Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Ciało: 1
  3. Dusza: 1
  4. Grzech: 1 2
  5. Kondycja ludzka: 1
  6. Konflikt wewnętrzny: 1
  7. Szatan: 1
  8. Szczęście: 1
  9. Vanitas: 1
  10. Walka: 1
  11. Wojna: 1
  12. Zbawienie: 1
  13. Zwycięstwo: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiSonet IVO wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

  Byt nasz podniebny[1]: on srogi ciemności
  Hetman[2] i świata łakome marności
  O nasze pilno czynią[3] zepsowanie.
  Ciało, Dusza, GrzechNie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
  Ten nasz dom[4] — ciało —, dla[5] zbiegłych lubości[6]
  Niebacznie[7] zajźrząc[8] duchowi zwierzchności,
  Upaść na wieki żądać nie przestanie.
  Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
  Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
  Bóg, Zbawienie, ZwycięstwoKrólu powszechny, prawdziwy pokoju
  Zbawienia mego, jest nadzieja w tobie[9]!
  Ty mnie przy sobie postaw, a prześpiecznie[10]
  Będę wojował i wygram statecznie[11]!

  Przypisy

  [1]

  podniebny — tu: dziejący się pod niebem, a więc na ziemi. [przypis edytorski]

  [2]

  srogi ciemności hetman — szatan. [przypis redakcyjny]

  [3]

  pilno czynią — usilnie starają się. [przypis edytorski]

  [4]

  dom — metafora ciała jako domu była popularna w liryce staropolskiej. [przypis edytorski]

  [5]

  dla (daw.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]

  [6]

  zbiegłe lubości — przemijające przyjemności. [przypis edytorski]

  [7]

  niebacznie (daw.) — nieostrożnie. [przypis edytorski]

  [8]

  zajźrzeć a. zaźrzeć (daw.) — zazdrościć. [przypis redakcyjny]

  [9]

  Królu powszechny, prawdziwy pokoju Zbawienia mego, jest nadzieja w tobie — możliwy jest również inny podział składniowy: Królu powszechny, prawdziwy pokoju, zbawienia mego jest nadzieja w Tobie. [przypis edytorski]

  [10]

  prześpiecznie (daw.) — bezpiecznie. [przypis redakcyjny]

  [11]

  statecznie (daw.) — pewnie. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x