Motyw: Lot w utworze Druga ojczyzna (tomik)

Motyw: Lot