TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Krew: 1
  2. Patriota: 1
  3. Polak: 1
  4. Sława: 1
  5. Żołnierz: 1
  6. Żyd: 1

  pisownia łączna / rozdzielna: przytem > przy tym

  pisownia joty: Austryaka > Austriaka

  fleksja: przytem > przy tym

  interpunkcja - dodano przecinek: Był to Berko, sławny Żyd; Szkody broił im niezmierne,/ Bez pardonu bił ich nawet

  Był to Berko sławny Żyd

  1

  Żyd, Polak, Sława, Krew, Patriota, ŻołnierzBył to Berko, sławny Żyd!

  Człek sumienny — Polak prawy[1],

  Nie kwaterką[2], ni szacherką[3],

  Lecz się krwią dorobił sławy!

  5

  Nikt sobie nie miał za wstyd

  Służyć pod nim; — bo choć Żyd,

  Był on tęgim wojownikiem, —

  Przy tym panem pułkownikiem. —

  Za Kościuszki zaczął służyć

  10

  I Moskalom skórę łatał.

  Gdy nie stało naczelnika,

  Nie dał się pan Berko zdurzyć[4],

  W rękę pika, na konika,

  Z Francuzami wnet się zbrata,

  15

  Bonapart[5] zrobił go szefem,

  Więc Moskala znowu łoił,

  A którego tylko spłatał,

  Ten się pewno nie wygoił. —

  Potem pod księciem Józefem,

  20

  Gdy przyszło na Austriaka,

  Bił w dwójnasób! bo wet za wet,

  Za Żyda i za Polaka!

  Szkody broił im niezmierne,

  Bez pardonu bił ich nawet,

  25

  A co palnął w pysk lub głowę,

  ”Na ci[6] Sz……[7] za koszerne,

  ”Na ci Sz…… za świeczkowe”. —

  Przypisy

  [1]

  prawy (podn.) — szlachetny, uczciwy. [przypis edytorski]

  [2]

  kwaterka (daw.) — szklanka o pojemności 1/4 litra. [przypis edytorski]

  [3]

  szacherka — szachrajstwo, oszustwo. [przypis edytorski]

  [4]

  zdurzyć (daw.) — odurzyć, oszołomić; oszukać. [przypis edytorski]

  [5]

  Bonapart, własc. Napoleon Bonaparte (1769–1821) — cesarz fr. w latach 1804–1814 i 1815. Jeden najwybitniejszych mężów stanu, przywódców, strategów, reformatorów ustroju państwowego i prawa. W polskiej tradycji w okresie zaborów z jego osobą wiązano ogromne nadzieje na odzyskanie niepodległości. [przypis edytorski]

  [6]

  na ci (daw. a .gw.) — a masz. [przypis edytorski]

  [7]

  Sz…… — prawdop.: Szwabie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...