Motyw: Egzorcyzm

Dybuk

Sz. An-ski

Dybuk

Biada mi! Wszystkie moce świata sprzysięgły się przeciw mnie. Najstraszliwsze, nie znające litości duchy szarpią...

Czytaj więcej

Motyw: Egzorcyzm

Jest to specyficzna odmiana modlitwy oraz charakterystyczny w naszej kulturze obrzęd wygnania diabła (a więc zła) z ludzkiej duszy; występuje np. w Dziadach Mickiewicza.