Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 414 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Śmierć Buddy → ← Śmierć wtóra

Spis treści

  1. Cień: 1
  2. Czas: 1
  3. Las: 1
  4. Lato: 1
  5. Motyl: 1
  6. Przemijanie: 1 2
  7. Sen: 1 2 3 4
  8. Stworzenie: 1
  9. Śmierć: 1
  10. Śpiew: 1
  11. Wieś: 1
  12. Życie snem: 1
  pisownia łączna/rozdzielna: z pod > spod; poto > po to; nawskroś > na wskroś; napozór > na pozór; niema > nie ma; naoścież > na oścież;
  pisownia s/z (ubezdźwięcznienie): z pod > spod;

  fleksja: o tem > o tym; mię > mnie;

  interpunkcja: lipce i sierpnie i wrześnie > lipce i sierpnie, i wrześnie;

  Bolesław LeśmianDziejba leśnaSen wiejski

  1
  WieśSenŚni mi się czasem wieś, którą wbrew losom
  Wysiłkiem marzeń przymuszam do trwania,
  Czując, jak przymus co chwila jej wzbrania
  Zniknąć, gdy właśnie zmyślonym niebiosom,
  5
  Oczyma ledwo naznaczyłem w próżni
  Miejsce spotkania snu mego z błękitem.
  Drzewa mnie nęcą naocznym rozkwitem —
  Czasem się tylko jakiś liść opóźni
  Lub gałąź, nie tak zjawiona, przez szpary
  10
  Snu w mrok wybiegnie ponad snu zamiary…
  A zresztą — wieczór żmudny, nieustanny,
  Z pola znużone wracają dziewczęta,
  Wadząc spódnicą o złote dziewanny[1],
  O których sen mój, że śnią się, pamięta.
  15
  A kroki dziewcząt — uparte, bezgłośne
  I jednoczesne i dziwnie nieznośne,
  Jakby szły po to, by mi tylko dowieść,
  Że idą, dbałe o pył, co się zrywa
  Spod stóp ku zorzy. I, jak we śnie bywa,
  20
  Gdy życie wkracza we własną opowieść,
  Wiem o nich wszystko… A one mą wiedzę
  Zgadują na wskroś, że nie ta i pusta,
  I dalej idą, wypełniając miedzę
  I umiejętnie rozchylając usta
  25
  Jakby do śpiewu. Sen, StworzenieŚpiewChoć śpiewu nie słyszę,
  Wiem, że śpiewają — i wsłuchany w ciszę
  Ich warg, niemotą drętwych beznadziejną,
  Te słowa chwytam na pozór kolejno:
  «Czy kto nas wyśnił? I skąd nasza dola?
  30
  I czy to prawda, że wracamy z pola?
  I czy to prawda, że my w sobie — żywe?
  Śnijmy się nadal — zgodne i cierpliwe!»
  Choć słów tych nie ma, lecz słyszę je w chwili,
  Kiedy pomyślę, że tak być powinno.
  35
  Zorza ku głębiom strumieni się chyli,
  Ściekając złotem i purpurą płynną,
  Bieleją brzozy, krwawią się czereśnie —
  Wszystko to we śnie.
  Wszystko to we śnie. Gdy chylę w sen głowę,
  40
  Dziewczęta chylą tak samo swe skronie…
  LasPrzechodzą teraz przez nagłą dąbrowę,
  Której nie było, a która, ustronie
  Wprzód upatrzywszy, w sieć snu siebie chwyta
  I na spotkanie idącym rozkwita,
  45
  Szumiąc zieleni zaklętą pierwszyzną,
  Nieprzewidzianą, a bujną i żyzną,
  Wśród której życie, przemieszane z zorzą,
  Przeświecające wraz z niebem przez liście,
  CieńPurpurowieje mętnie i cieniście.
  50
  Na widnokręgu obłoki się mnożą.
  MotylOd dziewcząt cienie padają ukośne
  I jednoczesne i dziwnie nieznośne,
  Jak gdyby po to wysnuły się drogą,
  Aby mi dowieść, że mają od kogo
  55
  I na co upaść… I błędne motyle
  Na pokaz, z trudem swój kształt w zorzy trwalą[2].
  Teraz chcę zliczyć tłum dziewcząt, co falą
  Płynie po kwiatach — jest tyle a tyle,
  To wszystko, — liczby określić nie umiem,
  60
  Ale ją na wskroś i żywcem rozumiem,
  Jak gdyby była nie liczbą, lecz spadem
  Ciał w głąb na oścież rozwartego ducha.Czas, Lato, Przemijanie
  Już czerwiec, skrząc się, biegnie moim sadem,
  A w chacie mojej — noc lipcowa, głucha,
  65
  A w polu wieczór dogasa sierpniowy.
  Jakiż to miesiąc zmącił sny mej głowy?
  Mijają lipce i sierpnie, i wrześnie…
  Wszystko to we śnie.
  SenWszystko to we śnie! I wszystko przemija,
  70
  Nie przemijając. I trwa wieś niczyja
  I wieczór, złotą znakowany smugą.
  O, jakże znikąd i jakże już długo
  Idą te z pola znużone dziewczęta!
  I ja wraz z nimi! Bo i mnie też pęta
  75
  Żądza przebycia nad strumieni wodą
  Nagłego lasu, co złudnie się spiętrza,
  Życie snemAle nie mogę wejść cały do wnętrza
  Mego snu: jestem sam sobie przegrodą.
  Choć w nim się błąkam, choć dłońmi obiema
  80
  Dotykam kwiatów, wiem, że mnie tam nie ma.
  Dziewczęta wzajem poprzez mgieł błękitność
  Wskazują sobie moją tam niebytność
  I sad, gdzie mogłem w cieniu grusz i śliwek
  Czekać na przyjście ich wśród drzew bezładu,
  85
  I popod płotem tego właśnie sadu
  Siadają rzędem na wspólny przyśniwek
  O tym, co serce niewoli do bicia —
  Czy pozyskanie, czyli strata życia?
  I o tym jeszcze, co słodsze dla ciała —
  90
  Sen, który gaśnie, czy jawa, co pała?
  I o tym jeszcze, skąd przyszła ich dola?
  I czy to prawda, że wracają z pola?
  I czy to prawda, że zjawiona w ciszy
  Pierś ich tym żyje, że swój oddech słyszy?
  95
  Sen, Śmierć, PrzemijanieI tak śnią chórem chciwie, pracowicie,
  Dłonią w swych piersiach przytrzymując życie,
  A która dośni do końca — ta gaśnie.
  Gasną kolejno, bez żalu. Już właśnie
  W ostatniej tli się snu reszta ostatnia,
  100
  Która się w zorzy jeszcze wyszkarłatnia,
  A i ta z wolna do śmierci nawyka
  I w mgle samochcąc bez śladu zanika,
  W tej mgle, co w dal się rozwiewa bezkreśnie…
  Wszystko to we śnie.

  Przypisy

  [1]

  dziewanna — roślina zielna z niewielkimi żółtym kwiatami na wysokiej łodydze. [przypis edytorski]

  [2]

  trwalić się (neol.) — trwać, utrwalać się. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x