwa. W tej chwili występuje z chóru i zachodzi mu drogę

   STARY SŁUGA

   O książę! — gdyż li boga władcą zwać wypada —

   90

   Czy raczysz mnie wysłuchać? Dobra moja rada.

   HIPPOLYTOS

   I owszem, boć niemądrze postąpiłbym przecie.

   STARY SŁUGA

   A wiesz ty, jaki zwyczaj panuje na świecie?

   HIPPOLYTOS

   Nie, nie wiem. W jakiej sprawie twa się warga trudzi?

   STARY SŁUGA

   Nikt pychy i uporu nie lubi śród ludzi.

   HIPPOLYTOS

   95

   Rzecz prosta, bo i któż by lubił pychę człeka?

   STARY SŁUGA

   Że nikt zaś na uprzejmą grzeczność nie narzeka.

   HIPPOLYTOS

   Na uprzejmości ludzie nigdy źle nie wyśli.

   STARY SŁUGA

   Czyż bóstwa, powiedz, nie są takiej samej myśli?

   HIPPOLYTOS

   Gdy życie ich w ten sposób, jak i nasze, płynie.

   STARY SŁUGA

   100

   A jednak pokrzywdziłeś dostojną władczynię.

   HIPPOLYTOS

   Ja? Kogo? Strzeż się, proszę, by kłamcą nie zostać.

   STARY SŁUGA

   wskazując na posąg Afrodyty

   Masz oto przed swym domem cną Kiprydy postać.

   HIPPOLYTOS

   bijąc przelotny pokłon posągowi

   Jam czysty, nieskalany, pozdrawiam ją z dala.

   STARY SŁUGA

   Dostojna jej potęga ludzką moc obala.

   HIPPOLYTOS

   105

   Nie wszystkim hołd się składa, ludzie to czy bogi.

   STARY SŁUGA

   O, mędrszyś niż potrzeba! Szczęsnej życzę drogi!

   HIPPOLYTOS

   Nie znoszę bóstw, co w nocy spełniają swą władzę.

   STARY SŁUGA

   Daj bogom co boskiego, to ci, synu, radzę.

   HIPPOLYTOS

   szybko się odwracając

   Odejdźcie, moi słudzy; do domu pospieszcie,

   110

   Zgotujcie nam śniadanie; dobrze jest nareszcie

   Posilić się po łowach przy obfitym stole.

   I konie oporządzić potrzeba; mam wolę

   Pohasać po śniadaniu, zabawa się przyda.

   do starego sługi

   Niech dobrze tu się miewa ta twoja Kipryda.

   Znika. Scena się opróżnia. Pozostaje

   STARY SŁUGA

   przed ołtarzem Afrodyty
   115

   Nie pójdę-ci ja drogą, jaką chodzą młodzi,

   Co myślą tak, jak o tym mówić się nie godzi

   Człekowi służebnemu, lecz do twej dostojnej

   Świętości się pomodlę, Kiprydo!… Niech wojny

   Nie będzie między wami! Jeżeli, jak słyszę,

   120

   Zbyteczne prawi głupstwa w swej młodzieńczej pysze,

   Ty zamknij na to uszy, boć przecież bogowie

   Winni mieć rozum większy, niż ma człek w swej głowie.

   Znika.
   Z drugiej strony zjawia się

   CHÓR KOBIET

   Okeanosa wiecznie świeży zdrój

   Płynie wiadrami z opoczystych ścian,

   125

   Rzeźwością życia nalewając łan.

   Tam krok wypoczął mój,

   Tam też mojemu zjawiła się oku

   Dawna ma druha, mocząca w potoku

   Lśniste purpury, by potem,

   130

   Słonecznym oblane złotem,

   Na skalnej suszyć je zboczy.

   Od niej to pierwszej jam się dowiedziała,

   Jak cierpi ma pani wspaniała,

   Jaka to boleść ją tłoczy.

   135

   Nie pozwalając wychodzić za próg,

   Do łoża przykuł okrutny ją los.

   Przepaska jasny zaciemnia jej włos.

   Strasznie zwalona z nóg,

   Trzy dni odtrąca wszelkie dary boże,

   140

   Do ust niczego wziąć już dziś nie może,

   Dar Demetery jej na nic!

   Tak do ostatnich granic

   Złamana, nie widząc słońca,

   Spoglądać musi w milczeniu, jak skrycie

   145

   Ucieka młode jej życie,

   Jak prędko zdąża do końca.

   Jakież to bóstwo, o pani,

   Tak twoje zmysły tumani?

   Któż taką ci daje zapłatę?

   150

   Zali to Pan, czy Hekate?

   Zali to Macierz gór,

   Czy Korybantów chór?

   A może tak cierpisz bez miary,

   Że, poskąpiwszy ofiary,

   155

   Zraniłaś świętą Łowczynię?

   Ona-ć to bowiem, ta królowa boża,

   Przebiegać umie lądy, a i morza

   Ona przepłynie!

   Czyżby miłosna zawieja

   160

   Wtargnęła w gród Erechteja?

   Czyżby od twoich się progów

   Odwrócił potomek bogów,

   Małżonek twój i pan,

   Na żądzę przewrotną zdan?

   165

   A może z twej Krety rodzinnej

   Do tej przystani gościnnej

   Przybyli jacyś żeglarze

   I, straszne z domu przyniósłszy ci wieści,

   Zadali pani mojej te boleści,

   170

   Te męki wraże?

   Dola rodzącej kobiety

   Niejednokrotnie tak nieszczęsna bywa,

   Że drogą, którą kroczy jej nadzieja żywa,

   Spieszy wraz obłęd i szał!

   175

   I ja, niestety,

   Tych samych doznałam losów,

   Lecz na królowę niebiosów,

   Na Artemidę, co grozą swych strzał

   Szafuje według swej woli,

   180

   Duch się mój zdał!

   I nie zawiodły

   Moje żarliwe modły:

   Wyrwała mnie z ciężkiej niedoli!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Lecz patrzcie! Na dworze

   185

   Stara piastunka się jawi!

   Wynoszą, patrzcie! naszej pani łoże!

   Dusza się moja powstrzymać nie może,

   By nie zapytać, co tak gnębi ninie,

   Co tak boleśnie dziś trawi

   190

   Tę naszą biedną kniahinię?

   Służebnice wnoszą Fedrę, leżącą na łożu, towarzyszy im i nadzoruje orszak stara

   PIASTUNKA

   po krótkiej pauzie

   Ach! ta nędza człowieka!

   Ach! ten ból, co go czeka!

   Ach! te straszne choroby!

   Cóż mam czynić tej doby,

   195

   Cóż poniechać ja mam?

   Wyniosłyśmy twe leże

   Na to słońce, na świeże,

   Na rzeźwiące powietrze,

   A tu coraz są bledsze

   200

   Twoje lica! Twe oczy

   W coraz głębszej omroczy!

   Ach! odpowiedz-że nam?

   Wszak ciągnęła cię wola

   Do światłości, do pola,

   205

   Za pałacu bramami

   Pożądałaś być z nami,

   A patrz, teraz na nowo,

   O ty chwiejna ma głowo,

   Chcesz powracać w pokoje!

   210

   Wielce zmienne są twoje

   Pożądania i chęci!

   Coś cię ledwie przynęci

   I odpycha cię wraz!

   Twoje serce, o pani,

   215

   Tego tylko nie gani,

   Co ukryte jest oku:

   To ci tylko uroku

   Jest przepełne i kras!

   odwracając się

   Tak! Ja sama bez mała

   220

   Chorować bym wolała,

   Niż tak siedzieć, niżeli

   Czuwać obok pościeli

   Chorych ludzi! Wszak wtedy

   Mniej doznaje się biedy —

   225

   To cielesne li męki!

   A tu z znojem tej ręki

   I znój duszy się para!

   Męczarń, cierpień niemiara

   Oto ludzkie jest życie!

   230

   A gdzież, gdzież zobaczycie

   Kres i wyzwolenie?!

   Są! Lecz mroczne tu cienie

   Ukrywają z daleka

   Przed oczami człowieka

   235

   Oną przystań… Więc ludzie,

   Ulegając ułudzie,

   Wzdyć żądzami wszystkiemi

   Lgną co siły do ziemi

   I to dzięki przyczynie,

   240

   Że im znan jest jedynie

   Żywot ziemski… Zaiste!

   Nikt nie wniknął w te mgliste,

   W te umarłych dzierżawy,

   Więc też błądzi człek prawy,

   245

   Bo niepewne są wieści,

   Co za nimi się mieści.

   FEDRA

   Wyprostujcie mą postać!

   Trudno mi tak pozostać:

   Głowa zbytnio opadła,

   250

   Członków moich wiązadła

   Rozluźniły się w męce.

   Wznieście w górę te ręce —

   I ta chustka na czole

   Zbyt mi cięży… Ja-ć wolę,

   255

   By tych włosów korona

   Na me spadła ramiona.

   PIASTUNKA

   Męstwa, ciszy, spokoju!

   Nie rzucaj się! Toć w znoju

   Łatwiej wytrwać i trudzie,

   260

   Gdy odważni są ludzie:

   Zresztą na to my przecie,

   Aby cierpieć na świecie!

   FEDRA

   Ajaj!

   A niechże mnie tej chwili

   265

   świeży trunek posili,

   Z jasnych krynic czerpany!

   Na kwieciste mnie łany,

   Na murawy ponieście!

   Przy topoli szeleście

   270

   Czemuż spocząć nie mogę?

   PIASTUNKA

   Szał cię opadł, niebogę!

   Snać majaczysz w chorobie!

   Nie my same tu obie,

   Tłum nas słucha! Strzeż-że się!

   FEDRA

   275

   Być mi w górach! W tym lesie

   Śród tych jodeł, gdzie w zwierza

   Psów zajadłych uderza

   Rozszczekany rój.

   Z jakim ja bym zachwytem

   280

   Szczuła sforę! Z dzirytem

   Tessalijskim w tej dłoni

   Za jeleniem w pogoni,

   Jakże ja bym śmigała

   Jego grotem! Jak strzała

   285

   Mknąłby oszczep, rzucony

   Obok włosów korony

   W ten myśliwski bój…

   PIASTUNKA

   O dziecino ma chora,

   Na co-ć łowy i sfora?

   290

   Żądza twoja się ciska,

   Chcesz górskiego źródliska?

   Za tą bramą jest wzgórze,

   Tam ci wodą usłużę.

   FEDRA

   Artemido, ty pani

   295

   Słonej, morskiej przystani,

   Władająca na torze,

   Który stado twe orze

   Kopytami! O święta!

   Jakżeż ja bym źrebięta

   300

   Chciała kiełzać weneckie!

   PIASTUNKA

   Co za myśli zdradzieckie!

   Co za szał to niezdrowy!

   To chcesz w góry, na łowy,

   To znów chętka cię bierze

   305

   Na piaszczyste wybrzeże,

   By dosiadać rumaki!

   Wieszcz-li zgadłby dziś, jaki

   Bóg cię z toru wytrącił,

   Kto twe zmysły zamącił!

   FEDRA

   310

   Co ja biedna zrobiła?

   Co za straszna mi siła

   Wzięła rozum? Zaiste,

   Zły opętał mnie duch!

   Zakryj twarz mi! Rzęsiste

   315

   Pod spuszczoną powieką

   Łzy ja czuję! Łzy cieką

   Z ócz ze wstydu i bólu!

   Zakryj-że mnie, matulu!

   Wstyd mi tego, com rzekła!

   320

   Ach! Prawdziwe to piekła

   Stracić zmysły! Źle z nowa,

   Gdy odzyszcze je głowa!

   Umrzeć juści najlepiej,

   Zanim rozum się skrzepi!

   PIASTUNKA

   325

   Już zakrywam. Lecz kiedy

   Grób mnie wyrwie z tej biedy,

   Kiedyż ciało me skryje?

   Długo, długo-ć ja żyję,

   Wiem niejedno i powiem:

   330

   Źle ze serca jest zdrowiem,

   Jeśli przyjaźń zawiera,

   Która nazbyt jest szczera,

   Która w duszę zapada

   Zbyt głęboko. Ma rada

   335

   Żyć pod uczuć tych władzą,

   Które zawsze się dadzą

   Czy rozluźniać do woli,

   Czy też ścieśniać! Zbyt boli,

   Nazbyt ciężar ugniata,

   340

   Jeśli człek się tak zbrata,

   Że się troska za dwóch,

   Jak ja dzisiaj. Toć przecie

   Rzecz wiadoma na świecie,

   Że gdy człowiek przesadzi,

   345

   Częściej bólu, a rzadziej

   Dozna szczęścia! I zdrowie

   Też nie wieczny jest zuch —

   Cierpi na tym… Przysłowie

   Przypomnąć się ośmielę,

   350

   Że gdy czego za wiele,

   To niezdrowo!… W tym właśnie

   Mądry człek mi przyklaśnie.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Staruszko, naszej Fedry opiekunko wierna!

   Widzimy, że jej boleść dolega bezmierna,

   355

   Lecz czym jest ta choroba, tego nikt nie zgadnie,

   Więc racz-że nam powiedzieć, wyjaśnić dokładnie!

   PIASTUNKA

   Jać sama tego nie wiem — ukrywa przede mną.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Przyczyna tych tajemnic również ci tajemną?

   PIASTUNKA

   Nic zgoła tutaj nie wiem, toć milczy zawzięcie.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   360

   Zmarniała ponad wyraz, zwiędła nad pojęcie.

   PIASTUNKA

   Bo jakoż? Dzień już trzeci bez żadnego jadła!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Z choroby, czy też myśl ją o śmierci opadła?

   PIASTUNKA

   Nie wiedzieć, lecz to jasne: na śmierć się zagłodzi.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Mężowi jej — rzecz dziwna — wcale to nie szkodzi?

   PIASTUNKA

   365

   Ukrywa przed nim wszystko, mówi, że jest zdrowa.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Czy z ócz jej nie wyczyta, co się w wnętrzu chowa?

   PIASTUNKA

   Zdarzyło się, że teraz poza krajem bawi.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   A ty nie masz potrzeby dotrzeć jak najżwawiej,

   Co niszczy tak jej ciało i umysł rozprzęga?

   PIASTUNKA

   370

   Zrobiłam już, co można i żadna potęga

   Nie zrobi tu nic więcej. Lecz i dziś nie spocznę

   W staraniach najgorętszych… Wy, świadki naoczne,

   Widzicie, jak zabiegam w nieszczęsnej chorobie

   Mej pani… do Fedry Córko droga! Zapomnijmy obie

   375

   Poprzednie nasze słowa. Popatrz się wesoło,

   Pochmurne brwi te wygładź, rozjaśnij to czoło,

   I ja się zwrócę z drogi poprzedniej, na której

   Nie pięknie-m się sprawiła, biorąc ciebie z góry,

   I lepszą dam ci radę… Jeśli masz z chorobą

   380

   Tajemną do czynienia, pogadają z tobą

   Niewiasty — są tu obok, a jeśli mężczyzna

   Posłyszeć o tym może, niech się lekarz wyzna

   W tym wszystkim, przywołamy co prędzej lekarza.

   Co? Milczysz? Nie trza milczeć! Niech dziecię me zważa:

   385

   Źle radzę, więc mi przygań, lecz słuchać wypada,

   Jeżeli się w mych słowach dobra mieści rada;

   Mów, spojrzyj! Nieszczęśliwa jest istota ze mnie!

   Niewiasty! My się wszystkie trudziły daremnie!

   Jesteśmy, gdzieśmy były! Moich rad nie słucha,

   390

   A wiedz — chociażbyś była nad morskie bałwany

   Nieczulsza — ani jeden syn twój ukochany

   Nie będzie gospodarzem w swym ojcowskim domu,

   Jeżeli ty ich zdradzisz, niepamiętna sromu,

   Pragnąca teraz umrzeć!… Tak! Na Amazonę,

   395

   Co dzieciom twoim pana zrodziła, nie płone

   Wzdyć plemię, acz bękarcie — znasz je, Hippolita

   Nazwisko ma — —

   FEDRA

   O rety!

   PIASTUNKA

   Takeś tym przybita?!

   FEDRA

   400

   Zabijasz mnie, matuchno! Ból mi serce ściska!

   Na boga, nie powtarzaj mi tego nazwiska!

   PIASTUNKA

   A widzisz! Mądra jesteś, lecz ci nie przeleci

   Przez myśl dbać o swe życie i o szczęście dzieci.

   FEDRA

   Ja kocham je!… Mną teraz dola miota inna.

   PIASTUNKA

   405

   A wszak bez krwawej zmazy jest twa dłoń niewinna?

   FEDRA

   Bez zmazy dłoń, lecz w sercu moim plama krwawa!

   PIASTUNKA

   Azali to jest wroga zawziętego sprawa?

   FEDRA

   Wbrew woli mej i swojej druh do zguby zmusza.

   PIASTUNKA

   Czy może jaką krzywdę masz od Tezeusza?

   FEDRA

   410

   Bodaj-żeby on krzywdy nie doznał z mej strony!

   PIASTUNKA

   I cóż cię pcha ku śmierci? Jaki grzech spełniony?

   FEDRA

   Nie przeciw tobie grzeszę, więc niech grzeszę sobie.

   PIASTUNKA

   padając jej do kolan

   Ustąpię, gdy mnie zmusisz — li wówczas to zrobię.

   FEDRA

   Co czynisz? Pragniesz zmusić, chwytając za ręce?!

   PIASTUNKA

   415

   Za ręce i za nogi! Mów o swej udręce!

   FEDRA

   Gdy powiem, jeszcze większe sprawię ci boleści.

   PIASTUNKA

   Największy ból się dla mnie w twej utracie mieści.

   FEDRA

   Utracisz mnie! Lecz dla mnie zaszczyt jest w tej doli.

   PIASTUNKA

   O rzeczy więc zaszczytnej pani milczeć woli?

   FEDRA

   420

   Nie powiem, aż na cnotę mój występek zmienię.

   PIASTUNKA

   Mów! Cnota twa tym większe mieć będzie znaczenie.

   FEDRA

   Ach! Odejdź! Puść tę rękę! Błagam cię, na nieba!

   PIASTUNKA

   Nie puszczę, póki nie dasz tego, czego trzeba.

   FEDRA

   O, daję ci! Cześć we mnie budzą ręce twoje!

   PIASTUNKA

   425

   Więc mów, na ciebie kolej: ja w milczeniu stoję.

   FEDRA

   O jakież to cię, matko, rozpierały żądze!

   PIASTUNKA

   Czy byka masz na myśli? Chyba to, tak sądzę — —

   FEDRA

   O siostro nieszczęśliwa, Dioniza żono! —

   PIASTUNKA

   Co mówisz, dziecko moje?! Lżysz swe gniazdo pono!

   FEDRA

   430

   Jam trzecia… Tak haniebnie tu ginę, nieboga!

   PIASTUNKA

   Co znaczą twoje słowa? Lęk mnie zdjął i trwoga.

   FEDRA

   Tak, stamtąd me nieszczęście! Nie od dziś ni wczora!

   PIASTUNKA

   Nic nie wiem, chociaż wiedzieć bardzo jestem skora.

   FEDRA

   Ach!

   435

   Tyś winna to powiedzieć, co ja rzec mam tobie!

   PIASTUNKA

   Nie jestem wieszczka, nic ja z zagadką nie zrobię!

   FEDRA

   Co czuje człowiek, powiedz, gdy, jak mówią, kocha?

   PIASTUNKA

   Rozkosze same czuje, lecz i bólu trocha.

   FEDRA

   Ból moim jest udziałem. Dojmuje mi srogo…

   PIASTUNKA

   440

   Co mówisz, dziecko moje? Ty kochasz? I kogo?

   FEDRA

   A jakie on się zowie, ów syn Amazony?

   PIASTUNKA

   Hippolytos?

   FEDRA

   Tyś rzekła, nie ja!

   PIASTUNKA

   O stracony

   445

   Mój losie!… Co ty mówisz? Gubisz mnie na zawsze!

   Niewiasty! Nie wytrzymam! O dni me najkrwawsze!

   O życie! Gardzę życiem! Wstrętny blasku słońca!

   Umieram!… Idę sobie!… Blisko jestem końca! —

   Na wieki bądźcie zdrowe!… Że też tak się dzieje,

   450

   Iż człowiek najzacniejszy wybiera koleje

   Występku — wbrew swej woli! Wie, że to ohyda,

   A idzie!… O, nie tylko bóstwem jest Kipryda —

   Czymś więcej jest niż bóstwem! Ona, co dziś zniszczy

   I ją, i mnie, i dom ten zmienia w kupę zgliszczy…

   PRZODOWNICA CHÓRU

   455

   Czyście słyszały, o!

   Czyście słyszały,

   Kobiety,

   Jakie straszliwe, niesłychane zło

   Padło z warg naszej królowej?

   460

   Raczej mi zginąć, niż patrzeć na cały

   Ból twój, co zmysły ci miesza! O rety!

   O gorze! O biada mnie biednej!

   O jakiż to los był gotowy

   Takie ci sprawić męczarnie?!

   465

   Przemarnie

   Gnębi was dola, o ludzie,

   W łzach wychowani i trudzie!

   Zło-ś wyjawiła — czyż w jednej

   Nie zginiesz chwili? Ach, jaki

   470

   Czekać cię może czas?!

   Dom swój ty gubisz i siebie, i nas,

   Boć już wiadomo, które sobie szlaki

   Wybrała Kiprys, o Krety

   Nieszczęsna córo ty!

   FEDRA

   wstaje spokojna i podchodzi ku chórowi.
   475

   Trojzeńskie me niewiasty, wy, co zajmujecie

   Najdalszy zrąb ziemicy Pelopsa! Na świecie

   Żyjąca, noc niejedną strawiłam w zadumie

   Nad gorzką nędzą świata i, jak to rozumie

   Mój umysł, wraz wam powiem: więc mi się wydaje,

   480

   Że człek nie z przyrodzenia grzeszne ma zwyczaje,

   Boć przecie ludziom wcale nie braknie rozsądku —

   Nie! Cała ona sprawa takiego jest wątku:

   My wiemy, co jest dobre, znamy wartość złego,

   A tylko postępujem inaczej. Dlaczego?

   485

   Bo jedni są leniwi, a drudzy przenoszą

   Nad cnotę jakąś rozkosz, zaś człek się z rozkoszą

   Spotyka rozmaitą. A potem te wczasy,

   Te puste pogawędki, to zło, pełne krasy,

   I wreszcie wstyd… A wstydu dwa rodzaje mamy:

   490

   Godziwy wstyd i drugi, co haniebne plamy

   Na domy nasze ściąga, tak, że gdyby chciano

   Właściwie je określić, te dwa wstydy, miano

   Odmienne dać by trzeba temu i tamtemu.

   Tak patrzę na te rzeczy i dziś nie wiem, czemu

   495

   Miałby się znaleźć środek, co by moje zdanie

   Przemienił… Nie!… Już przy tym duch mój pozostanie!

   A teraz w własnej sprawie: Kiedy mnie swym grotem

   Zadała ranę miłość, myślałam li o tem,

   Jak znieść to najgodziwiej… Więc powzięłam sobie

   500

   Zamilczeć, nic nie mówić o swojej chorobie,

   Albowiem na języku oprzeć się nie można.

   Boć umie karcić bliźnich jego siła zdrożna,

   A sobie zaś największą snać wyrządza szkodę.

   Po wtóre znosić chciałam tę moją przygodę

   505

   Z odwagą, chciałam męstwem zmóc ten szał. A wreszcie,

   Po trzecie, gdym spostrzegła, iż serce niewieście

   Nie zdoła się okiełzać, że ma sił za mało,

   By żądzę pohamować, więc mi się wydało,

   Że umrzeć jest najlepiej, i nikt mi nie powie,

   510

   Iż błądzę… Tak! Czci mojej niech będą świadkowie

   Chociażby najliczniejsi, ale hańbić siebie

   Przy świadkach?! Raczej hańbę w mogile zagrzebię!…

   A przy tym, żem kobieta, wiem-ci zbyt dokładnie,

   Iż wieczna zawsze hańba na kobietę spadnie,

   515

   Co łoże swe bezcześci z cudzymi mężami!

   Tą hańbą, tak się stało, pierwsza dom swój splami

   Niewiasta cnego rodu: Bo gdy się dopuszcza

   Występku ktoś z najpierwszych, od razu i tłuszcza

   Rzecz dobrą w tym dostrzega, wielce sobie chwali

   520

   Jakoby jakąś cnotę. Nienawidzę, dalej

   Tych, co są skromne w słowie, dla których obłuda

   Jest wszystkim, tak, że grzeszą, skoro im się uda,

   Kryjomo zdradzieckiego poszukując łoża.

   Przed posągiem Afrodyty.

   Kiprydo! Wałów morskich ty władczyni boża!

   525

   Że one patrzeć mogą swym małżonkom w oczy,

   Że ścian się nie lękają i tej nocnej mroczy,

   Wspólniczek ich występków, by nie przemówiły!

   Mnie zasię, przyjaciółki, trzeba do mogiły,

   Bo nie chcę, aby mogło wydawać się komu,

   530

   Żem winna sromu męża i mych dzieci sromu.

   Swobodnie, z dumnym czołem niech kroczą po ziemi

   Chwalebnych naszych Aten, niech się w nich nie pleni

   Poczucie hańby matki! Najzuchwalszy człowiek

   Nie będzie mógł do góry podnieść swoich powiek,

   535

   Lecz spuści je jak sługa, jeśli ma w pamięci

   Srom matki lub też ojca… Jedno niech się święci

   Na zawsze: tylko to się równa życia cenie,

   Gdy duch jest sprawiedliwy, szlachetne sumienie,

   Bo przyjdzie dzień, co grzesznym postawi zwierciadło

   540

   Przed oczy, jak dziewczynie. Oby tak nie padło,

   Bym ja się kiedy tego doczekać musiała.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Hej! Cnota to dla wszystkich największa jest chwała,

   Czcigodne imię ludziom na zawsze zdobywa.

   PIASTUNKA

   O pani, gdy przede mną stanęła, jak żywa,

   545

   Twa boleść, lęk uczułam od razu i trwogę,

   Lecz całkiem niepotrzebnie. To powiedzieć mogę,

   Bo gdy się ludzie czemu raz wtóry przypatrzą,

   Sąd bywa rozumniejszy, a pomyłka rzadszą.

   Cóż stało się dziwnego? Sprawa całkiem prosta:

   550

   Bogini cię nawiedza, swym cię gniewem chłosta —

   Miłujesz… Żaden dziw to… Wielu innych ludzi

   To samo przecież czyni. Więc skądże się budzi

   Ta chęć utraty życia dla miłości?… Powiedz!

   Na jakiżby to świat nasz zbłąkał się manowiec,

   555

   Jeżeliby ci wszyscy, co kochali kiedy,

   I ci, co kochać będą, musieli z tej biedy

   Umierać! Nie drobnostka to budować tamy

   Przeciwko naporowi miłości. My znamy,

   Że kto się jej poddaje, ten ją znosi łatwo,

   560

   Lecz jeślibyś zuchwale zechciała, ma dziatwo,

   Opierać się jej mocy, źle byś wyszła na tem:

   Pognębi cię, wysmaga, nie wiem jak, swym batem.

   W powietrzu ona władnie i w morskiej powodzi

   I wszystko, co tu żyje, li przez nią się rodzi.

   565

   Kipryda nam zaszczepia ową żądzę w łonie,

   Co naszym jest początkiem na ziemskim zagonie.

   A komu nie są obce starodawne dzieje,

   Kto w pieśni się wczytuje, ten się nie zdumieje,

   Ten wie, jak się — bywało — Zeus ongi zapala

   570

   Miłością do Semeli, ten wie, jak Kefala

   Uniosła zakochana Jutrznia złotowłosa

   W dziedzinę swych współbogów. I dzisiaj niebiosa

   Ci wszyscy zamieszkują i, tak mi się zdaje,

   Kontenci są zapewne, iż w te boże kraje

   575

   Zawiodła ich przemożna namiętność… Ty zasię

   Sprzeciwiać chcesz się temu?… Opór nie na czasie,

   Gdyż ojciec spłodził ciebie na tych samych przecie

   Podstawach i ci sami rządzili na świecie

   Bogowie, więc się trzeba poddać pod te prawa.

   580

   Co myślisz? Czyż nieznaną mężom jest niesława?

   Czyż nawet i najmędrszy nie widzi, iż łoże

   Bezcześci mu małżonka, a tai, jak może,

   Swą hańbę? I niejeden też ojciec pokrywa

   Miłosne uchybienia swych synów… Boć, żywa

   585

   To prawda, człek rozumny zataja przed światem

   Wszelaką, mówię, brzydkość; nie trzeba, poza tem,

   Na życie swoje patrzeć zbyt ciemno. Nie tędy

   Prowadzą ludzkie drogi: miewa-ci swe błędy

   I dach ten, co nam domy osłania. Z tej doli

   590

   Czy myślisz, że cię jaka potęga wyzwoli?

   Człowiekiem tylko jesteś, więc niech będzie rada

   Twa dusza, jeśli więcej dobrego posiada,

   Niż złego… Daj-że spokój, moja córko miła,

   Tej pysze bezrozumnej! Pychy-ć to jest siła,

   595

   Gdy człek chce być mocniejszy od bogów. Bogowie

   Chcą tego, przeto miłuj. A jeśli masz zdrowie

   Odzyskać, szukaj środków godziwych. Są słowa

   Zaklęcia, czarodziejskie są pieśni: i zdrowa

   Ty będziesz, lek się znajdzie jakowyś… Mężczyzna

   600

   Przepysznie by wyglądał — każdy mi to przyzna —

   Jeżeliby go sztuki nie wsparły niewieście.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Tak, Fedro, to, co ona ci mówi, jest wreszcie

   W twej doli może milsze, ale ja cię chwalę,

   Choć chwalba ma w tej chwili nie może ci wcale

   605

   Brzmieć słodko ani twego rozradować serca.

   FEDRA

   A cóż tu szczęście ludzi i ludów uśmierca,

   Co niszczy byt nas wszystkich, jeśli nie te mowy

   Zbyt słodkie, te pochlebstwa? Pożytek gotowy

   Ma być, a nie przyjemność, z ludzkich rad: nauka,

   610

   Jak zacnie żyć należy. Tego człek niech szuka!

   PIASTUNKA

   I cóż ta się rozwodzić? Mowa tu jest na nic.

   Tu młodzian ów potrzebny. Marniejesz bez granic,

   Co prędzej więc należy rozstrzygnąć, co prędzej

   Właściwy znaleźć środek, by ulżyć twej nędzy.

   615

   Tak, gdyby nie ważyło tu się życie twoje

   I ty gdybyś rozumnie znosiła te znoje,

   Czyż doszłoby do tego, aby cię, o pani,

   Namawiać do rozkoszy? Nikt mi nie przygani,

   Bo tutaj się o byt twój walka toczy sroga.

   FEDRA

   620

   Poprzestań! Zamknij usta! Raz wtóry, na Boga!

   Niech taka mnie z twej wargi nie razi ohyda!

   PIASTUNKA

   Ohyda? Tak, lecz ona bardziej ci się przyda

   Niż cnota. Trzeba działać, by twą dolę lichą

   Naprawić, a nie ginąć z pięknie brzmiącą pychą.

   FEDRA

   625

   Na Boga!… Nie!… To prawda! Ale to są rzeczy

   Ohydne! Jeszcze-ć miłość mojej duszy człeczej

   Nie hańbi! Lecz gdy zbrodnię upiękniasz, przesadnie

   Ma noga w omijaną kałużę popadnie.

   PIASTUNKA

   Gdy takiej jesteś myśli, na cóż było grzeszyć?

   630

   Lecz teraz bądź posłuszna! Pragnę cię pocieszyć:

   Są czary w moim domu — przypomniałam sobie

   Tej chwili — co ci mogą pomóc w twej chorobie,

   Na srom nie narażając i szkody najmniejszej

   Twym zmysłom nie przynosząc, bylebyś w dzisiejszej

   635

   Opresji nie stchórzyła. Od twego kochanka

   Potrzebny znak — pęk włosów albo jakaś tkanka

   Z odzieży: zdobyć muszę koniecznie, w ten sposób

   Połączę jednym węzłem dwoje drogich osób.

   FEDRA

   Czy maść to, czy też napój? Cóż to są za środki?

   PIASTUNKA

   640

   Pomocy-ć, nie nauki trza, mój skarbie słodki.

   FEDRA

   Czy abyś nie za mądra? Tego ja się boję.

   PIASTUNKA

   Zanadtoś bojaźliwa! Skąd te twoje lęki?

   FEDRA

   Ja nie chcę, byś co rzekła synowi Tezeja.

   PIASTUNKA

   Daj spokój! Już to wszystko dobrze się poskleja.

   przechodząc obok posągu Afrodyty
   645

   A tylko ty mnie wspieraj, morskich fal królowo!…

   Poza tym wiem ja dobrze, gdzie kierować słowo…

   znika.

   CHÓR

   Erosie! Erosie!

   Ty, nawiedzając ludzi,

   Wzrokiem swym budzisz tęsknotę,

   650

   Do serc rozkosze przelewasz im złote!

   Na złe niech ku mnie twa się moc nie trudzi,

   Niech mnie ominą niepomierne żądze!

   Ogień ni gromów tych strzały,

   Tak sądzę,

   655

   Nigdy tej siły palącej nie miały,

   Co one bełty, które rzucać może

   Z rąk Afrodyty

   Żarów niesyty

   Eros, dzieciątko to boże!

   660

   Daremnie, daremnie

   Nad Alfejeskimi brzegami

   I w gajach pityjskich Hellada

   Setki ofiarnych swoich wołów składa,

   Gdy do Erosa, co władnie nad nami,

   665

   My się nie modlim. On-ci to ma klucze

   Od słodkiej łożnicy miłości,

   A tucze

   Straszliwych zniszczeń napływają w gości

   Do naszej biednej, nieszczęśliwej ziemi,

   670

   Jeżeli po niej

   Bóg ten pogoni,

   Tknie się jej stopy swojemi.

   Wszak ona z Ojchalii

   Nieujarzmiona dziewica,

   675

   Której dotychczas w jej lica,

   Żaden nie spojrzał młodzieniec,

   Musiała oddać swój wieniec.

   Z grodu Euryta,

   Gdy dom ojcowski się pali,

   680

   W krwi brodząc i kurzem okryta,

   Niby bachantka biegła oszalała.

   Śród mordów i jęków fali

   Biegła coraz to dalej —

   Tak-ci Kipryda ją gnała,

   685

   By rzucić Alkmeny synowi:

   Straszne to zaślubiny!

   Tebańskie wy mury,

   I wy, Dyrcejskie źródliska!

   O, wy to wiecie, jak ciska

   690

   Kiprys swe gromy! Wy wiecie,

   Jak się skradają po świecie

   Jej stopy boże!

   Oto w godzinie ponurej,

   śród grzmotów i łysków w przestworze,

   695

   Na oblubieńcze posłanie upada,

   Rażona pociskiem z góry,

   Matka Bakchusa! Wtóry

   Jest-ci to świadek nie lada,

   Że miłość jest słodka i groźna,

   700

   Krążąca wokół, jak pszczoła.

   FEDRA

   nadsłuchująca pod drzwiami

   Uciszcie się, niewiasty! Zmilknijcie! Już po mnie!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Cóż dzieje się w tym domu, że tak drżysz ogromnie?

   FEDRA

   Ha! Cicho!… Chcę posłyszeć, co mówią za drzwiami.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Już milczę… Coś strasznego zawisło nad nami.

   FEDRA

   705

   O biada mi! O jej!

   Nieszczęsna ja niewiasta! Tyle cierpieć muszę!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Jakiż to słyszysz głos

   W tej domowinie swej?

   I cóż to ci, niewiasto, tak znów szarpie duszę?

   710

   Jakiż to nowy cios?

   FEDRA

   Zginęłam… Chodźcie bliżej, podejdźcie pod bramę —

   Te krzyki! Te hałasy! Posłuchajcie same!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Jeśli już jesteś tam,

   Sama baczenie miej,

   715

   Co dzieje się w twym domu, co za zgiełk się wszczyna,

   I powiedz, ach! powiedz nam!

   FEDRA

   O, słyszę Hippolita, Amazonki syna,

   Jak rzuca na mą sługę obelżywe słowa.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   I ja też słyszę gwar,

   720

   Ale w zamieszce tej

   Rozeznać mi się trudno, co się za tym chowa,

   Co znaczy zgiełk, co ku nam przez te drzwi się wdarł.

   FEDRA

   Rajfurką zwie ją, słyszę, i że jest jak złodziej,

   Co żonę swego pana zdradziecko uwodzi.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   725

   O dniu okrutnych zdrad!

   Zgubionaś!… W doli złej

   Czym pomóc ci? Zdradziła cię służebna! Strach!

   Winę twą zna już świat!

   Ojej!

   730

   Ach! Ach!

   Szkoda twych młodych lat!

   FEDRA

   Zgubiła mnie, zdradziła mimo własnej woli,

   Chcąc znaleźć środek na to, co tak strasznie boli.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   A teraz co zamierzasz? Znasz-li jaką drogę?

   FEDRA

   735

   Prócz śmierci, nic innego wymyśleć nie mogę —

   Jedyny to mój lekarz, jedyny obrońca!

   Na scenę wpada

   HIPPOLYTOS

   O matko moja, ziemio! O wy blaski słońca!

   I cóż ja słyszeć muszę?! Straszliwe wyznanie!

   PIASTUNKA

   która wpadła bezpośrednio za nim

   Bo jeszcze kto usłyszy! Cicho, słodki panie!

   HIPPOLYTOS

   740

   Być cicho, takiej świadom ohydy i zguby?!

   PIASTUNKA

   chwytając go za rękę

   Na gładką twą prawicę zaklinam cię, luby!

   HIPPOLYTOS

   Precz! Precz stąd! Puść tę rękę! Nie tykaj odzieży!

   PIASTUNKA

   padając na kolana

   Litości! Na kolanach ta, co w ciebie wierzy!

   HIPPOLYTOS

   Powiadasz, że twe słowa cne są i szlachetne?!

   PIASTUNKA

   wstając
   745

   Nikt wiedzieć nie powinien, o me dziecię setne!

   HIPPOLYTOS

   Nie! O tym, co jest dobre, świat ma wiedzieć cały!

   PIASTUNKA

   Chcesz łamać to, co usta twe poprzysięgały?

   HIPPOLYTOS

   Tak! Usta, lecz nie serce! Przysięgi te na nic!

   PIASTUNKA

   Mordujesz swych najdroższych, krzywdzisz ich bez granic.

   HIPPOLYTOS

   750

   Najdroższych? Od zbrodniarzy ja zawsze z daleka.

   PIASTUNKA

   O nie bądź tak surowy! Grzech to rzecz człowieka.

   HIPPOLYTOS

   odwracając się

   O Boże! Przecz niewiastęś sprowadził na ziemię,

   Na blaski te słoneczne?! Fałszywe to plemię!

   Jeżeliś chciał ród ludzki zaszczepić po świecie,

   755

   Nie trzeba było tego powierzać kobiecie.

   Nie! lepiej było złoto przynosić ci w darze,

   Lub miedź albo żelazo składać na ołtarze

   I za to drogą kupna dostawać chłopięta

   Stosownie do ich ceny. Rzecz byłaby święta

   760

   Swobodnie żyć, bez kobiet, w swym domu! [Niestety!

   Dziś hańbę człek na dom swój ściąga przez kobiety!]

   Tu przykład, jakim dla nas złem jest białogłowa:

   Sam ojciec, co ją spłodził i który ją chowa,

   Dodaje jeszcze wiano, chcąc się zbyć tej plagi.

   765

   A ten, który ją bierze, mając dość odwagi,

   To ziele jadowite, cieszy się i pieści

   Fałszywym swoim skarbem, przystraja niewieści

   Jej urok klejnotami, w piękne zdobi szaty,

   Nie bacząc, że w ten sposób niweczy bogaty

   770

   Dobytek swego domu. [Dobrze, gdy krewniacy,

   Ci nowi szwagierkowie, jeszcze jacy tacy!

   Z uśmiechem znosi człowiek to gorzkie przymierze.

   Lecz jeśli żona zacna, zaś krewieństwo świeże

   Jest podłe, to ich podłość bardziej mu dopieka

   775

   Niż cieszy zacność żony!]. Szczęściem jest dla człeka,

   Jeżeli w jego domu niewiasta zasiędzie

   Nie zła ani też dobra, martwa w każdym względzie.

   Przemądre są mi wstrętne. Nie dajcie mi, nieba,

   Kobiety, co ma więcej rozumu, niż trzeba

   780

   Niewieście! Nazbyt mądra z większym Afrodycie

   Oddaje się szelmostwem. Zaś te, którym życie,

   Nie dało zbyt rozumu, nie pójdą do błota

   Tak łatwo jako tamte: chroni je głupota…

   A one powiernice! Ta służba przeklęta!

   785

   Nie! Raczej porozmieszczać im nieme zwierzęta

   W komnatach, by nie miały odpowiadać komu

   I kogo zagadywać… Przedsię teraz w domu

   Haniebne knuje plany haniebna niewiasta,

   A służba je załatwia, wynosi do miasta.

   790

   I ty mi oto radzisz, przeplugawy tworze,

   Bym skalał mego ojca nieskalane łoże!

   O, pójdę ja do zdroju i uszy wymyję,

   Co taką rzecz słyszały! Nie! Usta niczyje

   Nie rzekną mi, żem podły! I to już jest dla mnie

   795

   Hańbiące, żem to słyszał. Mówię ci niekłamnie,

   Że moja li pobożność was zbawi!… Kobieto!

   Przysięgę-m lekkomyślnie złożył… Gdyby nie to,

   Wyznałbym wszystko ojcu… Idę i nie wrócę,

   Dopóki nie ma tutaj Tezeja; zarzucę

   800

   Wędzidła na me usta i zmilknę. Lecz potem

   Zobaczę, jakże wy to za ojca powrotem

   Spojrzycie mu w oblicze — ty i twoja pani.

   Już widzę ja twą czelność, o tak znam się na niej!…

   A bodajbyście sczezły! Czyńże mi wyrzuty

   805

   Ktokolwiek chcesz, że jestem aż nazbyt zatruty

   Przemożną nienawiścią do kobiet: przemożna

   Jest także ich nikczemność!… Dopóki ich zdrożna

   Nie skończy się nieprawość, lżyć ich nie przestanę.

   FEDRA

   O, opłakane, o!

   810

   O, opłakane

   Są losy

   Nieszczęsnych kobiet!… By usunąć zło,

   Gdzież na to jest środek i rada?

   Któż to rozwiąże? Ukoi tę ranę?

   815

   Wyrok już na mnie wydały niebiosy!

   O ziemio ty moja! O słońce!

   Cóż mi dziś czynić wypada?

   Jakąż wytężyć mam siłę,

   O miłe

   820

   Drużki wy moje, by zbrodnię

   Ukryć przed światem? Czyż godnie,

   Abym znalazła obrońcę?

   Czyż jaki bóg się tu zjawi

   Albo jakowy człek,

   825

   Co by od hańby ohydnej mnie strzegł?

   Zbyt to mnie gniecie! Na śmierć to mnie dławi!

   Nie do zniesienia te ciosy

   Dla najnędzniejszej z żon!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Tak! Tak! Służebna twoja, miłościwa pani,

   830

   Zawiodła się w swej sztuce, źle wychodzisz na niej!

   FEDRA

   do piastunki

   Przepodła! Zabójczyni najdroższych ci osób!

   I cóżeś ty zrobiła?!… W ten mnie zniszczyć sposób!

   Niech Zeus, mój rodzic możny, sprzątnie cię swym gromem

   Z powierzchni na wiek wieków! A czyż mi wiadomem

   835

   Nie było, co się stanie? Czym ci nie kazała

   Zamilczeć mojej hańby? Oto moja chwała:

   Nie mogę nawet umrzeć uczciwie. Lecz ninie

   Szukajmy innej rady. Dzięki twej przewinie

   On, wściekły, ojca swego przeciw mnie poruszy

   840

   I świat złorzeczeniami napełni! O, z duszy

   Klnę ciebie i każdego, co nam, niewezwany,

   Wrzekomo dobrze czyniąc, złe zadaje rany.

   PIASTUNKA

   O pani, lżysz mnie za to, że me plany prysły,

   Że mi się nie udało; ból ci miesza zmysły,

   845

   Lecz pozwól, że i ja ci na to coś odpowiem:

   Chowałam cię i dzisiaj, z bolu nad twem zdrowiem,

   Pragnęłam znaleźć środek, alem cię zawiodła.

   Znalazłszy, zyskałabym pochwałę, boć modła

   Na świecie jest dziś taka: mądra-ś, jak niewielu,

   850

   Szczęśliwie jeśliś doszła do swojego celu.

   FEDRA

   Godziwe-ż to są rzeczy, tak skrzywdzić mnie wprzódy,

   Tak zranić mnie, a potem takie prawić cudy?

   PIASTUNKA

   Za dużo o tym mówić. Źlem ja postąpiła…

   Jest jeszcze na to środek, moja córko miła.

   FEDRA

   855

   Ni słowa o tym więcej. Złe były twe rady

   I czyn twój był niedobry. Zatrzyj wszelkie ślady

   Za sobą! Odejdź precz stąd! Myśl tylko o sobie!

   Co dla mnie jest potrzebne, już ja sama zrobię…

   Wy zasię, cne mieszkanki trojzeńskiego grodu,

   860

   Spełnijcie moją prośbę jedyną — zawodu

   Nie doznam: co tu zaszło, o tym ani słowa!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Tak chroń mnie, Artemido, córko Zeusowa,

   Że nic o tym nieszczęściu nie powiem nikomu!

   FEDRA

   Dziękuję. Znam ja środek, by od mego domu

   865

   Odwrócić to nieszczęście. Tak jest! Tak się sprawię,

   Że dzieci nie pogrążę w hańbiącej niesławie

   I sama też dla siebie największe stąd zyski

   Wyciągnę: mej ojczyzny kreteńskiej, kołyski

   Rodzimej nie pokalam! Jedno życie skona,

   870

   Bym mogła być w Tezejan oczach niesplamiona.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Chcesz spełnić coś, co nigdy odwrócić się nie da?

   FEDRA

   Chcę umrzeć. W jaki sposób, to już moja bieda.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Mów mądrzej!

   FEDRA

   A ty lepszą wynaleź mi radę!

   875

   Kiprydę-ć ja weselę, jeśli życie kładę

   Tej chwili — jej w ofierze! To są gorzkie sprzęty

   Miłości!… Lecz mym skonem będzie strasznie wzięty

   I inny ktoś, ten właśnie, co w nadmiernej dumie

   Urągał moim losom! Tak, on to zrozumie,

   880

   Oduczy się przemawiać z taką pychą o mnie,

   Nieszczęście mu nakaże zachować się skromnie.

   CHÓR

   Czemuż mnie gęsty nie urodził las?

   Czemu nie jestem jak skrzydlaty ptak,

   Który gromadą mknie w niebieski szlak,

   885

   Bo tak mu każe Bóg!

   Nad Adrię wówczas leciałabym wraz,

   Do erydańskich smug,

   I z Heliosa cór promiennym gronem

   Gorzkie bym lała łzy nad Faetonem,

   890

   A łzy te, z rzeczną zlewając się falą,

   W złoty się bursztyn krysztalą!

   Gdzie hesperyjski leciałabym gaj,

   Gdzie złote jabłka lśnią się, do tych dziew

   Jać bym frunęła, co słodki swój śpiew

   895

   Szlą nad głębiny mórz;

   Gdzie na swe barki nieb ostatni skraj

   Wziął Atlas, nieb tych stróż;

   Gdzie oceanu pan zamyka drogi

   Wszelkim okrętom, gdzie Zeus chłonął błogi

   900

   Napój miłości! Gdzie bóstwom z rąk ziemi

   Wieczna szczęśliwość się pleni.

   O białoskrzydły okręcie,

   Ty, coś od Krety wybrzeży

   Niósł moją panią po świeżej,

   905

   Po słonej fali wód,

   Po morskim, spienionym odmęcie!…

   Dobrze jej było w ojczystej dziedzinie,

   A tu w małżeństwie snać ginie

   Ten nieszczęśliwy płód!

   910

   Azali z Krety jeszcze

   Towarzyszyły wam wróżby złowieszcze?

   Azali was przywitały

   Na pełnej chwały

   Ziemi ateńskiej tej chwili,

   915

   Gdyście kotwiczne liny wyrzucili,

   Wysiedli na brzeg Munichos?

   Oto patrzajcie! W jej łonie

   Strasznego gniewu niesyta

   Rozżegła dziś Afrodyta

   920

   Grzesznej miłości żar:

   W bolu nadmiernym tonie!

   Z niepokonanej ponadludzkiej nędzy

   W łożnicę biegnie co prędzej,

   By ciężar strząsnąć z bar:

   925

   Patrzcie, na białą szyję

   Zakłada stryczek, przed hańbą się kryje!

   Cierpiąca ponad miar srodze,

   W lęku i trwodze,

   By nie pokalać swej sławy,

   930

   Wybiera honor i serce od krwawej

   Uwalnia dzisiaj męczarni.

   PIASTUNKA

   z wnętrza domu

   Ojej! O jej!

   Ratunku! Powiesiła się królowa! Żona

   Tezeja już nie żyje! Stracona! Stracona!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   935

   Ach! Stało się! O rety! Nie ma naszej pani!

   Znalazła sobie pętlę i zawisła na niej.

   PIASTUNKA

   jw.

   Dlaczego nie spieszycie? Dajcie miecz dwusieczny!

   Musimy rozdąć stryczek na tej szyi mlecznej.

   PRZODOWNICA CHÓRU (I PÓŁCHÓRU)

   Co czynić, przyjaciółki? Iść tam i od sznura

   940

   Uwolnić naszą panią? Niech mi powie która!

   JEDNA Z CHÓRU (II PÓŁCHÓRU)

   Dlaczego? Czyż tam nie ma dość służebnej młodzi?

   Wiadomo, że skwapliwość zbytnia zawsze szkodzi.

   PIASTUNKA

   jw.

   Połóżcie na posłaniu to nieszczęsne ciało!

   O, gorzko nam w tym domu służyć dziś przystało.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   945

   Nie żyje już nieszczęsna kobieta! Słyszycie?

   Już zwłoki układają!… Skończyło się życie!…

   Na scenę z wieńcem na głowie, otoczony świtą zbrojnych wchodzi

   TEZEUSZ

   Niewiasty! Czy nie wiecie, co te krzyki znaczą?

   Słyszałem głos służebnych, pomieszan z rozpaczą,

   I bramy nie otwarte, a wszak się godziło,

   950

   Ażeby przywitano świątecznie i miło

   Człowieka, który wraca z pielgrzymki. Czy może

   Staruszek nasz Pitteusz tu zasłabł? Broń Boże!

   (Wiek juścić go pochylił, lecz to los zbyt srogi,

   Ażeby miał już dzisiaj opuszczać me progi).

   PRZODOWNICA CHÓRU

   955

   Nie starzec cię opuszcza! Młoda poszła dusza,

   By strasznym przejąć bólem serce Tezeusza.

   TEZEUSZ

   O biada! Czym utracił które z mojej dziatwy?

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Nie! Żyją! Ale żywot bez matki niełatwy.

   TEZEUSZ

   Co? Żona? W jaki sposób? Umarła?! Nie żyje!?

   PRZODOWNICA CHÓRU

   960

   Tak! Sama zarzuciła sobie sznur na szyję.

   TEZEUSZ

   Spotkało ją co złego? Czy z jakiej zgryzoty?

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Nie wiemy. Myśmy same przyszły właśnie o tej

   Godzinie opłakiwać, Tezeju, twe losy.

   TEZEUSZ

   zdzierając wieniec z głowy

   Ach! Po cóż te wawrzyny mają wieńczyć włosy

   965

   Pielgrzyma nieszczęsnego! Otwórzcie wierzeje!

   Odsuńcie mi te rygle! Ujrzę, co się dzieje

   W mym domu! Prędzej, służbo! Chcę zobaczyć żonę!

   Przez śmierć jej i me szczęście na zawsze zniszczone!

   Otwierają się drzwi środkowe, na marach zwłoki Fedry, otoczone żałobnicami.

   CHÓR

   Ojej! O jej!

   970

   Co za straszliwy krok!

   Czyn popełniłaś — niestety! —

   Co niszczy królewski nasz dom!

   Któż ci dostarczył podniety?

   Jakiż to zmusił cię grom,

   975

   Żeś sama swemu życiu położyła kres?

   Przyczyno naszych łez,

   Któż cię tak strącił w mrok?

   TEZEUSZ

   O moja dolo! Ach!

   O wy rodzinne me niwy!

   980

   Dziś mnie największe spotyka nieszczęście!

   Na dom mój ciężkie upadły dziś pięście —

   Wali się cały gmach!

   Duch jakiś mściwy

   Przekleństwo rzucił złe, niewysłowione,

   985

   Że już w mym życiu życie się nie mieści!

   Przed mymi oczy

   Fala się toczy,

   Ogromne morze boleści,

   I ja w tym morzu na wieki już tonę,

   990

   Już się z tych głębin wydostać nie mogę!

   Zali odgadnę,

   Kto cię, mą żonę,

   Pchnął na tę drogę?

   Jakie potęgi sprawiły to zdradne,

   995

   Że niby ptaszę, co wyrwie się z rąk

   I gdzieś już ginie bez śladu,

   Sfrunęłaś nagle do Hadu?

   O bolu bolów! O męko ty mąk!

   Z pradawnych lat

   1000

   Grzech na mnie jakiś padł,

   Spełniony przez mego praszczura,

   I stąd dziś ta moja dola!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Nie sam ty, książę, znosisz tę okrutną zgubę:

   Niejedni potracili swe małżonki lube.

   TEZEUSZ

   1005

   W mogilny zejść mi dół,

   Pomiędzy umarłych cienie,

   Odkąd straciłem towarzystwo twoje!

   Większe, niż sobie, mnie sprawiłaś znoje,

   Zawsze to będę czuł!

   1010

   Co za cierpienie,

   Co za nieszczęście, powiedz, ukochana,

   Tę samobójczą myśl zrodziło-ć w duszy?

   Z was, pachołkowie,

   Nikt mi nie powie —

   1015

   Nikt z was językiem nie ruszy?

   Czyście na darmo w domu swego pana?…

   O mój ty losie! O szczęścia pogrzebie!

   Biada mi! Biada!

   Okrutna rana!

   1020

   Mam ją przez ciebie!

   Patrzeć, jak dom mój w gruzy się rozpada!

   Giniemy wszyscy już po wieczny czas!

   Gmach cały pustką mi świeci,

   Osierocone me dzieci —

   1025

   Tak, opuściłaś, opuściłaś nas,

   Najlepsza z żon!

   Słońcem oblany skłon

   I miesiąc, świecący nocą,

   Czyż lepszą widział niewiastę?

   CHÓR

   1030

   O ty znękany człowiecze!

   Prawda, zburzone jest domostwo twoje,

   Los twój wyciska łzę, co twarz mi piecze —

   Ale-ć ja jeszcze o przyszłość się boję!

   TEZEUSZ

   zbliżywszy się do zwłok Fedry

   Patrz! Patrz!

   1035

   Ta ręka ukochana trzyma list! O Boże!

   Czy może coś nowego w tym piśmie? Czy może

   Zanosi jeszcze jaką prośbę na ostatek

   W ożenku mego sprawie i w sprawie mych dziatek?

   O niech się uspokoi twoja biedna dusza!

   1040

   Nie stanie druga żona obok Tezeusza,

   Nie wejdzie już w dom jego!… jakież słodko nęci

   Ten odcisk jej pierścienia tu na tej pieczęci!

   Rozłamię ją! Otworzę tę kopertę drogą,

   Zobaczę, jakie wieści być w tym liście mogą!

   CHÓR

   1045

   Ach! Ach!

   Świeży znów cios

   Śle na nas Bóg!

   Niczym me życie! I mnie ból ten zmógł,

   I ja podzielę zły los!

   1050

   Królewski bowiem zdruzgotany gmach —

   Nie ma go, nie ma na świecie.

   [O dolo! Jeśli można, niech twa dłoń nie zgniecie

   Na wieki tego domu! Słuchaj próśb mych! Wieszcze

   Mam oczy; świeża klęska budzi we mnie dreszcze].

   TEZEUSZ

   1055

   O gorze mi! gorze! Oto groza nowa!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Co jest? Mów, jeślim godna jest twojego słowa.

   TEZEUSZ

   Ten list! ten list!

   O pomstę woła do nieba!

   Ratunku! Ratunku mi trzeba!

   1060

   Jak się wydobyć z tych zgliszczy?

   Jak zrzucić nieszczęsne to brzemię?

   Ginę już, padam na ziemię!

   W uszach to wszystko mi świszczy —

   Straszny, straszliwy świst!…

   PRZODOWNICA CHÓRU

   1065

   Okrutny to początek! Ach, cóż będzie dalej!?

   TEZEUSZ

   Mózg mi się pali,

   Język mnie bodzie,

   Nie mogę powstrzymać już

   Mych warg!

   1070

   Słuchaj mnie, grodzie:

   Syn mój Hippolit znieważył mą leżę,

   Niepomny, że Zeus jej strzeże.

   Cnych ślubów stróż…

   Trzyś mi życzenia, ojcze Posejdonie,

   1075

   Spełnić obiecał!… Nie wchodzący w targ

   Jedno mi spełnij, jeśli żywisz w łonie

   Chęć dotrzymania: W tej samej godzinie

   Niech syn mój tu zginie,

   Niech dnia nie dożyje mój syn!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   1080

   Odwołaj to życzenie, błagam cię, o panie!

   Żal będzie-ć po niewczasie, gdy syna nie stanie.

   TEZEUSZ

   Przenigdy! Ja go z ziemi wydalę rodzinnej

   Ponadto! Los go czeka ten albo też inny.

   Posejdon, szanujący przyrzeczenia swoje,

   1085

   W Hadesu głąb go strąci, lub tułacze znoje

   Czekają go śród obcych — sprawa to ubita!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   W sam czas twój syn nadchodzi; przyjmij Hippolita

   Spokojnie, uśmierzywszy ten swój gniew, o książę!

   Ty wiesz, co się najlepiej z waszym dobrem wiąże.

   W otoczeniu świty wchodzi

   HIPPOLYTOS

   1090

   Twe krzyki usłyszawszy, przybiegam do ciebie,

   Mój ojcze! Wprawdzie-ć nie wiem, w jakiej-ś jest potrzebie,

   Lecz rad bym się dowiedzieć! A! Cóż to się stało?

   Małżonka twa nie żyje! Na marach jej ciało!

   Dziw dla mnie to największy! Widziałem ją bowiem

   1095

   Przed chwilą, jak najlepszym obdarzoną zdrowiem.

   A teraz… W jaki sposób zginęła?… Czyż mogę

   Dowiedzieć się od ciebie, mój ojcze?… Złą drogę

   Wybierasz, jeśli milczysz. Nieszczęść nie wypada

   Milczeniem kryć; wszak dusza ludzka dyszeć rada

   1100

   Cokolwiek, a najbardziej ciekawa jest złego.

   Źle zatem postępujesz — i nie wiem, dlaczego? —

   Gdy wobec swych przyjaciół — a jam tu dla ciebie

   Czymś więcej! — chcesz zataić, co cię w smutku grzebie.

   TEZEUSZ

   nie patrząc na Hippotylosa

   O ludzie, śmieszni ludzie! Całe wy się życie

   1105

   Przeróżnych sztuk, przeróżnych wymysłów uczycie,

   Pragniecie wszystko wiedzieć, wciąż coś majstrujecie,

   To jedno wam się tylko nie udaje w świecie,

   Ażeby nierozumnym wlać rozumu krztynę.

   HIPPOLYTOS

   O, wielki byłby mędrzec, zjawisko jedyne,

   1110

   Co mógłby do rozumu głupich zmusić ludzi!

   Lecz, zda mi się, nie w porę twój się język trudzi

   Na takie subtelności, mój ojcze! Przesadza

   Twa warga! Tak cię mąci twej boleści władza.

   TEZEUSZ

   jw.

   O, czemuż nie istnieje w dziedzinie przyjaźni

   1115

   Znak jakiś, aby człowiek mógł jak najwyraźniej

   Przekonać się, kto szczery między przyjacioły,

   A kto z pośród ich grona wyszedł z kłamstwa szkoły.

   Języki też powinien człek mieć dwa: najszczerszy

   I zwykły; fałsz drugiego odkrywałby pierwszy

   1120

   I my byśmy nie czuli rozczarowań w duszy.

   HIPPOLYTOS

   Czy który z mych przyjaciół oszukał twe uszy,

   Szkalując mnie, choć winy-m nie popełnił żadnej?

   Nie mogę wyjść z podziwu! W sposób bezprzykładny

   Zdumiewa mnie twój język. Gdzieżeś podział zmysły?

   1125

   Czy wyszły z swoich karbów? Czy się w nic rozprysły?

   TEZEUSZ

   jw.

   O Boże! Dokądże to ludzka czelność sięga?

   Gdzie rada na zuchwalstwo? Gdzież jest ta potęga,

   Co wstrzyma jego napór? Gdy pójdzie tak dalej,

   Gdy jeden się w drugiego będziem prześcigali

   1130

   W podłościach w miarę wzrostu pokoleń, o wtedy

   Dla nędznej, dla tak bardzo występnej czeredy

   Nie starczy chyba miejsca, wtedy nową ziemię

   Bogowie muszą stworzyć, by przewrotne plemię

   Osadzać na jej łanach.

   Zwracając się nagle do Hippolytosa
   1135

   Patrzcie! Oto stoi

   Przede mną mój rodzony, co łożnicy mojej

   Zbezcześcił święte progi! Zmarła świadczy o tem

   Dobitnie, jak plugawym jest mój syn pomiotem.

   Hippolytos się odwraca

   Ja, przez cię pohańbiony, nie lękam się lica

   1140

   Twojego, i ty spojrzyj w oblicze rodzica!

   Dlaczego się odwracasz? Więc tyś to ten święty

   Kochanek bóstw, ten zacny, ten grzechem nietknięty

   Wybraniec? Nie! Chełpliwość mnie twoja nie zwiedzie!

   Nie stracił Bóg rozumu, by ciebie na przedzie

   1145

   Postawić! O, tak bluźnić ja się nie ośmielę!

   Ty chwal się, ile zechcesz, gadaj aż za wiele,

   Że żywisz się li strawą roślinną, żeś cały

   Orfejskiej oddan służbie! W spleśniałe szpargały

   Zatapiaj się! Ja znam cię! Od takiego człeka

   1150

   Niech każdy jak najdalej uchodzi, ucieka!

   Albowiem pełne usta ma pobożnych zwrotów,

   A zawsze jakąś podłość popełnić jest gotów.

   Nie żyje, więc to, myślisz, wybawić cię może?

   To właśnie przeciw tobie świadczy, ty potworze!

   1155

   Czym mogą być przysięgi? Czym wszystkie dowody,

   Co miałyby ocalić ten twój żywot młody,

   Nad dowód tej — nieboszczki! Przytoczysz mi siła

   Przerozmaitych kruczków, powiesz, że się mściła

   Na tobie z nienawiści, albowiem bękarci

   1160

   Wrogami dzieci prawych, zełżesz najotwarciej,

   Że złą była szafarką żywota, jeżeli

   Tak łatwo na śmiertelnej legła dziś pościeli

   Jedynie, aby tobie dokuczyć; że dalej,

   Mężczyzna każdy mniej się namiętnością pali

   1165

   Od kobiet! A ja-ć powiem: znam ja młodzieniaszki,

   Tak samo nieodporne na żądzy igraszki,

   Gdy miłość ją rozbudzi, jak każda niewiasta.

   Nie wpada to nam w oczy u mężczyzn: wyrasta

   Z ich stanu ta im korzyść… Ale dosyć na tym!

   1170

   Nie myślę zwalczać słów twych: świadectwem bogatym,

   Świadectwem najpewniejszym jest zmarła. W te tropy

   Opuścisz kraj rodzinny i nigdy twe stopy

   Nie spoczną na ateńskiej, uświęconej ziemi,

   Ni w żadnym innym kraju, co z dzierżawy swemi

   1175

   Podlega memu berłu. Gdybym ci to płazem

   Chciał puścić, wówczas Synis istmijski, żelazem

   Przeze mnie powalony, miałby świadczyć prawo,

   Żem pustym jest chełpiszem, a nie tym, co krwawo

   Zapłacił mu za winy, i morskie opoki

   1180

   Skirońskie również przeczyćby mogły bez zwłoki,

   Czy kiedykolwiek byłem straszny dla zbrodniarzy.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Szczęśliwym kogoż język nazwać się odważy,

   Gdy to, co było górą, dzisiaj w proch się kładzie!

   HIPPOLYTOS

   Mój ojcze, straszna moc jest w twojej gniewnej zwadzie.

   1185

   Zbadawszy jednak sprawę, spowitą w twe słowa,

   Zobaczym, że na dnie jej prawda się nie chowa.

   Nie umiem-ci szermować zręcznie wobec tłumu.

   Lecz w gronie mych rówieśnych nie brak mi rozumu?

   Nie może być inaczej… To, co razi uszy

   1190

   Rozumnych, dla motłochu pospolitej duszy

   Rozbrzmiewa najcudniejszą muzyką. A przecie,

   Gdy takie się nieszczęście zdarzyło na świecie,

   Rozwiąże się mój język, bo musi… Rozpocznie

   Od tego, czymś ty zaczął, myślący widocznie,

   1195

   Że u mnie twa zasadzka nie znajdzie odprawy.

   Widzisz słońce i ziemię? Nie ma tu, łaskawy

   Mój ojcze, dziś człowieka, co byłby ode mnie

   Cnotliwszy, choć przekonać pragnę cię daremnie —:

   Czcić umiem naprzód bogów, potem żyję w gronie

   1200

   Przyjaciół, w których żądza występku nie płonie,

   Co, sami będąc czyści, nigdy chcieć nie mogą,

   Ażeby ich druhowie szli nieczystą drogą,

   I brudnych im też usług nie świadczą, albowiem

   Cny wstyd im nie pozwala. I to jeszcze powiem,

   1205

   Że, żyjąc z przyjaciółmi, z daleka czy z bliska

   Jednaki jestem dla nich, nigdy pośmiewiska,

   Przedmiotem ich nie czynię… Jestem i w tej mierze

   Niewinny, w której, ojcze mój, chętka cię bierze

   Przyłapać mnie tej chwili: dotychczas ja nie wiem,

   1210

   Co miłość — jestem czysty; z miłości zarzewiem

   Spotykam się li w mowie, znam-ci jej ponęty

   Li z słuchu i z obrazów, choć wstręt mam w nietkniętej,

   Niepokalanej duszy, bym mógł patrzeć na nie.

   Nie wierzysz w to, i owszem! Wyjaw więc swe zdanie,

   1215

   Dlaczego miałbym upaść? Czyż ta, na tych marach

   Leżąca, przewyższała w swych niewieścich czarach

   Ród wszystkich innych niewiast? Lub czy wraz z jej łożem

   Mniemałem tron twój posiąść? Rzec tego nie możem,

   Gdyż byłbym bez rozumu! Czyż w swej odpowiedzi

   1220

   Zaznaczysz, że i mędrzec rad na tronie siedzi?

   Nieprawda! Chyba tych on pociąga i nęci,

   Co zmysły utracili, ponad miar przejęci

   Pragnieniem samowładztwa. Jeśli o zapasy

   Helleńskie by chodziło, chciałbym po wsze czasy

   1225

   Być pierwszym, ale w państwie? Syn twój rad tu będzie,

   Gdy zajmie drugie miejsce, by w przyjaciół rzędzie

   Pracować najgodniejszych. Nic zaś nie przeszkadza

   Tej pracy. Przyjemniejsze poza tym, niż władza,

   Jest własne bezpieczeństwo… Racz wysłuchać jeszcze

   1230

   To jedno — resztę wiesz już: A więc ci obwieszczę,

   Że gdyby mi świadkował taki, jak ja człowiek,

   Lub gdyby ta nie miała zamkniętych już powiek

   Na spór nasz, wówczas dowód miałbyś tu prawdziwy,

   Kto winien. Lecz na Zeusa, który każe mściwy

   1235

   Krzywoprzysięstwo wszelkie, na tę świętość ziemi

   Przysięgam, że ni czynem, ni myślami swemi

   Ni chęcią nie dotknąłem się nigdy twej żony.

   Niech umrę bezimienny, wzgardzon, zniesławiony,

   [Wywołan z własnych dziedzin, tułacz w świat wygnany]!

   1240

   Niech zwłok mych ani morze, ani ziemskie łany

   Nie przyjmą, skoro umrę, jeśli łotr jest ze mnie.

   Czy z strachu poszła precz stąd, dociekać daremnie,

   I mnie to nie przystoi… [Słusznie postąpiła,

   Słuszności nie mająca; u mnie zaś jest siła

   1245

   Słuszności, a niesłuszność moim jest udziałem].

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Dowiodłeś, żeś niewinny w tym nieszczęściu całem!

   Na bóstwa-ś się zaprzysiągł! Trudno nie dać wiary!

   TEZEUSZ

   Czy nie jest-że to kuglarz? Nie istne-ć to czary?

   Dobrocią mitygować chce ojcowską duszę,

   1250

   Zhańbiwszy go nasamprzód.

   HIPPOLYTOS

   A ja wyznać muszę,

   Iż serce me nad miarę wszelaką zdziwione.

   Bo gdybyś ty, mój ojcze, pohańbił mi żonę,

   Będący moim synem, ja bym za tę zbrodnię

   1255

   Nie karał cię wygnaniem, a śmiercią!

   TEZEUSZ

   O, godnie

   Przemawiasz! Lecz nie umrzesz, tak jak życzysz sobie:

   Dla łotrów dobrodziejstwem w rychłym spocząć grobie.

   Wypędzę cię z ojczyzny, na życie tułacze

   1260

   Do obcej pójdziesz ziemi! Tym ja cię uraczę!

   To kara najwłaściwsza dla takich nędzarzy.

   HIPPOLYTOS

   Wypędzasz, nie czekając, aż ci czas nadarzy

   Dowodów, żem niewinny? O gorze! mi gorze!

   TEZEUSZ

   Za krańce Atlantowe, za dalekie morze

   1265

   Gnałbym cię z nienawiści, gdybym mógł, niezwłocznie.

   HIPPOLYTOS

   Przysięgi, poręczenia, wróżby i wyrocznie

   To na nic? Precz wyrzucasz na mocy bezprawia?

   TEZEUSZ

   Dowody tu zbyteczne! Wszystko mi wyjawia

   Ten list! A jak tam ptactwo szybuje mi w górze

   1270

   Nad głową mą, o tym się ja chyba nie zdurzę!

   HIPPOLYTOS

   Bogowie! Po co milczę, jeśli wy niszczycie

   Człowieka, co was wielbi, co wam oddał życie?

   Nie! On się nie przekona! Nie uwierzy we mnie!

   Nie będę łamał przysiąg! Byłoby daremnie!

   TEZEUSZ

   1275

   Dobijasz mnie, świętoszku, słowy cnotliwemi!

   Dlaczego nie uchodzisz? Precz z ojczystej ziemi!

   HIPPOLYTOS

   Ach! Dokąd mam się zwrócić? W czyim-że dziś domu

   Gościnę znajdzie człowiek z takiem piętnem sromu?

   TEZEUSZ

   A może kto i lubi kobiet hańbicieli

   1280

   I chętnie się domostwem z zbrodniarzem podzieli?

   HIPPOLYTOS

   Ach! Serce mi się kraje, łzy wyciska smutek,

   Żem taki w twoich oczach haniebny wyrzutek.

   TEZEUSZ

   Nie! Wówczas trzeba było pokumać się z troską

   I łzami, gdyś szedł hańbić łożnicę ojcoską.

   HIPPOLYTOS

   1285

   Przemówcie głosem wielkim, o wy, nieme ściany,

   Powiedzcie, czym naprawdę człowiek pokalany?

   TEZEUSZ

   O, skrzętnie wzywasz świadków, co mówić nie mogą!

   wskazując na zmarłą

   To dzieło twe dowodem, jakąś chodził drogą.

   HIPPOLYTOS

   Ach! Chciałbym stać przed sobą, w własne patrzeć oczy

   1290

   I płakać nad tą nędzą, co mi duszę tłoczy!

   TEZEUSZ

   Samego się uwielbiać było-ć zawsze miło,

   Miast czcić rodziców swoich, jak by się godziło.

   HIPPOLYTOS

   O matko nieszczęśliwa! O losie bękarta!

   Nie życzę cię mym druhom, ty hańbo niestarta!

   TEZEUSZ

   1295

   Schwyćcie go, pachołkowie! Słyszeliście przecie,

   Że dawno mu już każę tułać się po świecie.

   HIPPOLYTOS

   Precz! Wara! Dam naukę, gdy się zbliży który!

   Ty sam, jeśli masz śmiałość, wyrzuć mnie za mury.

   TEZEUSZ

   Jeżeli nie posłuchasz, będzie mi najprościej

   1300

   Uczynić to bez żadnej dla ciebie litości.

   HIPPOLYTOS

   Snać los się mój rozstrzygnął… Wiem, jak to się stało.

   Lecz jak to wypowiedzieć, tego nie wiem. Mało

   Jest równie nieszczęśliwych! O najmilsza z bogów,

   Ma druho, towarzyszko śród leśnych rozłogów,

   1305

   Na łowach! A więc muszę, ty córko Latony,

   Opuszczać gród ateński, chwałą otoczony!

   Ach! Żegnaj mi, mój grodzie! Żegnaj Erechteja

   Ziemico! Już ostatnia rzuca mnie nadzieja,

   Ostatni raz cię widzę, Trojzeno, przemile

   1310

   Dająca w swoich murach spędzać młode chwile —

   Więc żegnaj!… Do mnie, do mnie, towarzysze młodzi!

   Wszak godzi się pożegnać, odprowadzić godzi

   Za miasto!… Już czystego ty człeka, młodzieży,

   Nie ujrzysz, choć w to własny mój rodzic nie wierzy.

   Odchodzi wraz z świtą

   CHÓR

   1315

   Prawda, gdy myśleć zaczynam

   O bóstwach, władnących na niebie,

   Wszelakiej zbywam się trwogi.

   Lecz dusza ma w smutku się grzebie,

   Na zawsze już tracę nadzieję,

   1320

   Gdy widzę drogi,

   Życia ludzkiego koleje:

   Jeden znój!

   Tak się twój

   Codzienny wciąż żywot wlecze,

   1325

   O biedny, ścigany człowiecze!

   *

   Bodajby z ręki mi bożej

   Los nie poskąpił tej doli:

   Niech szczęści mi się na ziemi,

   Niech nie znam tego, co boli!

   1330

   Zbyt się ja nisko nie nagnę

   Pomiędzy swemi,

   Ale i piąć się nie pragnę;

   Wszystko wraz,

   Czym mnie czas

   1335

   Czy dziś, czy jutro obdarzy,

   Niech przyjmę z uśmiechem na twarzy.

   *

   Mózg mi się zmącił nad miarę.

   Wszelką straciłam już wiarę,

   Albowiem patrzę, ach! patrzę,

   1340

   Jak światło helleńskie najrzadsze,

   Jak on, śród wszystkich wybrany,

   Gniewem ojcowskim ścigany,

   Rodzinne opuszcza już łany!

   O wy ojczyste wybrzeża,

   1345

   Górska dąbrowo ty świeża,

   Gdzie z sforą polował na zwierza

   On, łowiec przesłynny,

   Goniący śladem Diktynny!

   *

   Nigdy on już nie pogoni

   1350

   Z zaprzęgiem weneckich koni

   W wyścigu na brzegach Limny!

   Dom jego ojca dziś zimny

   I głuchy: Nie zabrzmią w nim lutnie,

   Co głos swój tak słały rozrzutnie

   1355

   Za progi pałacu i wrótnie!

   Leżysko córki Latony,

   Łan trawy przemiękkiej, zielonej,

   Nie będzie już nigdy wieńczony!

   Twe życie tułacze

   1360

   Niejedno dziewczę opłacze.

   *

   I ja oblewać chcę łzami

   Los, co na ciebie dziś padł —

   Źle z nami!

   O biedna ty matko! Na świat

   1365

   Wielkie wydałaś nieszczęście!

   Ach! Pięście

   Rada bym wznieść przeciw bogom

   Za gniew ich niesyty!

   O wy siostrzane Charyty!

   1370

   Czemuż ku obcym rozłogom

   Z ojczystej iść ma dziedziny

   Człowiek bez winy?!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Ktoś z służby Hippolyta przyspiesza tu kroku —

   Co tchu do zamku pędzi z przerażeniem w oku.

   Na scenę wpada

   GONIEC

   1375

   Gdzież jest nasz król Tezeusz! Gdzież go spotkać mogę?

   Niewiasty! Jeśli wiecie, pokażcie mi drogę!

   Czy w zamku jest tej chwili? Czy gdzie indziej może?

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Wychodzi właśnie z domu, patrzaj, jest na dworze!

   GONIEC

   Przynoszę ci wiadomość i w smutku pogrążę

   1380

   Was wszystkich, w smutku wielkim: i ciebie, mój książę,

   I grodu ateńskiego szlachetne mieszkańce

   I tych, którzy zajmują ziem trojzeńskich krańce.

   TEZEUSZ

   Cóż stało się? Cóż mają oznaczać twe słowa?

   Na miasta dwa sąsiednie spada-ż klęska nowa?

   GONIEC

   1385

   Już nie ma Hippolyta! Albo też — słyszycie? —

   Na włosku, że tak powiem, wisi jego życie.

   TEZEUSZ

   Dlaczego? Czyżby jaki wróg mu nie przebaczył,

   Iż żonę mu, jak ojcu, podle uwieść raczył?

   GONIEC

   Przez własny Hippolytos zginął zaprząg, dalej

   1390

   Przez klątwę, którąś przesłał władcy morskiej fali,

   Swojemu rodzicowi, na własnego syna.

   TEZEUSZ

   Niebiosa! Posejdonie! Ucieczko jedyna!

   Tyś rodzic mój prawdziwy! Klątwy, którą we mnie

   Zrodziła moja krzywda, nie słałem daremnie

   1395

   Ku tobie! Wysłuchałeś!…

   Do posła

   Mów, na jakiej drodze

   Dosięgnął go miecz prawa, iżby pomścić srodze

   Mą hańbę? Jak go zmogła sprawiedliwość boża?

   GONIEC

   Staliśmy nad wybrzeżem spienionego morza,

   1400

   Zgrzebłami czyszcząc konie, wszyscy zdjęci smutkiem,

   Albowiem wieść nam przyniósł posłaniec, iż skutkiem

   Rozkazów twych już nigdy na ojcowskiej ziemi

   Nie spocznie Hippolytos stopami swojemi.

   Za chwilę i on nadszedł, a za nim gromada

   1405

   Przyjaciół i rówieśnych, aby krzyczeć „biada!”

   Wraz z nami. Ale w końcu przerwie narzekanie

   I powie: „Na co płakać? Łez mi już nie stanie.

   A ojca słuchać trzeba. Przygotować konie,

   Zaprzęgnąć je da wozu!… Już ja precz pogonię

   1410

   Z tej ziemi!” Nie czekając drugiego rozkazu,

   Zerwaliśmy się wszyscy co tchu i od razu,

   O, prędzej, niż kto słowo wypowiedzieć zdoła,

   Przed okiem królewicza zaryły się koła.

   I on, schwyciwszy lejce, z rydwanu krawędzi

   1415

   W myśliwskich wskoczy butach nań, lecz nim popędzi,

   Ku niebu wzniesie ręce i takiemi modły

   Rozpocznie wzywać Zeusa: „Jeśli jestem podły,

   Racz życie mi odebrać, ty Boże! A zasię

   Niech ojciec się przekona dziś czy po niewczasie,

   1420

   Po śmierci mej, jak strasznie mnie skrzywdził i jaki

   Zgotował los mi dzisiaj!” I biczem rumaki

   Smagnąwszy, ruszy w drogę, w Epidauru stronę

   I Argu, obok siebie mając zgromadzone

   Swe sługi, tuż przy wozie i cuglach, na dolę

   1425

   Spieszące wraz z swym panem. A kiedyśmy w pole

   Wjechali już pustynne, w kraj, który swe wzgórza

   Nadbrzeżne w głębiach morza sarońskiego nurza,

   Spod ziemi jakiś huk się wydobył straszliwy,

   By Zeusa grzmot, co trwogę rozbudza i dziwy.

   1430

   Od razu konie jęły z strachu strzyc uszami,

   Dziecinna również trwoga wstrząsnęła i nami.

   Skąd huk się ten dobywał? I oto swe oczy

   Zwróciwszy przerażone ku skalistej zboczy

   Wybrzeża, smaganego szumną pianą morza,

   1435

   Spostrzegliśmy od razu, jak się jakaś boża,

   Niezwykła zerwie fala ku niebu, opoki

   Skirońskie zatapiając w swojej mgle głębokiej.

   Z widowni znikł nam Istmos, Asklepiosa skały

   Tak samo gdzieś się oczom zdumionym podziały.

   1440

   A potem ten kłąb wody, rosnąc coraz szerzej

   I wyżej, runął z hukiem na zbocze wybrzeży,

   Ku czwórce mego pana. W tejże samej chwili

   Wśród bryzgów, wirów, syków bałwan się wysili

   I, z mocą się trzykrotną spiętrzywszy do góry,

   1445

   Na brzeg wyrzuci byka. Straszny dziw natury!

   Zaryczał i w krąg ziemia zatrzęsła się z trwogi:

   Snać rykiem odpowiada na ten ryk przesrogi!

   O, nie dla ludzkich oczu bywa widok taki!

   I czwórkę on przeraził. Stropione rumaki

   1450

   Zerwały się, lecz pan mój, świadomy rzemiosła,

   Od razu ściągnął lejce i, jak człek od wiosła,

   Potężnie w tył się przegiął i, rzemienie w ręku

   Dzierżący, nie popuścił, ażeby go z lęku

   Nie poniósł straszny zaprząg. Wszystko przecież na nic!

   1455

   Rumaki, oszalałe do ostatnich granic,

   Wędzidła gryząc twarde, mkną jak burza dzika,

   Nie troszcząc się o lejce ni dłoń kierownika.

   Hamulce nie pomogły ani tęgie spójnie

   Rydwanu. A gdy pan mój popróbował, czujnie

   1460

   Patrzący, zwrócić wóz swój na piaszczystą ziemię,

   Zastąpi koniom drogę to potworne plemię

   I zmusi je, by wstecz się cofnęły… A potem,

   Gdy one ku skaliskom strasznym pędzą lotem,

   Byk skrada się za nimi w milczeniu, dopóki

   1465

   Rydwanu nie wywróci i strzaska na sztuki,

   Kołami go przyparłszy do kamiennej ściany.

   Na drzazgi poszło wszystko, wóz był zdruzgotany:

   Do góry poleciały i buksy i sworznie.

   A on, ten nieszczęśliwiec, zawikłan niezbożnie

   1470

   W rzemienie lejc splątane, wlókł swą drogą postać

   Po ziemi, nie mogący z więzów się wydostać.

   O głazy rozbił głowę, pogruchotał kości.

   Jął krzyczeć wniebogłosy: „O, trochę litości!

   Nie gubcie mnie tak marnie! Powstrzymajcie kroku

   1475

   Wy, klacze, wychowane na moim obroku.

   O straszna klątwo ojca! Któż się tutaj zjawi

   I człeka niewinnego od śmierci wybawi?!”

   Niejeden z nas chciał pomóc, ale nazbyt z dala

   Byliśmy… Wtem, patrzymy, z więzów się wyzwala,

   1480

   Nie wiedzieć, w jaki sposób, i pada bez siły,

   Bez tchu, zaledwie żywy… Konie pogoniły

   Wraz z strasznym tym potworem między skał krawędzie

   I znikły, lecz gdzie znikły, trudno zgadnąć będzie.

   Ja-ć tylko jestem sługą w twoim domu, książę,

   1485

   Lecz w to ja nigdy w życiu uwierzyć nie zdążę,

   Iż syn twój mógł być podły. To się nie pomieści

   W mej głowie. Niech się wiesza cały ród niewieści,

   Niech cały las idajski zapełni listami,

   Królewicz się nie splamił i nigdy nie splami.

   PRZODOWNICA CHÓRU

   1490

   O rety! Świeże znowu nieszczęście mnie boli!

   Nikt losom się nie wymknie, nikt nie ujdzie doli.

   TEZEUSZ

   Cieszyłaby mnie wieść twa, gdyż żywię do człeka,

   Którego to spotkało, nienawiść, daleka

   Jest przecież moja dusza wszelkiej bezbożności:

   1495

   Czczę bogów i wiem o tym, że to kość z mych kości

   Ten syn mój, więc mi obce jest dzisiaj wesele,

   Lecz swoim go współczuciem również nie obdzielę.

   POSEŁ

   Co czynić? Mamy-ż zgodnie z twoimi zamiary

   Sprowadzić tu biedaka? Pomyśl! Gdybyś wiary

   1500

   Nie skąpił mi, nie ścigałbyś tak swego syna.

   TEZEUSZ

   Sprowadźcie go, sprowadźcie! Chwila to jedyna

   Przekonać się naocznie, iż zrządzenie boże

   Dowiodło, jak zbeszcześcić śmiał ojcowskie łoże.

   Posłaniec odchodzi.

   CHÓR

   Nieprzemożone wykonujesz rządy

   1505

   Nad wszystkim, cypryjska ty pani!

   Twoi poddani

   Mieszkańcy ziemi i niebieskiej góry,

   Za tobą Eros śpieszy krasopióry.

   Przez lądy

   1510

   Niedoścignionym mknie lotem

   I poprzez słone, rozśpiewane morze…

   A kogo muśnie swoim skrzydłem złotem

   Ta postać boża,

   Tego miłosny wraz ogarnie szał.

   1515

   Wszystko, co żyje w pustyniach, śród skał

   I pośród leśnej dziczy,

   Na lądzie i w głębiach wód,

   Wszelki pod słońcem gnieżdżący się płód,

   Człowiek i zwierz,

   1520

   Do twych poddanych się liczy:

   Świat cały wzdłuż i wszerz

   Podlega twej władzy, królowo!

   ARTEMIS

   zjawiwszy się niespostrzeżenie

   Z zacnego ojca Ajgeja zrodzony,

   Bacz na me słowo!

   1525

   Artemis, córka Latony,

   Mówi do Tezeusza:

   Przecz się raduje twa dusza?

   O zaślepiony!

   Bezbożnie zabiłeś syna!

   1530

   Rękojmia jedyna

   Kłamne świadectwo twej żony —

   Dowód niepewny! Pewnikiem twój czyn,

   Którego ofiarą padł syn.

   Z wstydu bezmiaru

   1535

   Skryć się pod ziemię, w pomroki Tartaru,

   Albo na skrzydłach uciec ci najgodniej

   Od miejsca zbrodni!

   Już nigdy bowiem danym ci nie będzie,

   Ażebyś stanąć mógł w szlachetnych rzędzie.

   1540

   Wysłuchaj, Tezeuszu, jak jest z twoją dolą.

   Choć na nic moje słowa, jeno cię zabolą.

   Lecz po to właśnie przyszłam, by pokazać tobie,

   Że syn twój był niewinny, że się może w grobie

   Położyć niezhańbiony. Pragnę ci i żądzę

   1545

   Małżonki twej wyjawić, a przy tym, jak sądzę,

   I jakąś jej szlachetność. Ugodzona strzałą

   Bogini, wstrętnej dla mnie i dla tych, co całą,

   Największą widzą rozkosz w dziewictwie, rozsądkiem

   Pragnęła przed miłosnym uchronić się wrzątkiem.

   1550

   Zgubiła ją piastunka, która się zakręci

   Od razu i synowi twemu, wbrew jej chęci,

   Objawi jej namiętność, zmusiwszy go przy tym,

   By milczał, pod przysięgą. On-ci, należytym

   Kierując się uczuciem, nie uległ namowie.

   1555

   Przysięgi tej dotrzymał, jako że bogowie

   Są w czci u tego męża — wiernie jej dochował,

   Choć ojciec taką krzywdę przeciw niemu knował.

   Zaś ona, pełna trwogi, aby ktoś jej skazy

   Nie odkrył, te kłamliwe skreśliła wyrazy,

   1560

   Mające zgubić syna. I tyś im uwierzył.

   TEZEUSZ

   O biada!

   ARTEMIS

   Zraniły cię me głowa! Ale nie uderzył

   Ostatni cios w twe serce! Milcz i słuchaj dalej:

   Nieszczęście jeszcze większe na ciebie się zwali!

   1565

   Wiedziałeś, że ci przyrzekł spełnić trzy życzenia

   Twój rodzic. On-ci swoich obietnic nie zmienia,

   Lecz ty, najgorszy z ojców, miast jednego użyć

   Na wroga, tyś się wolał synowi przysłużyć!

   Twój ojciec, władca morza, on nie mógł inaczej

   1570

   Postąpić, swych przyrzeczeń zawsze ci on raczy

   Dotrzymać, jak się godzi, szczerze a nie kłamnie.

   Zaś ty zbrodniarzem jesteś dla niego i dla mnie,

   Albowiem, nie czekając na święte wyrocznie,

   O czas się też nie troszcząc, co mógłby naocznie

   1575

   Przekonać się o prawdzie, rzuciłeś co prędzej

   Przekleństwo, własne dziecko w takiej grzebiąc nędzy!

   TEZEUSZ

   O pani! Chciałbym umrzeć!

   ARTEMIS

   Zgrzeszyłeś, lecz przecie

   Jest jeszcze przebaczenie dla ciebie na świecie.

   1580

   Kipryda to sprawiła, ażeby tak krwawo

   Nasycić swoje gniewy. Jest śród bogów prawo,

   By sobie nie przeszkadzać wzajemnie; jeżeli

   Chce czegoś ten lub tamta, nikt się nie ośmieli

   Krzyżować ich zamiarów… Mówię ci też szczerze,

   1585

   Że tylko wzgląd na Zeusa winien w pełnej mierze,

   Iż mogłam, na swą hańbę, tak spoglądać ninie,

   Jak z wszystkich mi najdroższy i najlepszy ginie.

   Zgrzeszyłeś, niewiedzący, i to grzech twój maże.

   A potem śmierć małżonki, to nieszczęście, wraże

   1590

   Dla prawdy, odebrało ci ustne dowody.

   Największej ty doznałeś boleści i szkody.

   Lecz niemniej i ja cierpię, twojej klęski świadek,

   Gdyż bogów nie raduje szlachetnych upadek.

   Na złych my tylko ludzi rzucamy swe gromy,

   1595

   Niwecząc ich ze szczętem, ich dzieci, ich domy!

   PRZODOWNICA CHÓRU

   Nieszczęsny ten człowiek, patrz! zbliża się k'nam!

   Włos potargany,

   Na ciele rany

   Śród krwawych plam!

   1600

   Jakaś podwójna to klęska,

   Strasznie zwycięska,

   Spadła na dom ten z rąk bożych!

   Na scenę służba wnosi z wolna Hippolytosa; Artemis staje w tyle, tak, że on jej nie widzi, Tezeusz z świtą i chórem po drugiej znajduje się stronie.

   HIPPOLYTOS

   O jej! O jej!

   Niesprawiedliwe wyroki

   1605

   Niesprawiedliwy wydał ojciec mój,

   I oto mięso z mych kości opada!

   Ginę! O biada!

   O biada doli mej!

   Ból się głęboki

   1610

   Wrył w moją głowę,

   Męczarnie surowe

   Żrą mózg!

   Stój!

   Dość już! Ach, dość tych rózg,

   1615

   Niech spocznie znużone me ciało!

   Ach!

   Strach, mój zaprzęgu, strach!

   I cóż ci się stało

   Żeś mi tak dzisiaj śmiertelnie dogodził?!

   1620

   Jam cię tą ręką wodził,

   Ja cię żywiłem tą ręką,

   A ty mi taką odpłaciłeś męką!

   Ach! Ach! Uważać! Na Boga!

   Służbo, litości!

   1625

   Nie dotykajcie obolałych kości!

   Dłoń wasza nazbyt jest sroga!

   Któż to prawego dotknął mi się boku?

   Zwolnijcie kroku!

   Ostrożnie podnieść mnie trzeba!

   1630

   Złożyć łagodnie

   Potępionego przez nieba,

   Mnie, ściganego klątwy ojcowskiemi!

   O Zeusie! Zeusie! Czy widzisz tę zbrodnię?

   Zali nagroda polega li na tem,

   1635

   Że człek najczystszy na ziemi,

   Człek bogobojny,

   Cnotą nad całym górujący światem,

   Takiej się doli doczekałem znojnej,

   Iż muszę ginąć bez śladu?

   1640

   I schodzę do Hadu,

   A w nikim się z ludzi

   Wdzięczność nie zbudzi

   Za zbożne to życie moje!

   Ajaj! Ajaj!

   1645

   O bole! O znoje!

   Już ja się nie ostoję!

   Puść-że mnie, puść!

   O śmierci, zbawczyni, przyjdź!

   Mają-ż katusze me róść?

   1650

   Nie chcę już żyć!

   Miecz obosieczny mi daj!

   Tnij na kawały,

   Niech zginę już cały,

   W snu wieczystego niech już zejdę kraj!

   1655

   Nieszczęsna klątwo rodzica,

   Zło, urodzone z pradawnej przewiny!

   Krwią namazane twe lica,

   Krwią, co spłynęła w mym rodzie!

   Nic cię nie wstrzyma w pochodzie?

   1660

   Nie spoczniesz ani godziny?

   Dlaczego w swoim pośpiechu

   Dosięgłaś człeka bez grzechu?

   O wy męczarnie, wy bole!

   Jakżeż się dzisiaj wyzwolę

   1665

   Z tych mąk?

   Niech mnie nareszcie w swój krąg

   Raz już sprowadza

   Hadu posępna władza!…

   ARTEMIS

   O, w jakim-ż ja nieszczęściu ciebie widzieć muszę!

   1670

   Z twej własnej szlachetności płyną twe katusze.

   HIPPOLYTOS

   Ach!

   Dech boży mnie owiewa! Czuję przez męczarnie,

   Że z ulgą się jej postać ku mym ranom garnie!

   Ty-żeś to, Artemido, drogie bóstwo moje?

   ARTEMIS

   1675

   Ja, z bogiń ci najmilsza, przy tobie tu stoję.

   HIPPOLYTOS

   Królowo, patrz! Na jaką zeszedłem ja drogę!

   ARTEMIS

   Płakałabym gorąco, lecz płakać nie mogę.

   HIPPOLYTOS

   Twój druh, towarzysz łowów, w twych oczach umiera.

   ARTEMIS

   Umiera, lecz ma łaska zawsze dlań jest szczera.

   HIPPOLYTOS

   1680

   Posągów twoich strażnik, kierownik twych koni.

   ARTEMIS

   Kipryda to sprawiła, od jej giniesz broni!

   HIPPOLYTOS

   Wiem teraz, kto tę zgubę przynosi mi w darze.

   ARTEMIS

   O cześć swoją zazdrosna, za czystość cię karze.

   HIPPOLYTOS

   Nie mnie samego gubi, troje przez nią pada.

   ARTEMIS

   1685

   Ty, ojciec, jego żona — okrutna biesiada!

   HIPPOLYTOS

   Żałować mam i ojca, którego zgubiła?

   ARTEMIS

   Podeszła go jej rady niwecząca siła.

   HIPPOLYTOS

   Ach! Ojcze! Straszne losy zdarzyły się tobie!

   TEZEUSZ

   Tak straszne, że wolałbym położyć się w grobie.

   HIPPOLYTOS

   1690

   Ta wina bardziej w ciebie godzi, niźli we mnie.

   TEZEUSZ

   Ach! Umrzeć zamiast ciebie! Żyć mi już daremnie!

   HIPPOLYTOS

   Nie wyszły ci na dobre dary Posejdona!

   TEZEUSZ

   Ta klątwa! Ach! Dlaczego z warg mych wyszła ona?!

   HIPPOLYTOS

   Jeżeli nie twa klątwa, twój miecz by mnie zabił.

   TEZEUSZ

   1695

   Ach! Jakiż bóg ze zmysłów zdrowych mnie ograbił?!

   HIPPOLYTOS

   O, gdybyż klątwa ludzi dosięgała bogów!

   ARTEMIS

   Daj spokój! Do podziemnych schodzisz teraz progów,

   Lecz wiedz, iż gniew Kiprydy, który się tak miota

   Jedynie tylko za to, że w twej duszy cnota

   1700

   Została nieskalana, nie ujdzie podzięki!

   Ja pomszczę cię! Pociskiem niechybnym z tej ręki

   Powalę najdroższego jej z ludzi, zaś ciebie

   Największą czcią otoczę na trojzeńskiej glebie.

   Dziewice, zanim pójdą do ślubu, po czasy

   1705

   Wieczyste będą swojej pozbywać się krasy,

   Warkocza, aby tobie złożyć go w ofierze.

   I łzy żałobne spadną obficie i szczerze,

   Na cześć twą będą pieśni nuciły dziewczęta,

   Nie przebrzmi miłość Fedry, świat to zapamięta,

   1710

   Że ona cię kochała… Synu Ajgejowy,

   Ty zbliż się do nieszczęsnej twego dziecka głowy,

   Obejmij ją, uściskaj! Mimo swojej chęci

   Zabiłeś go! Zgrzeszyłeś, lecz niech grzech się święci,

   Gdy taka wola bogów. A ty, Hippolycie,

   1715

   Do ojca nie miej żalu! Tracisz oto życie,

   Bo musisz. Teraz żegnaj. W twoje to oblicze

   Spoglądać już nie mogę, z tym się bowiem liczę,

   Że oddech konających znieważa niebiany,

   A widzę, iż niebawem kres ci będzie dany.

   Znika.

   HIPPOLYTOS

   1720

   I ty mi żegnaj, czysta dziewico, na zawsze!

   Z łatwością ci odchodzić, stopy najłaskawsze

   Z łatwością opuszczają tak dawnego druha.

   Przebaczam rodzicowi — druh twój ciebie słucha

   I teraz, tak jak zawsze wiodła go twa rada!

   1725

   O Boże! Mrok już ciężki na me członki pada!

   O schwyć mnie, ojcze drogi! Opuszczam te niwy!

   TEZEUSZ

   Co czynisz, dziecko drogie? O ja nieszczęśliwy!

   HIPPOLYTOS

   Już ginę! Już przed sobą widzę śmierci bramy!

   TEZEUSZ

   Odchodzisz? Nie oczyścisz ręki mi z tej plamy?

   HIPPOLYTOS

   1730

   Zdejmuję z ciebie, ojcze, krwawą mordu winę.

   TEZEUSZ

   Wyzwalasz moją duszę? Powiedz mi, nim zginę.

   HIPPOLYTOS

   Łowczynię Artemidę biorę tu na świadka!

   TEZEUSZ

   O dziecię me najdroższe! O dobroci rzadka!

   HIPPOLYTOS

   Pociechę miej tę samą z twych synów, mych braci.

   TEZEUSZ

   1735

   O duszo przeszlachetna! Któż ci to zapłaci?

   HIPPOLYTOS

   Bądź zdrów, bądź zdrów na wieki, ty mój ojcze luby!

   TEZEUSZ

   Nie umrzesz, wyjdziesz z tego, wszak nie chcesz mej zguby!?

   HIPPOLYTOS

   Wyszedłem już prawdziwie! Wnet mnie śmierć zamroczy.

   Już koniec! Ojcze drogi, zasłoń-że mi oczy.

   Umiera.

   TEZEUSZ

   opuszcza zwłoki na ziemię, przysłania powieki zmarłego, po czym służba bierze mary i zanosi je wraz z zwłokami do zamku.
   1740

   Ateny święte, Pelopsa dzierżawy!

   Jakiż to człowiek uchodzi wam prawy!

   A ja, któremu smutny żywot idzie,

   Będę pamiętał wiecznie o Kiprydzie!

   Odchodzi za zwłokami.

   CHÓR

   odchodząc

   W nas wszystkich uderzył ten cios

   1745

   Niespodziewanie!

   Skargi popłyną w głos

   I spłyną rzeki łez,

   Bo gdzie żałości jest kres,

   Któż płakać przestanie,

   1750

   Jeżeli grom

   W najlepszy bije dom?!…

   Zamknij
   Proszę czekać…