Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 440 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5729 darmowych utworów do których masz prawo

Język Język

Autor: Marek Aureliusz,
gatunek: Esej

  • Marek Aureliusz X
  1. Cover
    tłum. Marian Reiter
    Epoka: Starożytność Rodzaj: Epika Gatunek: Esej

    Ważna i nietypowa książka w kulturze europejskiej. Napisana przez Rzymianina – po grecku. Powstała w II wieku naszej ery, pozostawała bez odzewu aż do X wieku, kiedy zaczęto ją cytować w Bizancjum, w Europie Zachodniej stała się znana dopiero po publikacji łacińskiego tłumaczenia w połowie XVI wieku. Pisana w pogranicznej twierdzy oraz w obozach wojskowych w trakcie kampanii przeciwko barbarzyńcom, niemalże nie zawiera odniesień do wojny i armii. Stworzona przez władcę imperium liczącego dziesiątki milionów mieszkańców, dowódcę doskonale zorganizowanej armii, stanowi ciąg luźnych zapisków, bez planu porządkującego koncepcyjnie całość. Napisana przez cesarza i filozofa, cechuje się prostym, szczerym językiem, bez wywyższania się z pozycji monarchy lub mędrca.

    Rozmyślania, w większości greckich rękopisów znane pod tytułem Do siebie samego, to zapis prywatnych, adresowanych do samego siebie przemyśleń na temat życia i śmierci, ludzkich ograniczeń i niedoskonałości, błahości codziennych kłopotów wzbudzających w nas zbyt duże emocje. Źródło inspiracji i swoisty przewodnik samodoskonalenia i stosowania właściwej perspektywy, by żyć szczęśliwie i z pożytkiem dla innych.

Wybrane utwory

Marek Aureliusz

Rozmyślania

Motywy i tematy

A

Ambicja (1)

B

Błądzenie (4)

Bogini (1)

Bóg (4)

Brud (2)

Buntownik (1)

C

Ciało (11)

Cierpienie (3)

Cnota (7)

Czas (6)

Czyn (9)

D

Dobro (8)

Drzewo (1)

Duch (2)

Duma (2)

Dusza (15)

Dziecko (3)

Dźwięk (1)

F

Filozof (16)

G

Głupiec (1)

Głupota (1)

Gniew (8)

Gospodarz (1)

Grzech (1)

Grzeczność (2)

Gwiazda (2)

H

Historia (2)

I

Imię (1)

K

Kondycja ludzka (51)

Korzyść (3)

Krzywda (2)

Książka (2)

L

Los (3)

Lud (1)

M

Matka (2)

Mądrość (13)

Mędrzec (4)

Miłosierdzie (2)

Miłość (4)

Modlitwa (1)

N

Nadzieja (1)

Narodziny (1)

Natura (20)

Nauczyciel (2)

Nauka (3)

Niebo (1)

Nienawiść (2)

Nieśmiertelność (2)

O

Obowiązek (3)

Obraz świata (34)

Obyczaje (1)

Odrodzenie (2)

Odwaga (1)

Ogień (2)

Ojciec (1)

Okręt (1)

P

Państwo (1)

Pieniądz (1)

Piękno (3)

Pobożność (2)

Pochlebstwo (2)

Podróż (1)

Pogarda (2)

Pokora (3)

Polowanie (1)

Pozory (3)

Praca (6)

Praca organiczna (3)

Prawda (11)

Prawo (1)

Przemiana (12)

Przemijanie (24)

Ptak (1)

R

Radość (4)

Religia (1)

Rośliny (1)

Rozkosz (4)

Rozum (22)

S

Sen (1)

Siła (4)

Sława (3)

Słońce (1)

Słowo (2)

Smutek (2)

Społecznik (4)

Sprawiedliwość (15)

Starość (1)

Strach (1)

Strój (1)

Stworzenie (1)

Syn (1)

Szczęście (8)

Szkoła (2)

Sztuka (2)

Ś

Śmierć (14)

Światło (2)

T

Teatr (1)

Trup (1)

U

Ucieczka (3)

Umiarkowanie (18)

V

Vanitas (5)

W

Wiara (1)

Wiedza (2)

Wina (2)

Władza (4)

Wolność (2)

Wspomnienia (1)

Współpraca (2)

Wzrok (1)

Z

Zabobony (1)

Zaświaty (2)

Zbrodnia (1)

Zdrada (1)

Ziemia (1)

Zło (5)

Złodziej (1)

Ż

Życie snem (1)

Autor: Marek Aureliusz

Ur.
26 kwietnia 121 w Rzymie
Zm.
17 marca 180 w Vindobonie (Wiedeń)
Najważniejsze dzieła:
Rozmyślania

Marek Aureliusz (łac. Marcus Aurelius Antoninus), cesarz rzymski, filozof stoicki. Po śmierci ojca w roku 130 jako 11-latek został adoptowany przez swego dziadka, trzykrotnego konsula, prefekta Rzymu i przyjaciela cesarza Hadriana. Otrzymał staranne, wszechstronne wykształcenie, pobierając nauki u najlepszych nauczycieli. Zgodnie z wolą Hadriana w roku 138 został razem z Lucjuszem Werusem usynowiony przez swego wuja Antonina Piusa, którego cesarz wyznaczył na swojego następcę. Od roku 161 do 180 jako następca Antonina Piusa był cesarzem rzymskim, sprawując rządy wspólnie ze swoim przybranym bratem aż do jego śmierci w roku 169, następnie od roku 177 wspólnie ze swoim synem Kommodusem. Za panowania Marka Aureliusza imperium rzymskie pokonało na wschodzie odrodzone państwo Partów, lecz powracające wojska rozniosły wielką, trwającą kilkanaście lat zarazę. Wykorzystując osłabienie Rzymian, wasalne dotąd plemiona germańskie i sarmackie przekroczyły granicę na Dunaju i wdarły się głęboko na terytorium państwa rzymskiego. Marek Aureliusz wyparł najeźdźców, po czym podjął decyzję o podboju ich ziem w kotlinie karpackiej i przyłączeniu jako nowych prowincji. Zwycięską wojnę z Markomanami, Kwadami i Jazygami o tereny dzisiejszych Węgier, Moraw i Słowacji przerwała nagła śmierć cesarza w Vindobonie, obecnym Wiedniu.

Marek Aureliusz był stoikiem, autorem zbioru prywatnych notatek znanych pod tradycyjnym tytułem Rozmyślania. Głosił w nich potrzebę panowania nad emocjami, odrzucenia pogoni za bogactwem, przyjemnościami i sławą, odnoszenia się do innych ludzi z życzliwością, pracowitości i sumienności w wypełnianiu obowiązków. W swoich zapiskach dawał wyraz poczuciu odpowiedzialności związanej ze sprawowaniem władzy, pojmowanej jako służba społeczeństwu.

Marek Aureliusz w Wikipedii

Gatunek: Esej

Brak opisu.
Zamknij

* Ładowanie