TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Błądzenie: 1
  2. Bóg: 1
  3. Dziedzictwo: 1
  4. Historia: 1
  5. Kondycja ludzka: 1
  6. Natura: 1
  7. Ojczyzna: 1
  8. Polak: 1
  9. Prawda: 1 2
  10. Ptak: 1
  11. Religia: 1
  12. Smutek: 1
  13. Upadek: 1
  14. Wiedza: 1
  15. Woda: 1

  Juliusz SłowackiWiesz, Panie, iżem zbiegał świat szeroki…

  1

  Prawda, Kondycja ludzkaWiesz, Panie, iżem zbiegał świat szeroki

  NaturaSzukając jednej prawdy człowiekowi,

  Śród tęcz chodziłem skalnych — przez obłoki,

  I rzekłem: «Wola ich nie zastanowi,

  5

  Człowiek nie wyrwie piorunu z chmurzycy,

  Lecących niby stadami srebrnemi

  Gwiazd nie zatrzyma — ani z błyskawicy

  Miecza ukuje, chcąc być panem ziemi…»

  I byłem jeszcze tam, gdzie Ateńczyki

  10

  W lasach oliwnych gwarzyli poważnie,

  Duchem być sądząc wodę lub płomyki[1],

  A prawdą: przeciw nędzom stać odważnie.

  Więc i tam, Panie! pod tymi niebiosy

  Turkusowymi, kiedym słuchał blady,

  15

  Leciały do mnie różne prawdy głosy,

  Jak echa od harf umarłej Hellady.

  A jednak smętny odszedłem od echa

  Partenońskiego, gdzie marmur różany

  I gładki — wiecznie z nieba się uśmiecha,

  20

  Jak Wenus w srebrne wracająca piany,

  Skąd była wyszła kwiatem.Ptak, Ojczyzna, Smutek — I tak, Boże!

  Słuchałem znowu lecących bocianów,

  Które się wlekły girlandą przez morze,

  A niosły mi pieśń z mych ojczystych łanów.

  25

  Ale i głosy ptaków nic nie rzekły

  Rozumieć tworów nieumiejącemu,

  Tylko girlandy smętnych jęków wlekły,

  Szum skrzydeł dając wiatrowi wielkiemu,

  A smętek morzu… Bóg, Prawda, WiedzaLecz teraz, o Panie,

  30

  Radosny jestem i rozweselony,

  Przyszedłszy na to natury poznanie,

  Które mi staje za[2] skarby i trony

  A z Ciebie wyszło…

  Polak, Religia, Historia, DziedzictwoNiechże nie powiada

  35

  Człowiek, że w moich słowach kościołowi

  Jaka nienawiść jest lub jaka zdrada

  Albo strach jaki…

  Bośmy w nim nienowi,

  Bośmy go dawniej, pełni złotej wiary —

  40

  Ani krwi nie żałując, ani stali —

  Stroili w straszne tureckie sztandary,

  A sztandarami w miesiące ubrali,

  A miesiącami dzisiaj błyszczy tymi

  I tą odwieczną sztandarów purpurą,

  45

  Błyszczy jakoby pióry anielskimi

  Pod Apeninu rozwinięty górą.

  Oto więc proszę, aby mi na progu

  Pozwolił z mego narodu żebraki[3]

  Usiąść, a nie siał tam ciernia i głogu,

  50

  Gdzie człowiek zbity niby orzeł jaki

  Piersią upadnie… Proszę, niech już przecie

  Z litości nad swą wiarą wyziębioną

  Pozwoli, że kto czarta w nim rozgniecie

  I z błyskawicą się zetrze czerwoną,

  55

  Pozwól, że strzegąc krzyżowego znaku

  I polskiej wiary, i Boga Rodzicy

  Polak aż w kościół wjedzie na rumaku,

  Z szablą dobytą na pół i w przyłbicy.

  Woda, BłądzenieLedwom to wyrzekł,Upadek ktoś wykrzyknął: «Roma!

  60

  Nie jesteś ty już panią i królową,

  Boś jest jak szatan cielesny łakoma,

  A niższa sercem od ludów i głową».

  Spojrzałem wtenczas, kto w powietrzu gada,

  A oto obok jednego grobowca,

  65

  Na którym w locie jaskółka usiada,

  Tak jest samotny, a biały jak owca,

  Na ciemnej tych pól kampańskich zieleni,

  Na którą słońce, gdy bije, to broczy,

  I niby dawną, rzymską krwią rumieni,

  70

  I niby w jakiś sen wtrąca proroczy,

  Ujrzałem mary dwie, niby młodzieńca

  Z dziewicą, cudnej i smukłej urody,

  Braniem łącznego zatrudnionych wieńca

  Albo czerpaniem łez źródlanej wody,

  75

  Która z fontanny dawnej po Rzymianach,

  Rzadkie już perły srebrzyste sypała,

  Oboje bowiem byli na kolanach

  Przed nią, a ona, ta fontanna, stała

  Płacząca… Rzekłem więc: «Czego szukacie

  80

  I czemuście tu klękli przed źródłami?»

  Na ten głos obie cudowne postacie

  Wyprostowały się mówiąc: «My sami

  Nie wiemy, czemu u zrzódeł[4] tej wody

  Schylamy kolan, nie mając ni dzbanka,

  85

  Ani potrzeby picia i ochłody,

  Ani trzód, jako gdzieś Samarytanka».

  Na to im rzekłem: «Wiem, czego szukacie

  I czego chcecie od zrzódeł». — A oni:

  «Od zrzódeł, które są w powojów szacie,

  90

  Piękności tylko żądamy i woni».

  «O biedni! — rzekłem — piękność, woń i świéca

  Jest w duchu… a wy na zewnątrz wyciekli

  Jak rozwiązana w chmurze błyskawica».

  Przypisy

  [1]

  duchem być sądząc wodę lub płomyki (daw.) — we współczesnej składni: sądząc, że duchem jest woda lub płomyki; nawiązanie do różnych szkół staroż. greckiej filozofii przyrody: Tales z Miletu (ok. 620 p.n.e. – ok. 540 p.n.e.) uznawał za pierwotną zasadę świata wodę, zaś Heraklit z Efezu (ok. 540 p.n.e. – ok. 480 p.n.e.) ogień. [przypis edytorski]

  [2]

  stawać za coś — zastępować coś. [przypis edytorski]

  [3]

  z (…) żebraki (daw.) — dziś popr. forma N. lm: z żebrakami. [przypis edytorski]

  [4]

  zrzódło (daw.) — źródło; Słowacki stosuje niekonsekwentnie i zamiennie obie formy. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...