Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

Spis treści

  1. Grzech: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Księżyc: 1
  4. Matka Boska: 1
  5. Noc: 1
  6. Słońce: 1
  7. Szczęście: 1
  8. Wąż: 1
  9. Zaświaty: 1

  Mikołaj Sęp SzarzyńskiSonet IIIDo Naświętszej Panny

  Matka BoskaPanno bezrówna[1], stanu człowieczego
  Wtóra[2] ozdobo, nie psowała[3] w której[4]
  Pokora serca, ni godność pokory,
  Przedziwna matko stworzyciela swego!
  WążTy, głowę starwszy[5] smoka okrutnego,
  Którego jadem świat był wszystek chory[6],
  Szczęście, ZaświatyWziętaś jest w niebo nad wysokie chóry[7];
  Chwalebna, szczęścia używasz szczerego[8].
  Księżyc, Słońce, Noc, Grzech, Kondycja ludzkaTyś jest dusz naszych jak księżyc prawdziwy,
  W którym wiecznego baczymy[9] promienie
  Miłosierdzia[10], gdy na nas grzech straszliwy
  Przywodzi [11]smutnej nocy ciężkie cienie!
  Ale [Ty] zarzą[12] już nam nastań raną[13],
  Pokaż twego słońca światłość żądaną.

  Przypisy

  [1]

  bezrówny (daw.) — niemający nikogo a. niczego równego sobie; niezrównany. [przypis edytorski]

  [2]

  wtóry (daw.) — drugi. [przypis edytorski]

  [3]

  psować — dziś popr.: psuć. [przypis edytorski]

  [4]

  Szyk przestawny pod wpływem składni łacińskiej: w której nie psowała (nie psuła się). [przypis redakcyjny]

  [5]

  starwszy — dziś popr.: starłszy (starop. forma imiesłowu). [przypis redakcyjny]

  [6]

  smoka okrutnego, Którego jadem świat był wszystek chory — szatana; odnośnie całego obrazu por. Rdz 3, 15. [przypis edytorski]

  [7]

  wysokie chóry — chóry anielskie w niebie. [przypis redakcyjny]

  [8]

  szczery (daw.) — prawdziwy. [przypis edytorski]

  [9]

  baczyć (daw.) — widzieć, zauważać. [przypis edytorski]

  [10]

  W którym wiecznego… — szyk przestawny: w którym widzimy promienie wiecznego miłosierdzia… [przypis redakcyjny]

  [11]

  przywodzić (daw.) — sprowadzać. [przypis edytorski]

  [12]

  zarzą — zorzą. [przypis redakcyjny]

  [13]

  raną — poranną. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...
  x