TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Anioł: 1
  2. Duch: 1 2
  3. Dziedzictwo: 1
  4. Matka: 1
  5. Naród: 1
  6. Nauka: 1
  7. Nieśmiertelność: 1
  8. Obowiązek: 1
  9. Ojczyzna: 1
  10. Okręt: 1
  11. Patriota: 1
  12. Poeta: 1
  13. Pogrzeb: 1
  14. Przyjaźń: 1 2 3
  15. Samotnik: 1
  16. Serce: 1

  Juliusz SłowackiTestament mój

  1

  PoetaŻyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami;

  Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny:

  Dziś was rzucam i dalej idę w cień — z duchami,

  A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny.

  5

  Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica[1]

  Ani dla mojej lutni[2], ani dla imienia:

  Imię moje tak przeszło, jako błyskawica,

  I będzie, jak dźwięk pusty, trwać przez pokolenia.

  Ojczyzna, Okręt, Patriota, DziedzictwoLecz wy, coście mnie znali, w podaniach[3] przekażcie,

  10

  Żem dla ojczyzny sterał[4] moje lata młode;

  A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie,

  A gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę…

  Ale kiedyś, o smętnych losach zadumany

  Mojej biednej ojczyzny, pozna, kto szlachetny,

  15

  Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany,

  Lecz świetnościami moich dawnych przodków świetny.

  Matka, Przyjaźń, SerceNiech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą

  I biedne serce moje spalą w aloesie[5],

  I tej, która mi dała to serce, oddadzą:

  20

  Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie…

  Przyjaźń, Duch, PogrzebNiech przyjaciele moi siędą przy pucharze

  I zapiją mój pogrzeb — oraz własną biedę:

  Jeżeli będę duchem, to się im pokażę,

  Jeśli Bóg mnie uwolni od męki, nie przyjdę…[6]

  25

  Obowiązek, Naród, NaukaLecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei

  I przed narodem niosą oświaty kaganiec[7];

  A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,

  Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec[8]!

  Przyjaźń, SamotnikCo do mnie — ja zostawiam maleńką tu drużbę[9]

  30

  Tych, co mogli pokochać serce moje dumne;

  Znać, że srogą spełniłem, twardą Bożą służbę,

  I zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę.

  DuchKto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi

  Iść?… taką obojętność, jak ja, mieć dla świata?

  35

  Być sternikiem duchami napełnionej łodzi

  I tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata?

  Nieśmiertelność, AniołJednak zostanie po mnie ta siła fatalna[10],

  Co mi żywemu na nic, tylko czoło zdobi;

  Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,

  40

  Aż was, zjadacze chleba — w aniołów przerobi.

  Przypisy

  [1]

  dziedzic — spadkobierca.

  [2]

  lutnia — tu: symbol poezji, sztuki poetyckiej.

  [3]

  podanie — utwór prozatorski, przekazywany ustnie, podejmujący ważną tematykę społeczną. Opowiadanie dotyczące wydarzeń historycznych lub legendarnych.

  [4]

  sterać — tu: stracić.

  [5]

  aloes — uprawna roślina lecznicza, używana do balsamowania ciał zmarłych; poeta odwołuje się tu właśnie do tej praktyki „unieśmiertelniania”.

  [6]

  Jeżeli będę duchem (…) nie przyjdę — na temat wierzeń dotyczących duchów zmarłych i ich kontaktowania się z żyjącymi wiele informacji znajduje się w Dziadach Adama Mickiewicza.

  [7]

  kaganiec — rodzaj oświetlenia: naczynie, wewnątrz którego płonął ogień; częściej spotyka się formę zdrobn.: kaganek).

  [8]

  szaniec — umocnienie polowe, wyznaczające linię walk; składa się z wału i rowu.

  [9]

  drużba — życzliwość, przyjaźń; tu: grupa przyjaciół.

  [10]

  fatalny — tu: z góry przeznaczony, nieuchronny, nieunikniony jak los, fatum.

  Close
  Please wait...