TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Dziecko: 1
  2. Matka Boska: 1
  3. Muzyka: 1
  4. Sen: 1
  5. Zabawa: 1

  A cóż z tą Dzieciną…

  1

  DzieckoA cóż z tą Dzieciną będziem czynili,

  Pastuszkowie mili, że się nam kwili[1]?

  Zaśpiewajmy Jej wesoło

  I obróćmy się z Nią w koło,

  5

  Hoc, hoc, hoc, hoc.

  Podobno Dzieciątko że głodne, płacze;

  Dlatego tak z nami nierado[2] skacze:

  Więc ja Mu dam kukiełeczkę[3]

  I masełka osełeczkę[4],

  10

  Pa, pa, pa, pa.

  Matka BoskaCzy bez Matuleńki płacze Dziecina

  Więc Ją do miłego zaprośmy Syna:

  Mama, mama do Dziecięcia,

  Utul tego płacz Panięcia[5],

  15

  Ma, ma, ma, ma.

  Czy dlatego płacze ma Złota Duszka,

  Że nie ma Józefa w domu staruszka[6]:

  Wiec Józefa zawołajmy,

  I ciesząc Je, zaśpiewajmy:

  20

  Ta, ta, ta, ta.

  MuzykaAlbo Pacholęciu [7] w dudki[8] zagrajmy,

  I na piszczałeczkach rozweselajmy:

  Li li li li moje dudki,

  Skacz, Robaczku mój malutki.

  25

  Li, li, li, li.

  Nie tak, nie tak cieszcie miłą Dziecinę,

  Ja Mu wnet laleczkę piękną uwinę:

  Lala, lala moje Dziecię,

  Lala, lala moje życie.

  30

  La, la, la, la.

  Jeszcze i kąpiołkę[9] Mu nagotujmy[10],

  Na kąpiel serdecznych łez nie żałujmy;

  O, Dziecino, hul hul hul hul,

  Ja już płaczę, Ty się utul.

  35

  Hul, hul, hul, hul.

  SenJużci nie chce płakać Dziecina dłużej,

  Ale ukojone oczęta mruży:

  Wiec Ją włóżmy w kolebeczkę,

  Zaśpiewajmy Jej piosneczkę.

  40

  Lu, lu, lu, lu.

  Ale drżysz od zimna, mój Aniołeczku,

  Leżąc w tym kamiennym, zimnym żłóbeczku:

  Więc z osiołkiem oraz z wołem,

  Chuchać bedziem na Cię społem[11].

  45

  Chu, chu, chu, chu.

  ZabawaPókiż tego będzie[12]? Dość tego dzieci;

  A czemuż nie idzie spać drugi, trzeci?

  Dosyć osieł[13] i wół beczy,

  Budzą Dziecię, nie do rzeczy[14].

  50

  Spać, spać, spać, spać.

  Przypisy

  [1]

  kwilić — cicho płakać. [przypis edytorski]

  [2]

  nierado (daw.) — niechętnie. [przypis edytorski]

  [3]

  kukiełeczka — tu: ciasto w formie ludzkiej figurki. [przypis edytorski]

  [4]

  osełeczka — zdrobnienie od „osełka”, co oznacza owalną bryłkę masła. [przypis edytorski]

  [5]

  panię — dziecko wysokiego rodu. [przypis edytorski]

  [6]

  staruszka — według tradycji Józef, poślubiając Maryję, był od niej dużo starszy. [przypis edytorski]

  [7]

  pacholę — dziecko, chłopiec. [przypis edytorski]

  [8]

  dudki — zdrobnienie od „dudy”, instrument ludowy złożony z piszczałek, do których powietrze było wtłaczane ze skórzanego worka. [przypis edytorski]

  [9]

  kąpiołka — zdrobnienie od „kąpiel”. [przypis edytorski]

  [10]

  nagotować — przygotować. [przypis edytorski]

  [11]

  społem — razem, wspólnie. [przypis edytorski]

  [12]

  pókiż tego będzie — sens: jak długo jeszcze będzie trwać ta zabawa? [przypis edytorski]

  [13]

  osieł — dziś popr.: osioł. [przypis edytorski]

  [14]

  nie do rzeczy — bez sensu. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...