Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Obraz świata: 1
  3. Przemiana: 1
  4. Religia: 1 2
  5. Wiara: 1 2

  Juliusz SłowackiWierzę

  Wiara, Religia, Kondycja ludzkaWierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
  Ojca naszego,
  Przez któregom jest duch rodzony,
  Twórczością i wolą udarowany[1],
  Abym się objawił światłością.
  Wierzę w Chrystusa Pana,
  Słowo świata całego,
  Który wszelką sprawę czyni,
  Żywot ku Ojcu prowadzi,
  A urodził się z Dziewicy
  Przez natchnienie Ducha Świętego
  Za śćmieniem się ludzkiej natury.
  I rozpięty był na krzyżu;
  Trzy dni przetrwał w łonie ziemi,
  A po trzech dniach zmartwychwstał
  I niesion jest z ciałem w obłoki,
  Skąd przyjdzie rządzić Królestwo Boże.
  Wierzę w Ducha Świętego,
  Trzecią Świętej Trójcy osobę,
  Nieśmiertelną i wszechmocną,
  Z Ojca i Syna urodzoną,
  Równą Ojcu i Synowi,
  Przez którąm jest napełnion świętością.
  Wiara, Przemiana, Obraz świata, ReligiaWierzę w święty Kościół powszechny,
  I w najwyższego Ducha pasterstwo;
  Wierzę w świętych Duchów związek,
  Widzialnych i niewidzialnych —
  Wierzę w świata przemienienie,
  W ostateczne zmartwychwstanie
  Ciała wszelkiego na ziemi.
  W Królestwo Boże widzialnie[2]
  Przychodzące z przemienieniem
  Natury naszej cielesnej,
  Z przełamaniem grzechu wszelkiego —
  Wierzę. I w żywot wieczny. — Amen.

  Przypisy

  [1]

  udarowany — dziś: obdarowany. [przypis edytorski]

  [2]

  widzialnie — w źródle: widzialne; zmieniono po porównaniu z innymi wydaniami i opracowaniami. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x