Motyw: Król

Twórczość

powieść grozy Starożytność Średniowiecze Renesans Barok Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Modernizm Dwudziestolecie międzywojenne Współczesność Aforyzm Ajschylos Edmondo de Amicis Artykuł Bajka Ballada Honoré de Balzac Baśń Charles Baudelaire Władysław Bełza Aloysius Bertrand Giovanni Boccaccio Tadeusz Boy-Żeleński Giacomo Giovanni Casanova Miguel de Cervantes Saavedra Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort chanson de geste Uriel Waldo Cutler Józef Czechowicz Zofia Daszyńska-Golińska Kazimierz Deczyński Demostenes Dialog Antonina Domańska Dramat Dramat antyczny Dramat romantyczny Dramat szekspirowski Dramat współczesny Adolf Dygasiński Dziennik Epika Epos Esej Farsa Felieton Agnieszka Frączek Gawęda szlachecka Seweryn Goszczyński Jacob i Wilhelm Grimm Halina Górska Fryderyk Hebbel Paul Heyse Klementyna z Tańskich Hoffmanowa Homer Humoreska Hymn Alfred Jarry Jasełka Alter Kacyzne Franciszek Karpiński Jan Kasprowicz Kazanie Søren Kierkegaard Andrzej Kijowski Rudyard Kipling Jędrzej Kitowicz Wespazjan Hieronim Kochowski Komedia Maria Konopnicka Michał Dymitr Krajewski Ignacy Krasicki Zygmunt Krasiński Józef Ignacy Kraszewski Ksenofont Legenda Bolesław Leśmian Liryka Tadeusz Miciński Adam Mickiewicz Andrzej Frycz Modrzewski Michel de Montaigne Charles de Montesquieu (Monteskiusz) Alfred de Musset Tadeusz Nalepiński Friedrich Nietzsche Autor nieznany Cyprian Kamil Norwid Nowela Opowiadanie Eliza Orzeszkowa Pamiętnik Blaise Pascal Jan Chryzostom Pasek Icchok Lejb Perec Pieśń Pietro Aretino Edgar Allan Poe Poemat Poemat dygresyjny Poemat heroikomiczny Poemat prozą Wacław Potocki Powiastka filozoficzna Powieść powieść dla dzieci i młodzieży powieść dworna Powieść epistolarna powieść historyczna powieść obyczajowa Powieść poetycka powieść przygodowa Marcel Proust Bolesław Prus Ksawery Pruszyński Stanisław Przybyszewski Przypowieść Psalm François Rabelais Maria Ratuld-Rakowska Mikołaj Rej Reportaż Reportaż podróżniczy Władysław Stanisław Reymont Rainer Maria Rilke Różne Jean-Jacques Rousseau Rozprawa Rozprawa polityczna Lucjan Rydel Henryk Rzewuski Antoine de Saint-Exupéry Satyra Fryderyk Schiller William Shakespeare (Szekspir) Józef Siemiradzki Henryk Sienkiewicz Piotr Skarga Juliusz Słowacki Sofokles Stanisław Staszic Robert Louis Stevenson Władysław Syrokomla Mikołaj Sęp Szarzyński Władysław Szlengel Stefan Szolc-Rogoziński Torquato Tasso William Makepeace Thackeray Alexis de Tocqueville Tragedia Traktat Stanisław Trembecki Mark Twain François Villon Voltaire (Wolter) Wergiliusz Wiersz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) Gerard Witowski

Motyw: Król

Motyw dotyczy różnych wizerunków królów zapisanych w literaturze, jak również zagadnień dotyczących sprawowania władzy królewskiej (np. w satyrze Krasickiego Do króla, czy w dramatach Shakespeare'a). Problematyką związaną z władzą królewską (np. znaczeniem jej dziedziczności) zajmował się również Ignacy Krasicki. Biskup-poeta przekornie zwracał się do Stanisława Augusta w satyrze Do króla:
,,Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka.
Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka.
Gdy więc ganię zdrożności i zdania mniej baczne,
Pozwolisz, mości królu, że od ciebie zacznę.
Jesteś królem, a czemu nie królewskim synem."
(zob. też: dwór, dworzanin, błazen, rycerz, zamek).