Spis treści

   Maria KonopnickaZa kółkiem

   1

   O jak miło, o jak błogo,

   W cudny ranek ten,

   Z wiatrem lecieć na przegony,

   Hen, przez pole, hen!…

   5

   Ranek cały nad książeczką

   Przytrzymali nas…

   — Pędź kółeczko, pod pałeczką,

   Teraz igrać czas!

   Z trawek lecą jasne rosy,

   10

   Z lipy kwiecia puch…

   Gdzie nie spojrzeć, nie pomyśleć,

   Wszędzie bieg i ruch.

   Wszystko leci, wszystko śpieszy,

   Miga pole, las…

   15

   — Pędź kółeczko, pod pałeczką,

   Teraz igrać czas!

   Leci ptaszek pod niebiosy,

   Leci wietrzyk z pól.

   Złota pszczółka leci z łąki,

   20

   Niesie miody w ul!

   Nic nie drzemie, nie gnuśnieje,

   Wszystko śpieszy wraz…

   — Pędź kółeczko, pod pałeczką,

   Teraz igrać czas!

   25

   Lecą z szumem krople wody,

   W starym młynie z kół,

   Co od rana się do nocy

   Kręci w górę, w dół.

   Leci z pola bąk i huczy,

   30

   Jak najtęższy bas…

   — Pędź kółeczko, pod pałeczką,

   Teraz igrać czas!

   Leci Wisła aż do morza,

   W nieprzejrzaną dal,

   35

   Leci po niej łódka drobna,

   Z szumem modrych fal.

   Tylko się jej droga miga,

   Niby srebrny pas…

   — Pędź kółeczko, pod pałeczką

   40

   Teraz igrać czas!

   I ja biegnę, i ja lecę,

   Lekko, lubo tak,

   Może skrzydła mam u ramion,

   Jak ten polny ptak!

   45

   Cały ranek nad książeczką

   Przytrzymali nas…

   — Pędź kółeczko, pod pałeczką,

   Teraz igrać czas!

   Zamknij
   Proszę czekać…