Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Szacowany czas do końca: -
Adam Mickiewicz, Zima miejska

Spis treści

  1. Alkohol: 1
  2. Miasto: 1 2 3
  3. Obyczaje: 1
  4. Radość: 1
  5. Wieś: 1
  6. Zabawa: 1 2
  7. Zima: 1 2 3

  Adam MickiewiczZima miejska[1]

  1
  Zima, Miasto, Zabawa, RadośćPrzeszły dżdże wiosny, zbiegło skwarne lato
  I przykre miastu jesienne potopy,
  Już bruk, ziębiącą obleczony szatą,
  Od stalnej Fryzów niekrzesany stopy[2].
  5
  Więzieni słotą[3] w domowej katuszy,
  Dziś na swobodne gdy wyjrzym powietrze,
  Londyński pojazd[4] tarkotem[5] nie głuszy
  Ani nas kręgi zbrojnymi[6] rozetrze.
  Witaj narodom miejskim[7] pora błoga!
  10
  Już i Niemeńców, i sąsiednich Lechów[8]
  Tu szuka ciżba[9], tysiącami mnoga,
  Zbiegłych Dryjadom[10] i Faunom[11] uśmiechów.
  Tu wszystko czerstwi[12], weseli, zachwyca,
  Czy ciągnę tchnienie, co się zimnem czyści,
  15
  Czy na niebieski zmysł[13] podniosę lica[14],
  Czyli[15] się śnieżnej przypatruję kiści[16].
  Jedna z nich pływa w niepewnym żywiole,
  Druga ciężarem sporsza[17] już osiadła;
  Tą wiatr poleciał stwardniałe kryć role
  20
  Albo pobielić Wiliji[18] źwierciadła[19].
  Zima, Wieś, MiastoLecz kogo sioło[20] dzisiejsze uwięzi,
  Zmuszony widzieć łyse gór wiszary[21],
  Grunt dziki, knieję nagimi gałęzi
  Nie silną[22] zimne podźwignąć ciężary[23]
  25
  Taki, gdy smutna ciągnie się minuta,
  Wreszcie zmieniony kraj porzuca z żalem
  I dając chętnie Cererę za Pluta[24],
  Pędzi wóz ku nam ciężarny metalem.
  Tu go przyjmują gościnne podwoje[25],
  30
  Rzeźbą i farbą odziany przybytek,
  Tutaj rolnicze przepomina[26] znoje
  W pieszczonym gronie czarownych Charytek[27].
  Miasto, Zima, ZabawaNa wsi, zaledwie czarna noc rozrzednie,
  Każe wraz[28] Ceres wczesny witać ranek,
  35
  Tu, chociaż słońce zajmie nieba średnie,
  Śpię atłasowych pod cieniem firanek.
  Lekkie nareszcie oblókłszy[29] nankiny[30],
  Modnej młodzieży przywoływam[31] koło;
  Strojem poranne zbywamy godziny
  40
  Albo rozmową bawim się wesołą.
  Ten w lśniący kryształ[32] włożywszy oblicze,
  Wschodnim balsamem[33] złoty kędzior pieści;
  Drugi stambulskie oddycha gorycze[34],
  Lub pije z chińskich ziół ciągnione treści[35].
  45
  A kiedy chwila dwunasta nadbieży,
  Wraz do śliskiego wstępuję powozu[36],
  Sobol lub rosmak[37] moje barki jeży
  I suto[38] zdobiąc, nie dopuszcza mrozu.
  Alkohol, ObyczajeNa sali orszak przywitam wybrany,
  50
  Wszyscy siadają za biesiadnym stołem,
  W kolej szlą[39] pełne smaków porcelany
  I sztucznym[40] morzą[41] apetyt żywiołem.
  Pijemy węgrzyn[42], mocny setnym[43] latem,
  Wrą po kryształach koniaki i poncze[44];
  55
  Płci[45] piękna gasi pragnienie muszkatem[46],
  Co dając rzeźwość, myśli nie zaplącze.
  A gdy się trunkiem zaiskrzą źrenice,
  Dowcipne, czułe wszystkim płyną słowa,
  Niejeden uwdzięk[47] zarumieni lice,
  60
  Niejedna wzrokiem zapala się głowa.
  Nareszcie słońce zniżone zagasło,
  Rozsiewa mroki dobroczynna zima,
  Boginie dają do rozjazdu hasło,
  Zagrzmiały schody i już gości nie ma.
  65
  Którzy są z szczęściem poufali ślepem,
  Pod twój znak idą, królu Faraonie[48].
  Lub zręczni lekkim wykręcać oszczepem[49],
  Pędzą po suknach wytoczone słonie[50].
  A gdy noc ciemne rozepnie zasłony
  70
  I szklannym światłem[51] błysną kamienice,
  Młodzież, dzień kończąc wesoło spędzony,
  Tysiączną sanią[52] szlifuje ulice.

  Przypisy

  [1]

  Zima miejska — wiersz ukazał się w „Tygodniku Wileńskim” 15 lipca 1818 roku; był to pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza. [przypis redakcyjny]

  [2]

  stalna Fryzów stopa — podkowa koni fryzyjskich. [przypis redakcyjny]

  [3]

  słota — długotrwały deszcz. [przypis edytorski]

  [4]

  londyński pojazd — angielska kareta. [przypis edytorski]

  [5]

  tarkot — dziś: terkot. [przypis edytorski]

  [6]

  kręgi zbrojnymi — okutymi kołami. [przypis redakcyjny]

  [7]

  narody miejskie — mieszkańcy miast. [przypis edytorski]

  [8]

  Niemeńcy, Lechowie — Litwini i Polacy. [przypis edytorski]

  [9]

  ciżba — wielka liczba stłoczonych ludzi; tłum. [przypis edytorski]

  [10]

  driada (mit.gr.) — nimfa leśna żyjąca w drzewie. [przypis edytorski]

  [11]

  faun (mit.rzym) — lubieżny bożek leśny. [przypis edytorski]

  [12]

  czerstwy — zdrowy, krzepki; czerstwić: przydawać zdrowia, siły. [przypis edytorski]

  [13]

  niebieski zmysł — niebo. [przypis edytorski]

  [14]

  lico — twarz. [przypis edytorski]

  [15]

  czyli — tu: czy; czy też. [przypis edytorski]

  [16]

  śnieżna kiść — płatek. [przypis redakcyjny]

  [17]

  sporszy — większy. [przypis edytorski]

  [18]

  Wilia — rzeka na Białorusi i Litwie, prawy dopływ Niemna, przepływa przez Wilno. [przypis edytorski]

  [19]

  źwierciadło — dziś: zwierciadło. [przypis edytorski]

  [20]

  sioło (daw.) — osiedle wiejskie. [przypis edytorski]

  [21]

  wiszar (poet.) — urwisko, przepaść. [przypis edytorski]

  [22]

  nie silną — nie mającą siły. [przypis edytorski]

  [23]

  zimne ciężary — obfity śnieg. [przypis redakcyjny]

  [24]

  dając (…) Cererę za Pluta — zamieniając zboże na pieniądze; Ceres, Cerera (mit.rzym): bogini płodności, rolnictwa i urodzaju; Plutos (mit.gr.): bóg bogactwa. [przypis redakcyjny]

  [25]

  podwoje — drzwi; zwykle: okazałe, dwuskrzydłowe. [przypis edytorski]

  [26]

  przepominać — tu: zapominać. [przypis redakcyjny]

  [27]

  Charytki — gr. Charyty, rzym. Gracje: boginie wdzięku, piękna i radości. [przypis edytorski]

  [28]

  wraz — tu: zaraz. [przypis edytorski]

  [29]

  oblec — założyć, ubrać. [przypis edytorski]

  [30]

  nankin — strój poranny; nazwa od materiału, z którego stroje takie wykonywano, produkowanego w Chinach, w mieście Nankin. [przypis redakcyjny]

  [31]

  przywoływam — dziś: przywołuję [przypis edytorski]

  [32]

  lśniący kryształ — lustro. [przypis edytorski]

  [33]

  wschodni balsam — pomada. [przypis edytorski]

  [34]

  stambulskie oddycha gorycze — pali tytoń. [przypis redakcyjny]

  [35]

  z chińskich ziół ciągnione treści — herbata. [przypis redakcyjny]

  [36]

  śliski powóz — sanie. [przypis edytorski]

  [37]

  Sobol lub rosmak — futro z soboli lub rosomaków. [przypis edytorski]

  [38]

  suto — obficie. [przypis edytorski]

  [39]

  szlą — ślą. [przypis edytorski]

  [40]

  sztuczny (daw.) — wyrafinowany, sporządzony według prawideł jakiejś sztuki. [przypis edytorski]

  [41]

  morzyć — uśmiercać, zabijać; tu: zaspokajać. [przypis edytorski]

  [42]

  węgrzyn (daw.) — słodkie wino węgierskie. [przypis edytorski]

  [43]

  setny (daw.) — znakomity, wyborny; węgrzyn mocny setnym latem: stuletnie, mocne wino. [przypis edytorski]

  [44]

  poncz — gorący napój alkoholowy przyrządzany z wina, araku, rumu lub innego alkoholu oraz z herbaty, soku cytrynowego, cukru i przypraw korzennych. [przypis edytorski]

  [45]

  płci (daw. M. lp.) — płeć. [przypis edytorski]

  [46]

  muszkat — a. muszkatel: słodkie, aromatyczne wino deserowe. [przypis edytorski]

  [47]

  uwdzięk — wdzięk. [przypis edytorski]

  [48]

  faraon — dawna gra w karty. [przypis edytorski]

  [49]

  lekki oszczep — tu: kij bilardowy. [przypis edytorski]

  [50]

  pędzą po suknach wytoczone słonie — w bilard grano kulami z kości słoniowej. [przypis edytorski]

  [51]

  szklannym światłem — światłem w szybach. [przypis edytorski]

  [52]

  tysiączną sanią — tysiącami sań. [przypis edytorski]

  x