Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Kochanek: 1
  2. Żołnierz: 1

  Adam MickiewiczSonety odeskieW imionniku C. S.[1]

  1

  Żołnierz, KochanekZaczyna się werbunek, widzę z dala: goni

  Ogromna ciżba pieszych, hułanów[2], huzarów:

  Niosąc imiona na kształt rozwitych sztandarów,

  Chcą w albomie[3] założyć obóz różnej broni.

  5

  Stanie się — będę wtenczas siwym bohaterem

  I z żalem rozmyślając o mych lat poranku,

  Opowiem towarzyszom, że na prawym flanku[4]

  Jam w tej armii pierwszym był grenadyjerem[5].

  St. Petersburg, 1829

  Przypisy

  [1]

  C. S. — Celina Szymanowska, córka pianistki Marii Szymanowskiej, od 1834 roku żona Adama Mickiewicza; wiersz ogłoszono po raz pierwszy w 1844 roku.

  [2]

  hułan — ułan.

  [3]

  albom — album; tu: pamiętnik adresatki wiersza, tytułowy „imionnik”.

  [4]

  na prawym flanku — na prawym skrzydle.

  [5]

  grenadyjer — grenadier; w XVIII w.: żołnierz oddziałów wyborowych, przeznaczonych do ataków na bagnety.

  Close
  Please wait...