Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Czas: 1
  2. Duch: 1
  3. Pijaństwo: 1

  Juliusz SłowackiWielcyśmy byli i śmieszniśmy byli…

  1

  Duch, PijaństwoWielcyśmy byli i śmieszniśmy byli,

  Bośmy się duchem bożym tak popili,

  Że nam pogórza, ojczyste grobowce

  Przy dźwięku fletni skakały jak owce,

  5

  A górom onym skaczącym na głowie

  Stali olbrzymy — miecza aniołowie.

  CzasUstały dla nas bić godzin zegary,

  Duch nie miał czasu, a czas nie miał miary;

  Szedł błyskawicą do wieczności progu

  10

  Duch — a stał wieczność — kiedy stanął w Bogu.

  Zaprawdę powiem, bracia moi mili,

  Żeśmy się duchem przeświętym popili.

  Teraz jesteśmy z ducha wytrzeźwieni,

  Bracia rozumni — czciciele pieczeni…

  15

  W głowach się nie ćmi, jak pierwej, słonecznie,

  Fletnie nie grają, mogiły spią[1] wiecznie,

  Czas nasz zgodzony z ziemi zegarami —

  Stoim i spiemy… a świat spi pod nami.

  Przypisy

  [1]

  spi, spiemy, spią — dziś popr.: śpi, śpimy, śpią; formy charakterystyczne dla Słowackiego. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...