Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Wesprzyj kolejną publikację

Dzięki Twojemu wsparciu w bibliotece zostanie opublikowana pozycja, na którą nie mamy innego finansowania.

Książka będzie dostępna w bibliotece dla wszystkich za darmo w różnych formatach.

Zebraną kwotę przeznaczymy na wykonanie korekty tekstu lub redakcji merytorycznej. Zanim to się jednak stanie, musimy książkę opracować technicznie, by udostępnić ją w formatach: PDF, MOBI, EPUB, FB2, TXT i HTML.

Jak to działa?

Akcja umożliwia przekazanie darowizny na publikację mającą powiększyć zasoby biblioteki Wolne Lektury. Na konkretną publikację zbieramy środki przez kilka tygodni. Jeśli w tym czasie nie uda nam się zebrać potrzebnej kwoty, środki przeznaczymy na digitalizację i redakcję pozostałych książek czekających na wydanie. Na ten sam cel trafią wszelkie pozostałe ze zbiórek nadwyżki. W wyjątkowych sytuacjach możemy dofinansować książkę ze środków pozyskanych z innych źródeł darowizn (np. z 1%).

Wspierając naszą bibliotekę, możesz zostawić swoje dane - będą nam potrzebne, by poinformować Cię o wyniku akcji. Przekazywanie nam danych osobowych jest dobrowolne - nie będziemy ich udostępniać innym organizacjom. Twoje imię i nazwisko lub pseudonim umieścimy na liście darczyńców. Zastrzegamy sobie prawo do niezamieszczania pseudonimów niecenzuralnych i uznawanych powszechnie za obraźliwe.

Jak liczymy koszty?

Koszt przygotowania i publikacji książki obejmuje redakcję techniczną, korektę tekstu i sprawdzenie przypisów źródła lub redakcję merytoryczną, prace informatyczne i koszty organizacyjne. W niektórych przypadkach - także tłumaczenie. Podstawą kosztu redakcji i przekładu jest liczba stron maszynopisu opracowywanej pozycji. Koszt informatyczny i organizacyjny obliczany jest jako procent kosztu redakcyjnego.

Tłumaczenie - jeśli dotyczy

Tłumaczenie zamawiamy, jeśli do tej pory książka nie była jeszcze tłumaczona na język polski lub jeśli istniejący przekład nie jest w domenie publicznej.

Wolne Lektury mogą udostępniać tylko te utwory, które są w domenie publicznej, a więc autorka lub autor zmarł co najmniej 70 lat temu, lub które zostały już udostępnione na jednej z wolnych licencji, lub które zostały stworzone na zamówienie Wolnych Lektur z przeniesieniem praw.

Według prawa tłumaczenie jest nowym utworem. To oznacza, że istnieje ogromna kolekcja utworów ważnych dla europejskiej i światowej kultury, które w oryginale są co prawda już dostępne w domenie publicznej, ale których tłumaczenia ciągle są objęte prawami autorskimi. Jeśli nie uda się pozyskać wolnej licencji do istniejącego tłumaczenia,
Wolne Lektury starają się uzupełniać swoją kolekcję, zlecając nowe tłumaczenie. Dzięki temu dzieła z kanonu literatury staną się dostępne dla tysięcy nowych czytelników i czytelniczek, którzy z różnych powodów nie sięgają po książki drukowane (np. mieszkają na terenach defaworyzowanych, mają dysfunkcje związane z czytaniem, korzystają z kultury wyłącznie za pośrednictwem nowych technologii).

Więcej o zasadach dot. tłumaczeń dla Wolnych Lektur dowiesz się tutaj.

Redakcja techniczna i korekta, redakcja merytoryczna

Pierwszy etap to redakcja techniczna - formatowanie tekstu znacznikami WL-XML, stworzenie metadanych i przygotowanie książki do zamieszczenia w bibliotece. Dzięki tagowaniu możemy tekst automatycznie eksportować do wszystkich formatów (HTML, PDF, MOBI, EPUB). To zadanie musi być wykonywane przez odpowiednio przeszkoloną osobę.

Kolejny etap to korekta i sprawdzenie przypisów źródła.

Zrobienie pełnej redakcji merytorycznej obejmuje korektę, uwspółcześnienie pisowni, dodanie przypisów i oznaczenie motywów, a często też porównanie z innymi wydaniami czy tłumaczeniami.

Prace informatyczne i koszty organizacyjne

Prace informatyczne i koszty organizacyjne wyceniane są ryczałtowo jako 50% kosztów publikacji. Koszty utrzymania serwerów są tutaj pomijalne: kluczowe są koszty rozwoju oprogramowania do digitalizacji, udostępniania, narzędzi eksportu i dodatkowych funkcjonalności. Dokumentacja zakresu prac dostępna jest w naszym publicznym repozytorium git, gdzie na bieżąco publikujemy pełny kod serwisu: zarówno jego części redakcyjnej jak i witryny internetowej. Na koszty organizacyjne składają się koszty wynajęcia lokalu, w którym prowadzone są prace, koordynacji zadania, sprawozdawczości, sekretariatu, księgowości, materiałów biurowych, drukowania, telefonów, internetu itd.