TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Chleb: 1
  2. Interes: 1
  3. Korzyść: 1
  4. Kot: 1
  5. Miasto: 1
  6. Oko: 1 2
  7. Pieniądz: 1
  8. Pogrzeb: 1
  9. Praca: 1
  10. Robotnik: 1
  11. Tłum: 1
  12. Wzrok: 1

  Cyprian Kamil NorwidStolica

  1

  Kot, MiastoO ulico, ulico

  Miast, nad któremi krzyż!

  Szyby twoje skrzą się i świécą,

  Jak źrenice kota, łowiąc mysz[1].

  5

  TłumPrzechodniów tłum, ożałobionych czarno[2]

  (W barwie stoików)[3].

  Ale wydąża każdy, że aż parno

  Wśród omijań i krzyków.

  Chleb, Interes, Korzyść, Pieniądz, Praca, RobotnikRuchy dwa i gesty dwa tylko:

  10

  Fabrykantów, ścigających coś z rozpaczą,

  I pokwitowanych z prac przed chwilką,

  Co tryumfem się raczą…

  Konwulsje dwie i dwa obrazy:

  Zakupionego z góry nieba,

  15

  Lub fabrycznej ekstazy

  O kęs chleba.

  Oko— Idzie Arab z kapłańskiem ruszeniem głowy,

  Wśród chmurnego promieniejąc tłoku,

  Biały, jak statua z kości słoniowej;

  20

  Pojrzę nań… wytchnę oku.

  Oko, PogrzebIdzie pogrzeb, w ulice spływa boczne

  Niepogwałconym krokiem;

  W ślad mu pójdę, gestem wypocznę,

  Wypocznę okiem.

  25

  WzrokLub, nie patrząc na niedobliźnionych bliźnich lica,

  Utonę myślą wzwyż:

  Na lazurze balon się rozświéca,

  W obłokach krzyż.

  Przypisy

  [1]

  Jak źrenice kota, łowiąc mysz — dziś: Jak źrenice kota łowiącego mysz. Przykład daw. formy imiesłowu. [przypis edytorski]

  [2]

  Czarny kolor odzieży przejęli chrześcijanie od stoików. [przypis autorski]

  [3]

  stoicyzm — kierunek w filozofii zapoczątkowany w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition, który wywarł znaczący wpływ na etykę chrześcijańską. Stoicy postulowali osiągnięcie szczęścia poprzez ćwiczenie się w dyscyplinie moralnej, skrupulatne wypełnianie swoich obowiązków i powściąganie emocji, co miało zapewnić uniezależnienie się od zewnętrznych wpływów świata, zmienności losu itp. Nazwa pochodzi od gr. słowa stoa, oznaczającego portyk, ponieważ miejscem spotkań pierwszych stoików był tzw. kolorowy portyk, budynek w Atenach. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...