Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 454 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wesprzyj!

Lili Rodał

Sortuj:

O autorze

Lili Rodał

Ur.
1927 r. w Kraków
Zm.
1944 r.
Najważniejsze dzieła:
Getto (2012)

Będzińska poetka narodowości żydowskiej. Imię pojawia się także w zapisie Lila. O autorce zachowały się szczątkowe informacje zamieszczone jako adnotacja w teczce z jej wierszem w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego: ,Będzin, Oświęcim 1943, lat 19, zginęła w r. 1944".

Wiersz Getto został przekazany do zbiorów Centralnego Komitetu Żydów Polskich, działającego w latach 1944--1950. Ukazał się drukiem po raz pierwszy w antologii Tango łez śpiewajcie muzy. Poetyckie dokumenty Holokaustu w opracowaniu Bożeny Keff (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2012).

W archiwach Instytutu Yad-Vashem zachowały się dokumenty (m.in. spis ludności Będzina z 1939 r. oraz spis mieszkańców będzińskiego getta) dotyczące Lili Rodał urodzonej w 1927, co pokrywa się w dużym stopniu z informacjami z Archiwum ŻIH, jednak wskazuje, że w momencie śmierci miała najwyżej 17, a nie 19, lat. W dokumentach jako miejsce urodzenia podano Kraków.