Dramat historyczny

Sortuj:

dramaty historyczne

O gatunku

Dramat historyczny

Najważniejsi twórcy
W. Szekspir, Ch. Marlowe, V. Kudirka, J. Słowacki, A. Asnyk, S. Wyspiański

Odmiana dramatu, którego tematyka nawiązuje do historii danego narodu lub dziejów powszechnych. Jego rozwój nastąpił w czasach nowożytnych, chociaż wątki historyczne występowały już w dramatach antycznych. Za jedne z najpopularniejszych dramatów historycznych uznawane są utwory Szekspira, takie jak Ryszard II, Henryk V, Henryk VI, Ryszard III, oparte na wydarzeniach znanych z historii Anglii. W Polsce dramaty historyczne pisał m.in. Juliusz Słowacki, Adam Asnyk i Stanisław Wyspiański.

  • Ilona Kalamon