Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Obowiązek: 1
  2. Patriota: 1
  3. Poświęcenie: 1
  4. Rycerz: 1
  5. Siła: 1

  Kazimierz Przerwa-TetmajerZbroja Zawiszy[1]

  1

  A kiedy się zabierała wyprawa krzyżowa,

  przyszedł Czarny Pan Zawisza[2] Sulimczyk[3] z Garbowa

  do płatnerza[4] sławetnego krakowskiego cechu[5],

  co w fartuchu stał i z młotem, arcymistrz od miechu;

  5

  który witał go pokłonem, znał rycerza z twarzy,

  zaś Zawisza mu na ramię rękę sparł[6] i gwarzy[7]:

  «Słyszałeś to, bracie, o tym, że cny król Jagiełło[8]

  wbrew[9] rycerzom pod krzyżami[10] krwawe podjął dzieło;

  już poluje het po puszczach i zwierzynę bije,

  10

  aby miało jeść co wojsko, gdy dźwigną kopije.

  A gdy z dala u cesarza rzymskiego na dworze,

  gdziem w estymie[11] był okrutnej i w srogim honorze,

  ObowiązekRycerzposłyszałem, że się Polska do boju porywa,

  wrazem[12] jechał, aby łańcuch nie był bez ogniwa.

  15

  Uróbże mi, proszę, bracie, zbroję, jak się patrzy,

  nową zbroję na bój święty, od tego nie gładszy[13],

  jaki ze mną Aragonu król Jan[14] niegdy zwodził,

  a któregom wyparł z siodła, ledwom go ugodził[15].

  Ma być zbroja hartowana z grubej w plecach blachy,

  20

  abym ciężki był na koniu, jak krakowskie gmachy;

  ma być zbroja szmelcowana[16], bym jak miesiąc lśnił się,

  by poznali, gdzie Zawisza i kędy[17] on bił się».

  Gdy powiedział tak, zaraz się mistrz zabrał do pracy,

  kazał sobie dać do miechów dwóch tęgich duchacy[18],

  25

  by dmuchali wiatr na węgle, a sam miarę bierze,

  by Zawiszy postać zmierzyć. «Mierz, bracie, a szczerze[19]

  mówi rycerz — bom ci to ja nienawykły ciasno;

  lubię słyszeć brzęk zbroicy, gdy ją stalą głasną,

  i jest dla mnie to niemałą, płatnerzu, uciechą,

  30

  gdy mi dźwięknie między zbroją a sercem, jak echo.

  Już też długo Krzyżak polskie pogranicze derbił[20],

  czas, by mu się na łbie twardym polski miecz wyszczerbił;

  wstanie Polska, jak lew z leży, i mocna i mściwa,

  więc mi kuj zbrój[21], aby łańcuch nie był bez ogniwa.

  35

  Ma być zbroja hartowana z grubej w plecach blachy,

  abym ciężki był na koniu, jak krakowskie gmachy,

  Siłana ramiona kuj mi grubo, bym, gdy się zamierzę,

  taki ciężar miał u miecza, jak z kopalń mincerze[22];

  grubo kuj mi zbrój na uda i nagolenniki,

  40

  bym parł konia, jak kra drzewo, kiedy runę w szyki,

  Poświęcenie, Patriotali[23] na piersiach kuj mi cienko, cienko, jak opłatek;

  niechaj będzie stal tak cienka, jak lilii[24] płatek,

  jako lilię kuj od przodku, bym też za ojczyznę,

  jeśli Niemiec to potrafi, wziął na piersiach bliznę».

  Przypisy

  [1]

  Zbroja Zawiszy — Tetmajer był zafascynowany postacią Zawiszy Czarnego, prócz tego wiersza napisał o nim również dramat. Fascynacji daje wyraz Wesele Stanisława Wyspiańskiego: postaci Poety, wzorowanej właśnie na Tetmajerze, ukazuje się widmo Zawiszy.

  [2]

  Czarny Pan Zawisza — Zawisza Czarny z Garbowa (ok. 1370–1428), polski rycerz, przez pewien czas na służbie króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego.

  [3]

  Sulimczyk — herbu Sulima.

  [4]

  płatnerz — rzemieślnik wytwarzający zbroje płytowe.

  [5]

  cech — samorządna organizacja rzemieślników, skupiająca przedstawicieli określonego zawodu.

  [6]

  sparł — oparł.

  [7]

  gwarzyć (daw.) — rozmawiać.

  [8]

  król Jagiełło — Władysław II Jagiełło, (ok. 1362–1434), syn wlk. księcia Olgierda, wielki książę litewski, król Polski od małżeństwa z Jadwigą (1386). Dwukrotnie ochrzczony (przez matkę Juliannę w obrządku wschodnim i przez biskupów polskich przed ślubem w obrządku łacińskim), osobiście dowodził w bitwie pod Grunwaldem.

  [9]

  wbrew — przeciw.

  [10]

  rycerze pod krzyżami — Krzyżacy, pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zgromadzenie założone w czasie krucjat (ok. 1191), po upadku Królestwa Jerozolimskiego usiłowało stworzyć sobie państwo w Europie na ziemiach pogańskich Prusów i na terenie Litwy.

  [11]

  estyma — poważanie.

  [12]

  wraz (daw.) — zaraz.

  [13]

  gładki (daw.) — piękny.

  [14]

  Aragonu król Jan — właśc. książę Jan Aragoński.

  [15]

  a któregom wyparł z siodła, ledwom go ugodził — informacja o zwycięstwie Zawiszy z Janem, księciem Aragonii, jest autentyczna, jednak w rzeczywistości nastąpiło ono w 1415, więc już po wojnie polsko-krzyżackiej.

  [16]

  szmelcowany — szmelcowanie to metoda konserwacji metalu, polega na kilkakrotnym pokryciu go olejem jadalnym i każdorazowo wypaleniu. Powstaje wówczas twarda, szklista powłoka.

  [17]

  kędy (daw.) — gdzie.

  [18]

  duchac, właśc. duchacz — pomocnik rzemieślnika obsługujący miechy kowalskie.

  [19]

  szczerze — tu: obficie, nie oszczędnie.

  [20]

  derbić (gw.) — gnębić, nękać.

  [21]

  zbrój — zbroję.

  [22]

  mincerz (daw.) — rzemieślnik pracujący w mennicy.

  [23]

  li (daw.) — tylko.

  [24]

  lilii — czytamy trzysylabowo: liliji.

  Close
  Please wait...