Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Alkohol: 1
  2. Miasto: 1 2 3
  3. Obyczaje: 1
  4. Radość: 1
  5. Wieś: 1
  6. Zabawa: 1 2
  7. Zima: 1 2 3

  Adam MickiewiczSonety odeskieZima miejska[1]

  1

  Zima, Miasto, Zabawa, RadośćPrzeszły dżdże wiosny, zbiegło skwarne lato

  I przykre miastu jesienne potopy,

  Już bruk, ziębiącą obleczony szatą,

  Od stalnej Fryzów niekrzesany stopy[2].

  5

  Więzieni słotą[3] w domowej katuszy,

  Dziś na swobodne gdy wyjrzym powietrze,

  Londyński pojazd[4] tarkotem[5] nie głuszy

  Ani nas kręgi zbrojnymi[6] rozetrze.

  Witaj narodom miejskim[7] pora błoga!

  10

  Już i Niemeńców, i sąsiednich Lechów[8]

  Tu szuka ciżba[9], tysiącami mnoga,

  Zbiegłych Dryjadom[10] i Faunom[11] uśmiechów.

  Tu wszystko czerstwi[12], weseli, zachwyca,

  Czy ciągnę tchnienie, co się zimnem czyści,

  15

  Czy na niebieski zmysł[13] podniosę lica[14],

  Czyli[15] się śnieżnej przypatruję kiści[16].

  Jedna z nich pływa w niepewnym żywiole,

  Druga ciężarem sporsza[17] już osiadła;

  Tą wiatr poleciał stwardniałe kryć role

  20

  Albo pobielić Wiliji[18] źwierciadła[19].

  Zima, Wieś, MiastoLecz kogo sioło[20] dzisiejsze uwięzi,

  Zmuszony widzieć łyse gór wiszary[21],

  Grunt dziki, knieję nagimi gałęzi

  Nie silną[22] zimne podźwignąć ciężary[23]

  25

  Taki, gdy smutna ciągnie się minuta,

  Wreszcie zmieniony kraj porzuca z żalem

  I dając chętnie Cererę za Pluta[24],

  Pędzi wóz ku nam ciężarny metalem.

  Tu go przyjmują gościnne podwoje[25],

  30

  Rzeźbą i farbą odziany przybytek,

  Tutaj rolnicze przepomina[26] znoje

  W pieszczonym gronie czarownych Charytek[27].

  Miasto, Zima, ZabawaNa wsi, zaledwie czarna noc rozrzednie,

  Każe wraz[28] Ceres wczesny witać ranek,

  35

  Tu, chociaż słońce zajmie nieba średnie,

  Śpię atłasowych pod cieniem firanek.

  Lekkie nareszcie oblókłszy[29] nankiny[30],

  Modnej młodzieży przywoływam[31] koło;

  Strojem poranne zbywamy godziny

  40

  Albo rozmową bawim się wesołą.

  Ten w lśniący kryształ[32] włożywszy oblicze,

  Wschodnim balsamem[33] złoty kędzior pieści;

  Drugi stambulskie oddycha gorycze[34],

  Lub pije z chińskich ziół ciągnione treści[35].

  45

  A kiedy chwila dwunasta nadbieży,

  Wraz do śliskiego wstępuję powozu[36],

  Sobol lub rosmak[37] moje barki jeży

  I suto[38] zdobiąc, nie dopuszcza mrozu.

  Alkohol, ObyczajeNa sali orszak przywitam wybrany,

  50

  Wszyscy siadają za biesiadnym stołem,

  W kolej szlą[39] pełne smaków porcelany

  I sztucznym[40] morzą[41] apetyt żywiołem.

  Pijemy węgrzyn[42], mocny setnym[43] latem,

  Wrą po kryształach koniaki i poncze[44];

  55

  Płci[45] piękna gasi pragnienie muszkatem[46],

  Co dając rzeźwość, myśli nie zaplącze.

  A gdy się trunkiem zaiskrzą źrenice,

  Dowcipne, czułe wszystkim płyną słowa,

  Niejeden uwdzięk[47] zarumieni lice,

  60

  Niejedna wzrokiem zapala się głowa.

  Nareszcie słońce zniżone zagasło,

  Rozsiewa mroki dobroczynna zima,

  Boginie dają do rozjazdu hasło,

  Zagrzmiały schody i już gości nie ma.

  65

  Którzy są z szczęściem poufali ślepem,

  Pod twój znak idą, królu Faraonie[48].

  Lub zręczni lekkim wykręcać oszczepem[49],

  Pędzą po suknach wytoczone słonie[50].

  A gdy noc ciemne rozepnie zasłony

  70

  I szklannym światłem[51] błysną kamienice,

  Młodzież, dzień kończąc wesoło spędzony,

  Tysiączną sanią[52] szlifuje ulice.

  Przypisy

  [1]

  Zima miejska — wiersz ukazał się w „Tygodniku Wileńskim” 15 lipca 1818 roku; był to pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza.

  [2]

  stalna Fryzów stopa — podkowa koni fryzyjskich.

  [3]

  słota — długotrwały deszcz.

  [4]

  londyński pojazd — angielska kareta.

  [5]

  tarkot — dziś: terkot.

  [6]

  kręgi zbrojnymi — okutymi kołami.

  [7]

  narody miejskie — mieszkańcy miast.

  [8]

  Niemeńcy, Lechowie — Litwini i Polacy.

  [9]

  ciżba — wielka liczba stłoczonych ludzi; tłum.

  [10]

  driada (mit.gr.) — nimfa leśna żyjąca w drzewie.

  [11]

  faun (mit.rzym) — lubieżny bożek leśny.

  [12]

  czerstwy — zdrowy, krzepki; czerstwić: przydawać zdrowia, siły.

  [13]

  niebieski zmysł — niebo.

  [14]

  lico — twarz.

  [15]

  czyli — tu: czy; czy też.

  [16]

  śnieżna kiść — płatek.

  [17]

  sporszy — większy.

  [18]

  Wilia — rzeka na Białorusi i Litwie, prawy dopływ Niemna, przepływa przez Wilno.

  [19]

  źwierciadło — dziś: zwierciadło.

  [20]

  sioło (daw.) — osiedle wiejskie.

  [21]

  wiszar (poet.) — urwisko, przepaść.

  [22]

  nie silną — nie mającą siły.

  [23]

  zimne ciężary — obfity śnieg.

  [24]

  dając (…) Cererę za Pluta — zamieniając zboże na pieniądze; Ceres, Cerera (mit.rzym): bogini płodności, rolnictwa i urodzaju; Plutos (mit.gr.): bóg bogactwa.

  [25]

  podwoje — drzwi; zwykle: okazałe, dwuskrzydłowe.

  [26]

  przepominać — tu: zapominać.

  [27]

  Charytki — gr. Charyty, rzym. Gracje: boginie wdzięku, piękna i radości.

  [28]

  wraz — tu: zaraz.

  [29]

  oblec — założyć, ubrać.

  [30]

  nankin — strój poranny; nazwa od materiału, z którego stroje takie wykonywano, produkowanego w Chinach, w mieście Nankin.

  [31]

  przywoływam — dziś: przywołuję

  [32]

  lśniący kryształ — lustro.

  [33]

  wschodni balsam — pomada.

  [34]

  stambulskie oddycha gorycze — pali tytoń.

  [35]

  z chińskich ziół ciągnione treści — herbata.

  [36]

  śliski powóz — sanie.

  [37]

  Sobol lub rosmak — futro z soboli lub rosomaków.

  [38]

  suto — obficie.

  [39]

  szlą — ślą.

  [40]

  sztuczny (daw.) — wyrafinowany, sporządzony według prawideł jakiejś sztuki.

  [41]

  morzyć — uśmiercać, zabijać; tu: zaspokajać.

  [42]

  węgrzyn (daw.) — słodkie wino węgierskie.

  [43]

  setny (daw.) — znakomity, wyborny; węgrzyn mocny setnym latem: stuletnie, mocne wino.

  [44]

  poncz — gorący napój alkoholowy przyrządzany z wina, araku, rumu lub innego alkoholu oraz z herbaty, soku cytrynowego, cukru i przypraw korzennych.

  [45]

  płci (daw. M. lp.) — płeć.

  [46]

  muszkat — a. muszkatel: słodkie, aromatyczne wino deserowe.

  [47]

  uwdzięk — wdzięk.

  [48]

  faraon — dawna gra w karty.

  [49]

  lekki oszczep — tu: kij bilardowy.

  [50]

  pędzą po suknach wytoczone słonie — w bilard grano kulami z kości słoniowej.

  [51]

  szklannym światłem — światłem w szybach.

  [52]

  tysiączną sanią — tysiącami sań.

  Close
  Please wait...