Kazanie

Sortuj:

O gatunku

Kazanie

Najważniejsi twórcy
P. Skarga

Rodzaj przemówienia religijnego wygłaszanego przez kapłana w trakcie uroczystości liturgicznych, komentującego ewangelie, wyjaśniającego podstawy wiary lub przekazującego nauki moralne. Odmianą kazania może być homilia, której celem jest objaśnienie fragmentów z Pisma Świętego. Niektóre kazania (np. autorstwa uznanego kaznodziei) mogą być łączone w zbiory i wydawane drukiem.