Spis treści

  1. Chrystus: 1
  2. Król: 1
  3. Narodziny: 1
  4. Radość: 1

  Dzisiaj w Betlejem…

  1

  Chrystus, Narodziny, RadośćDzisiaj w Betlejem[1], dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,

  Że Panna czysta[2], że Panna czysta porodziła Syna.

  Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi[3],

  Anieli[4] grają, Króle[5] witają,

  5

  Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

  Cuda, cuda ogłaszają.

  Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje[6],

  I Józef stary[7], i Józef stary Ono[8] pielęgnuje.

  Chrystus się rodzi itd.

  10

  Chociaż w stajence[9], chociaż w stajence Panna Syna rodzi,

  Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce ludzi oswobodzi.

  Chrystus się rodzi itd.

  KrólI trzej królowie, i trzej królowie od wschodu przybyli

  I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.

  15

  Chrystus się rodzi itd.

  Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,

  Króla nad królmi[10], króla nad królmi uwielbić Chrystusa.

  Chrystus się rodzi itd.

  Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś nasz wieczny Panie,

  20

  Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie.

  Chrystus się rodzi itd.

  Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony,

  Sławimy Ciebie, sławimy Ciebie Jezu niezmierzony.

  Chrystus się rodzi itd.

  Przypisy

  [1]

  Betlejem — miasto w Judei, miejsce narodzenia Chrystusa. [przypis edytorski]

  [2]

  Panna czysta — Maryja. [przypis edytorski]

  [3]

  Pan oswobodzi — obecnie śpiewa się: nas oswobodzi. [przypis edytorski]

  [4]

  anieli — dziś popr. forma M. lm: aniołowie. [przypis edytorski]

  [5]

  Króle — dziś popr. forma M. lm: królowie. [przypis edytorski]

  [6]

  piastować (daw.) — opiekować się. [przypis edytorski]

  [7]

  stary — dziś częściej śpiewa się „święty” [przypis edytorski]

  [8]

  ono — dziś popr.: je. [przypis edytorski]

  [9]

  Chociaż w stajence — śpiewa się również: choć w stajeneczce. [przypis edytorski]

  [10]

  nad królmi — dziś popr. forma N. lm: nad królami. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…