Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Ambicja: 1
  2. Literat: 1
  3. Marzenie: 1
  4. Podróż: 1
  5. Poeta: 1
  6. Polak: 1
  7. Walka: 1

  Juliusz SłowackiZ listu do księgarza

  1

  Podróż, MarzenieJeszcze chodzą przed oczyma

  Róże, palmy, wieże, gmachy,

  Kair, Teby, Tyr, Solima,

  Mój Eustachy.

  5

  Jeszcze głowa diabła warta,

  Jeszcze morskie czuję strachy,

  Wycia hyjen, lwa, lamparta,

  Mój Eustachy.

  Jeszcze długo spocząć trzeba,

  10

  Nim przywyknę widzieć dachy

  Zamiast płócien, palm i nieba,

  Mój Eustachy.

  Poeta, Literat, Ambicja, Polak, WalkaLecz ty wyrwiesz mnie z letargu,

  Ty pomieszasz róż zapachy

  15

  Księgarskiego wonią targu,

  Mój Eustachy.

  Będę tobie wdzięcznym za to,

  Przypomnisz mi kraj i Lachy

  Zniechęceniem, troską, stratą,

  20

  Mój Eustachy.

  Ty napiszesz mi, jak stoją

  Poetycznej muzy gachy,

  I co piszą, i co broją,

  Mój Eustachy.

  25

  Dla nich rosły świeże laury

  I szczękały druku blachy,

  Gdym ja gonił Kofty, Maury,

  Mój Eustachy.

  Niech śpiewają więc Te Deum,

  30

  Żem rok zgubił, budząc Grachy

  I Scypiony w Kollizeum,

  Mój Eustachy.

  Lecz się wmieszam do antyfon,

  Na egipskie klnę się Ptachy,

  35

  Na kościoły, gdzie Bóg Tyfon[1],

  Mój Eustachy.

  Klnę się tobie i na Athor[2],

  Co w Tentyrze ma swe gmachy,

  Że się porwę, jak gladiator,

  40

  Mój Eustachy.

  Lipca d. 9 w kwarantannie Livourno 1837.

  Przypisy

  [1]

  Tyfon — bóg piekła. [przypis autorski]

  [2]

  Athor — Wenus egipska. [przypis autorski]

  Close
  Please wait...